Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
40 439€ 27 407€ 13 681€ 13 830€ 24 262€ 12 218€ 19 932€ 44 187€
02
502
Spotreba energie
1 363€ 3 338€ 3 216€ 1 617€ 4 294€ 611€ 811€ 791€
04
511
Opravy a udržiavanie
7 712€ 846€ 236€ 1 088€ 972€ 112€
05
512
Cestovné
121€ 9€ 0€ 109€ 202€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 366€ 977€ 850€ 1 773€ 1 411€
07
518
Ostatné služby
320 864€ 242 355€ 197 588€ 234 271€ 242 882€ 220 608€ 191 930€ 153 021€
08
521
Mzdové náklady
0€ 20€ 4 560€ 3 979€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
0€ 7€ 817€ 587€
15
538
Ostatné dane a poplatky
180€ 61€ 10€ 0€ 50€ 0€ 3€ 0€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 6 000€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 2 011€ 68€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
1 951€ 27€ 20€
19
544
Úroky
0€ 3€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 55€ 0€ 3€
21
546
Dary
7 080€ 16 500€ 7 600€ 100€
23
548
Manká a škody
0€ 1€
24
549
Iné ostatné náklady
363€ 2 701€ 918€ 3 921€ 979€ 2 327€ 1 648€ 318€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
340€ 584€ 584€ 584€ 244€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
374 359€ 278 034€ 224 190€ 279 603€ 283 089€ 238 258€ 219 878€ 203 092€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
415 474€ 287 731€ 214 720€ 256 345€ 297 919€ 258 587€ 270 935€ 243 568€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
1 500€ 0€ 8 500€ 10 000€ 5 000€ 5 500€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1€ 412€ 3 034€ 1 456€ 462€ 241€ 1 160€ 246€
73
691
Dotácie
10 594€ 944€ 1 796€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
427 570€ 289 087€ 219 549€ 266 301€ 308 381€ 263 828€ 277 595€ 243 814€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
53 210€ 11 054€ -4 641€ -13 302€ 25 291€ 25 569€ 57 717€ 40 722€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
53 210€ 11 054€ -4 641€ -13 302€ 25 291€ 25 569€ 57 717€ 40 722€