Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
130 125€ 155 885€ 129 439€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 913€ 0€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
2 913€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
127 212€ 155 885€ 129 439€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
38 228€ 62 333€ 59 544€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
88 984€ 93 552€ 69 895€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
130 125€ 155 885€ 129 439€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
122 694€ 152 435€ 124 247€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
100€ 100€ 100€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
100€ 100€ 100€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
-43 745€ -98 808€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
-43 745€ -98 808€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
251 143€ 124 147€ 67 353€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-84 804€ 126 997€ 56 794€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
7 431€ 3 450€ 5 193€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
240€ 115€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
240€ 115€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
7 190€ 3 335€ 5 193€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
408€ 240€ 2 322€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
3 737€ 1 633€ 1 489€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
2 392€ 1 092€ 1 032€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
654€ 370€ 349€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
130 125€ 155 885€ 129 439€