Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VivaKi Exchange Slovakia, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
19.07.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 757 545 € 6 160 221 € 6 350 269 € 7 400 246 € 9 765 882 € 7 955 734 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
465 € 1 583 € 920 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
465 € 1 583 € 920 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
465 € 1 583 € 920 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 741 859 € 6 085 840 € 6 263 469 € 7 367 704 € 9 763 189 € 7 925 192 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 982 € 1 443 € 1 486 € 852 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 982 € 1 443 € 1 486 € 852 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 653 201 € 5 970 189 € 6 212 259 € 7 266 954 € 9 742 244 € 7 897 783 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 616 877 € 5 968 718 € 6 161 936 € 7 117 697 € 9 582 136 € 7 765 114 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
36 324 € 511 € 50 323 € 149 257 € 160 108 € 132 669 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
960 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
85 676 € 114 208 € 49 724 € 99 898 € 20 945 € 27 409 €
056
B.IV.1
Peniaze
534 € 264 € 179 € 30 € 129 € 111 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
85 142 € 113 944 € 49 545 € 99 868 € 20 816 € 27 298 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
15 221 € 72 798 € 86 800 € 32 542 € 2 693 € 29 622 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
99 € 174 € 1 900 € 22 667 € 88 € 103 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
15 122 € 72 624 € 84 900 € 9 875 € 2 605 € 29 519 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 757 545 € 6 160 221 € 6 350 269 € 7 400 246 € 9 765 882 € 7 955 734 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
20 659 € 21 693 € 20 830 € 20 680 € 15 558 € 8 299 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
700 € 700 € 700 € 700 € 306 € 251 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
700 € 700 € 700 € 700 € 306 € 251 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
12 959 € 13 993 € 13 130 € 12 980 € 8 252 € 1 048 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 736 886 € 6 138 528 € 6 327 650 € 7 357 037 € 9 750 298 € 7 947 435 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 732 € 3 822 € 4 340 € 5 169 € 4 871 € 5 010 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
482 € 572 € 1 090 € 1 919 € 4 871 € 5 010 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 250 € 3 250 € 3 250 € 3 250 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
831 € 289 € 241 € 229 € 177 € 131 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
831 € 289 € 241 € 229 € 177 € 131 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 732 323 € 6 134 417 € 6 323 069 € 7 351 639 € 9 745 250 € 7 942 294 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 725 931 € 6 118 920 € 6 313 701 € 7 336 210 € 9 734 239 € 7 932 205 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 862 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 726 € 3 242 € 3 872 € 5 573 € 2 231 € 2 150 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 593 € 2 242 € 3 939 € 4 026 € 3 938 € 3 844 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 073 € 9 681 € 1 225 € 5 830 € 4 842 € 2 233 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
332 € 332 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 789 € 22 529 € 26 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 789 € 22 529 € 26 €