Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BRP Group, s. r. o.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 910 € 7 118 € 4 551 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 910 € 7 118 € 4 551 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 995 € 2 221 €
035
B.I.1
Materiál
735€ 735€
037
B.I.3
Výrobky
1 260€ 898€
039
B.I.5
Tovar
588€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 174 € 2 596 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 174 € 2 596 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 174€ 2 596€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 810 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 560 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 560€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 250€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 741 € 2 301 € 1 741 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 596€ 2 156€ 1 561€
073
B.V.2.
Účty v bankách
145€ 145€ 180€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 910 € 7 118 € 4 551 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 720 € 5 303 € 2 327 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
303 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
303€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 583 € 303 € -2 673 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 190 € 1 815 € 2 224 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 190 € 1 815 € 2 224 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
89 € 125 € 897 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
89€ 125€ 897€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
416€ 571€ 562€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
396€ 458€ 259€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
289€ 661€ 506€