Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BRP Group, s. r. o.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
24 216 € 26 866 € 3 164 € 4 410 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
24 216 € 26 866 € 3 164 € 4 410 €
015
B.I.
Zásoby
280€ 79€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
9 252 € 16 212 € 220 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
864€ 1 212€ 220€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
8 388€ 15 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
14 684 € 10 575 € 2 944 € 4 410 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
14 684€ 10 575€ 2 944€ 4 410€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
24 216 € 26 866 € 3 164 € 4 410 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
14 987 € 13 959 € 206 € 2 511 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
9 987 € 8 959 € -4 794 € -2 489 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
9 229 € 12 907 € 2 958 € 1 899 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
9 229 € 12 907 € 2 958 € 1 899 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
610€ 170€ 112€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 923€ 7 440€ 677€ 846€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 696€ 3 514€ 641€ 941€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 783€ 1 640€