Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.04.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
762 € 8 715 € 14 250 € 15 802 € 12 850 € 13 359 € 13 506 € 5 385 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
0 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
0 €
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
762 € 8 715 € 14 250 € 15 802 € 12 850 € 13 359 € 13 506 € 5 385 €
015
B.I.
Zásoby
4 721€ 7 846€ 8 169€ 8 169€ 8 462€ 12 833€ 4 937€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
3 242 € 3 267 € 4 118 € 3 158 € 3 158 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 242€ 3 242€ 4 024€ 3 129€ 3 129€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
0€ 25€ 94€ 29€ 29€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
762 € 752 € 3 137 € 3 515 € 1 523 € 1 739 € 673 € 448 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
762€ 752€ 3 137€ 3 515€ 1 523€ 1 739€ 673€ 448€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
762 € 8 715 € 14 250 € 15 802 € 12 850 € 13 359 € 13 506 € 5 385 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
762 € 8 715 € 14 012 € 15 182 € 12 850 € 12 879 € 12 878 € 5 385 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
7 614€ 7 614€ 7 614€ 7 614€ 7 614€ 9 008€ 1 085€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
3 715€ 2 738€ 2 568€ 236€ 265€ -1 130€ -700€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-7 953 € -6 637 € -1 170 € 2 332 € -29 € 1 395 € -430 € -700 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
0 € 238 € 620 € 480 € 628 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
0 € 238 € 620 € 480 € 628 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
118€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
620€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
0€ 238€ 30€