Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

M - Index s. r. o. [zrušená]

2017 2016 2015
01.01.2017
30.04.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.10.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
22 423 € 19 890 985 € 20 993 120 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
19 390 371 € 20 484 410 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
(012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/)
1 094 039 €
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10+...+13]
19 390 371 € 19 390 371 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
19 390 371 € 19 390 371 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
22 423 € 500 614 € 508 710 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
22 006 € 500 000 € 4 370 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
22 006 € 1 315 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 055 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
500 000 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
417 € 614 € 504 340 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
417 € 614 € 504 340 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
22 423 € 19 890 985 € 20 993 120 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-3 763 281 € 17 191 € 430 678 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000 € 5 000 € 5 000 €
030
A.III.
Fondy zo zisku
500 € 500 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
11 691 € 425 178 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-3 780 472 € -413 487 € 425 678 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
3 785 704 € 19 873 794 € 20 562 442 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
19 867 299 € 10 289 463 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
3 784 264 € 5 295 € 10 271 979 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
5 502 € 2 415 € 21 979 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 778 762 € 2 880 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
10 250 000 €
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 440 € 1 200 € 1 000 €