Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
205 246€ 126 887€ 114 247€
02
502
Spotreba energie
72 297€ 47 650€ 33 742€
04
511
Opravy a udržiavanie
42 464€ 4 197€ 13 085€
05
512
Cestovné
380€ 3 433€ 3 785€
06
513
Náklady na reprezentáciu
521€ 528€
07
518
Ostatné služby
426 002€ 407 751€ 256 221€
08
521
Mzdové náklady
758 606€ 615 842€ 512 933€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
244 965€ 210 538€ 172 583€
11
527
Zákonné sociálne náklady
46 869€ 22 630€ 23 403€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 240€ 1 912€ 1 974€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
321€
17
542
Ostatné pokuty a penále
30€ 345€
18
543
Odpísanie pohľadávky
5 667€
19
544
Úroky
19 171€ 9 440€ 110€
22
547
Osobitné náklady
42 135€ 4 900€
24
549
Iné ostatné náklady
6 976€ 5 517€ 5 875€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 064€ 4 432€ 14 391€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 796€ 27 153€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 828 153€ 1 544 031€ 1 190 069€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
791 302€ 542 305€ 463 672€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
30 387€ 12 296€ 6 624€
55
646
Prijaté dary
300€ 1 930€ 1 050€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 98 400€ 59 803€
58
649
Iné ostatné výnosy
154 723€ 1 378€ 195€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
46 600€ 27 500€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
54 271€ 8 611€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
599€
73
691
Dotácie
834 498€ 533 767€ 480 347€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 865 481€ 1 245 887€ 1 039 190€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
37 328€ -298 145€ -150 879€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
37 328€ -298 145€ -150 879€