Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.06.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
50 978 € 58 055 € 20 587 € 7 746 € 4 162 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
34 924 € 45 130 € 7 031 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
34 924 € 45 130 € 7 031 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
34 924€ 45 130€ 7 031€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
16 054 € 12 925 € 13 556 € 7 746 € 4 162 €
015
B.I.
Zásoby
0€ 3 012€ 6 982€ 2 382€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
12 852 € 5 901 € 1 139 € 1 764 € 144 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
12 852€ 0€ 1 139€ 1 560€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
0€ 5 901€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 204€ 144€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 202 € 4 012 € 5 435 € 3 600 € 4 018 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 202€ 4 012€ 5 435€ 3 600€ 4 018€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
50 978 € 58 055 € 20 587 € 7 746 € 4 162 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
21 229 € 14 392 € 10 200 € 5 196 € 4 162 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
9 392€ 5 200€ 196€ -838€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
6 837 € 4 192 € 5 004 € 1 034 € -838 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
29 749 € 43 663 € 10 387 € 2 550 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
29 749 € 43 663 € 10 387 € 2 550 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
5 012€ 2 349€ 358€ -2 681€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 737€ 1 314€ 1 529€ 231€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
20 000€ 40 000€ 8 500€ 5 000€