Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Veľkoobchod Bečica s.r.o.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 629 635 € 17 662 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
96 048 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
-41 079 €
007
A.I.4
Goodwill
-47 925€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
6 846€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
137 127 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
137 127€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 533 587 € 17 662 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 263 824 €
039
B.I.5
Tovar
1 263 824€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
694 511 € 15 200 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
481 386 € 4 200 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
481 386€ 4 200€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
6 521€ 5 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
40 796€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
165 808€ 6 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
575 252 € 2 462 €
072
B.V.1.
Peniaze
165 938€
073
B.V.2.
Účty v bankách
409 314€ 2 462€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 629 635 € 17 662 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 403 034 € 15 559 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 11 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
6 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 293 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 559 € 1 789 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 559€ 1 789€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 475 € 2 770 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 226 601 € 2 103 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 068 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 068€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 133 533 € 2 103 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 106 127 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 106 127€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 558€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 726€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 122€ 2 103€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
92 000€