Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 055 636€ 2 132 139€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 055 636 € 2 132 140 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 047 036€ 2 132 140€
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 600€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 034 474 € 2 133 402 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 865 185€ 2 113 267€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
63 136€ 2 307€
14
D.
Služby
69 859€ 8 319€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
18 128 € 9 419 €
16
E.1.
Mzdové náklady
13 233€ 6 760€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 658€ 2 379€
19
E.4.
Sociálne náklady
237€ 280€
20
F.
Dane a poplatky
10€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 471€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 471€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 685€ 90€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
21 162 € -1 262 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
57 456 € 8 247 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 167 € 1 273 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
631 € 1 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
631€ 1€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 536€ 1 272€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-9 167 € -1 273 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 995 € -2 535 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 523 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 523€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
9 472 € -2 535 €