Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

€URODREVOCOMP TROPIC EXOTIC WOOD, s.r.o.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.03.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
7 145 € 4 550 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
7 000 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
7 000 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 000€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
145 € 4 550 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
145 € 4 550 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
145€ 4 550€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
7 145 € 4 550 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 468 € 4 550 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-450€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
918 € -450 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 677 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 677 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
148€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 529€