Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.09.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
5 036 € 4 857 € 4 725 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
5 036 € 4 857 € 4 725 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 036 € 4 857 € 4 725 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 036€ 4 857€ 4 725€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
5 036 € 4 857 € 4 725 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
4 923 € 4 716 € 4 725 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-284€ -275€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
207 € -9 € -275 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
113 € 141 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
112 € 141 €
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
22€ 22€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
90€ 119€