Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X001675
24.3.2017
Dražba 20.3.2017 Rodinný dom súp. č. 30 postavený na CKN parc. č. 663 sa nachádza v zastavanom území obce Malé Borové. Je samostatne stojací, tvorí uličnú zást…
2017-X001674
24.3.2017
Dražba 20.3.2017 Oceňovaný byt č. 63 sa nachádza na poslednom ôsmom poschodí /III.NP/ v obytnom dome súp.č. 73, v krajnom vchode č. 4 na ulici SNP v Novej …
2017-X001673
24.3.2017
Dražba 20.3.2017 Rodinný dom je samostatne stojaci , čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím a s nedokončenou nadstavbou podkrovia. Rodinný dom je p…
2017-X001672
24.3.2017
Dražba 20.3.2017 Dispozičné riešenie:
2017-X001671
24.3.2017
Dražba 21.3.2017 Rodinný dom s. č. 238, na parc. č. 1335/1, Ňárad. Rodinný dom s.č. 238 je osadený v rovinatom teréne na par.č. 1335/1, v obci Ňárad, okres Dun…
2017-X001670
24.3.2017
Dražba 21.3.2017 Rodinný dom súp.č. 196, na parc. č. 629/5, 631/1, 631/3 a 631/4, k.ú. Jahodná, v obci Jahodná, Záhradná ulica 196/32. Vzhľadom na skutočnosť, …
2017-X001669
24.3.2017
Dražba 20.3.2017 Byt č. 13 na prízemí (1.np) bytového domu čs. 280 na ul. Štefánikovej
2017-X001668
24.3.2017
Dražba 20.3.2017 Spišský Štvrtok, rodinný dom s.č. 491 s príslušenstvom
2017-X001667
24.3.2017
Dražba 20.3.2017 Predmetom dražby je súbor nehnuteľností, a to:
2017-X001666
24.3.2017
Dražba 20.3.2017 Predmetom dražby je byt č. 7 v bytovom dome súp. č. 3363 na parc.č.3456/37, katastrálne územie Huštáky, obec Košice - STARÉ MESTO, okres K…
2017-X001665
24.3.2017
Dražba 21.3.2017 Dražba - predmetom dražby je samostatne stojaci, rozostavaný rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami v obci Báč, okre Dunajská Streda, v súča…
2017-X001664
24.3.2017
Dražba 20.3.2017 DRAŽBA: 3-izbový byt č. 6, na 2. podlaží, vchod č. 1, Senohrad 103/1.
2017-X001663
24.3.2017
Dražba 20.3.2017 Byt č.7/4. p., vchod č.37, bytový dom s.č. 1343
2017-X001662
24.3.2017
Dražba 17.3.2017 Predmet dražby s pracovným označením A – nehnuteľnosti:
2017-X001661
24.3.2017
Dražba 20.3.2017
2017-X001660
24.3.2017
Societá Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell´Est Europeo – Finest S.p.A
11111111
Dražba 12.4.2017 VÝROBNÁ HALA BEZ SÚP. Č. NA PARC.KN-C Č.1739/2 Pordenone
2017-X001659
24.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 27.4.2017 Rodinný dom bude po dokončení ako jenopodlažný bez podpivničenia samostatne stojací. Rodinný dom je prístupný z miestnej nespevnenej komunikác… Bratislava Bratislavský
2017-X001658
24.3.2017
OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
45730008
Dražba 18.4.2017 Rodinný dom: Rodinný dom s. č. 82 postavený na pozemku p. č. 34, k. ú. Bátorová Bratislava Bratislavský
2017-X001657
24.3.2017
JUDr. František Feník, správca úpadcu Prvá liptovská, a.s. "v konkurze"
10953272
Dražba 3.5.2017 Identifikácia pozemku: vodné plochy, orná pôda, ostatné plochy Žilina Žilinský
2017-X001656
24.3.2017
MVDr. Igor Lajda, rod. Lajda
Dátum narodenia: 11.07.1954
Dražba 11.4.2017 Opis predmetu dražby: Košice Košický