Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X006787
21.11.2017
Dražba 15.11.2017 Pozemky: Pozemok evidovaný pod parc.č. 3214/1 o výmere 2225 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor…
2017-X006786
21.11.2017
Dražba 13.11.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X006785
21.11.2017
Dražba 13.11.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X006784
21.11.2017
Dražba 13.11.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby.
2017-X006783
21.11.2017
Dražba 14.11.2017 Opis predmetu dražby:
2017-X006782
21.11.2017
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
31351026
Dražba 30.11.2017 Popis bytového domu so súp. č. 10 Bratislava Bratislavský
2017-X006781
21.11.2017
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 19.12.2017 1. Administratívna budova súpisné číslo 448, katastrálne územie Nižný Hrabovec Bratislava Bratislavský
2017-X006780
21.11.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 5.12.2017 Rekreačná chata, súpisné č. 138, parcela č. 28520/24, k.ú. Kolárovo, obec Kolárovo, okres Komárno Bratislava Bratislavský
2017-X006779
21.11.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 15.12.2017 1. Rodinný dom súp. č. 37, kat. územie Horné Jabloňovce Bratislava Bratislavský
2017-X006778
21.11.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 11.12.2017 Obhliadka predmetnej nehnuteľnosti nebola znalcom vykonaná na tvare miesta dňa 08.09.2017 pre neprítomnosť vlastníka, ktorý sa obhliadky nezúč… Bratislava Bratislavský
2017-X006777
21.11.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 15.12.2017 1. Rodinný dom so súpisným číslom 1791, katastrálne územie Lučenec Bratislava Bratislavský
2017-X006776
21.11.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 21.11.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X006775
21.11.2017
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
Dražba 28.11.2017 Žilina Žilinský
2017-X006774
21.11.2017
Ing. Marta Prigancová,správca,Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Luc „v konkurze“, nar. 19.05.1961, bytom 067 45 Topoľovka 56
Dátum narodenia: 19.05.1961
Dražba 30.11.2017 Topoľovka Prešovský
2017-X006773
21.11.2017
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Dátum narodenia: 23.04.1967
Dražba 20.12.2017 Popis bytového domu so súp. č. 322 Poprad - Matejovce Prešovský
2017-X006772
21.11.2017
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 20.12.2017 Dispozičné riešenie: Bratislava I Bratislavský
2017-X006771
21.11.2017
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 20.12.2017 1. Rodinný dom súpisné číslo 308 Bratislava I Bratislavský
2017-X006770
21.11.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2187, nachádzajúcom sa na ulici Komenského v Žiline, na základe splnomocnenia uvedeného v Zmluve o výkone správy zastúpení správcom Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
00176265
Dražba 15.12.2017 Oceňovaný byt sa nachádza v obytnom dome súp. č. 2187 v Žiline. Dom má 2 sekcie – schodištia situované vo vnútorných – stredových priestoroch … Žilina Žilinský
2017-X006769
21.11.2017
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 20.12.2017 A. Rodinný dom súpisné číslo 33 Bratislava I Bratislavský
2017-X006768
21.11.2017
DPS financial consulting, s.r.o.
46713930
Dražba 21.12.2017 Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, valbovou strechou. Trnava Trnavský