Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2011-X008838
25.11.2011
Dražba 21.11.2011 Popis
2011-X008837
25.11.2011
Dražba 16.11.2011 Pri miestnom šetrení spojenom s vytvorením fotodokumentácie bolo zistené, že sa jedná o prízemný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným pod…
2011-X008836
25.11.2011
Dražba 22.11.2011 Predmet dražby sa nachádza v Lužiankach, okres Nitra, v areály pri ceste II/513 (Hlohovecká cesta).
2011-X008835
25.11.2011
Dražba 16.11.2011 Bytový dom číslo súpisné 32 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele KN č. 2223, KN č. 2224 a KN č. 2225 v katastrálnom území …
2011-X008834
25.11.2011
Dražba 22.11.2011 Popis obytného domu:
2011-X008833
25.11.2011
Dražba 22.11.2011 Predmet dražby sa nachádza v Nitre, v časti Mlynárce, v bývalom areály Agrostav Nitra.
2011-X008832
25.11.2011
Dražba 21.11.2011 Jendá sa o dvojizbový byt (pôvodne trojizbový – obývacia izba prepojená so spálňou čiastočným odstránením deliacej steny) v panelovom obytnom …
2011-X008831
25.11.2011
Dražba 21.11.2011 Dom je prízemná čiastočne podpivničená stavba so sedlovou strechou, s podkrovím ktoré nie je obytne využité. Je užívaný od roku 1956, v r. 196…
2011-X008830
25.11.2011
Dražba 21.11.2011 Popis bytového domu: Bytový dom bol odovzdaný do užívania podľa potvrdenia SBD III Košice v roku 1979. Bytový dom má 9. nadzemných podlaži. V …
2011-X008829
25.11.2011
Dražba 18.11.2011 Byt č.10, Jesenná 9, Poprad
2011-X008828
25.11.2011
Dražba 16.11.2011 Rodinný dom s.č. 62 sa nachádza v rovinatom teréne v zastavanom území obce Trávnik, na pozemku s parcelným číslom 109/2 katastrálneho územia T…
2011-X008827
25.11.2011
Dražba 16.11.2011 Byt č. 4 na 2. poschodí v bytovom dome vchod 1, Lehnice 514 vrátane príslušenstva
2011-X008826
25.11.2011
Dražba 22.11.2011 Stavba rodinného domu sa nachádza v zastavanom území obce Sudince. Stavba je prízemná s čiastočným podpivničením so sedlovou strechou, nachádz…
2011-X008825
25.11.2011
Dražba 22.11.2011 Rodinný dom s.č. 306 leží na pozemku p.č. 567/1. Pozemok je rovinatý a nachádza sa v zastavanom území obce Pohorelá k.ú. Pohorelá, blízko cent…
2011-X008824
25.11.2011
Dražba 21.11.2011 Bytový dom, v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza bol postavený v roku 1963 s piatimi NP s plochou strechou v technológií PV2 z plošných por…
2011-X008823
25.11.2011
Dražba 21.11.2011 Predmetom drazby je spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 2191 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2 vo výške 1/2 –…
2011-X008822
25.11.2011
Dražba 21.11.2011 Predmetom drazby je spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 2191 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2 vo výške 4/5 -…
2011-X008821
25.11.2011
Dražba 21.11.2011 Rodinný dom bol postavený v roku 1940. Stavba je súčasťou zástavby vo dvore - 2 rodinné domy za sebou, Dom je nepodpivníčený s dvoma nadzemným…
2011-X008820
25.11.2011
Dražba 21.11.2011 Garáž s nadstavbou s. č. 202 bola postavená v roku 1982 v obci Košariská, miestna časť U Šindelov. Ide o samostatne stojaci, dvojpodlažný obje…
2011-X008819
25.11.2011
Dražba 21.11.2011 Rodinný dom s. č. 634