Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2011-X006733
16.9.2011
SOS financ plus, s.r.o.
36763420
Dražba 30.9.2011 Ide o tehlový bytový dom s 1 vchodom. Dom má suterén, kde sú pivničné priestory a tri obytné podlažia. Prístup k bytu je ŽB schodiskom. Vchodo… Malacky Bratislavský
2011-X006732
16.9.2011
SOS financ plus, s.r.o.
36763420
Dražba 30.9.2011 Ide o murovaný radový bytový dom so šikmou strechou. Dom má 4 vchody, má 5 nadzemných podlaží, na I. NP sú pivničné priestory a byty a ostatné… Malacky Bratislavský
2011-X006731
16.9.2011
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 7.10.2011 Trojizbový byt o výmere 64,94 m2 sa nachádza na siedmom poschodí bytového domu s.č. 192, na Nám. SNP č.28, Dunajská Streda, okres Dunajská Str… Bratislava Bratislavský
2011-X006730
16.9.2011
Spoločenstvo vlastníkov bytov „Berzeviczy palác-Košice“
42240468
Dražba 23.8.2011 Košice Košický
2011-X006729
16.9.2011
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 18.10.2011 Obytný dom - jedná sa o obytný dom panelovej sústavy obdĺžnikového pôdorysného tvaru s jedným podzemným podlažím a so štyrmi nadzemnými podlaž… Bratislava Bratislavský
2011-X006728
16.9.2011
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
31335004
Dražba 19.10.2011 Rodinný dom súp. č. 18 leží na pozemku par.č. 539. Pozemok je mierne svahovitý a nachádza sa v zastavanom území obce Kynceľová, k.ú. Kynceľo… Bratislava Bratislavský
2011-X006727
16.9.2011
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 20.10.2011 Rodinný dom je samostatne stojaci, je jednopodlažný, nie je podpivničený. Rod.dom podľa zistenia bol daný do užívania v r.1955, prestavba a pr… Bratislava Bratislavský
2011-X006726
16.9.2011
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
Dražba 17.10.2011 Byt č. 29 v bytovom dome súp.č. 375 v k.ú. Turzovka Bratislava Bratislavský
2011-X006725
16.9.2011
Ing. Ladislav Kokavec, SKP úpadcu Banskobystrické uhoľné sklady, a.s. „v konkurze“, so sídlom Zvolenská 21, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 032 484
Dátum narodenia: 24.05.1955
Dražba 13.10.2011 Jedná sa o budovu obchodu a služieb v obci Polomka, okr. Brezno. Budova je prevádzkovým objektom, toho času slúžiacim ako pohostinstvo a iné … Lučenec Banskobystrický
2011-X006724
16.9.2011
AVG group, a.s.
36632538
Dražba 21.10.2011 Pozemky sa nachádzajú v okresnom meste Senica, konkrétne v jeho juhozápadnej okrajovej priemyselnej časti, v lokalite priemyselného parku Kapl… Vlkanová Banskobystrický
2011-X006723
16.9.2011
Všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov súp č. 733, O. Klokoča, Hnúšťa; v zastúpení: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
00173916
Dražba 20.10.2011 Bytový dom číslo súpisné 733 na ul. O. Klokoča v meste Hnúšťa je panelový, založený na pásových základoch z prostého betónu. Strecha je plochá… Rimavská Sobota Banskobystrický
2011-X006762
16.9.2011
Dražba - správca dane 7.9.2011 Nové Zámky Nové Zámky Nitriansky
2011-X006722
16.9.2011
Roman Liščák Súdny exekútor 18.10.2011 Hlohovec Trnavský
2011-X006721
16.9.2011
Ladislav Ďorďovič Súdny exekútor 3.11.2011 k. ú. Stará Turá na mieste predmenej nehnuteľnosti Trenčín Trenčianský
2011-X006720
14.9.2011
Dražba 7.9.2011 Rozostavaný rodinný dom sa nachádza na pozemku parc. č.301/3 kat. ú. Hanzlíková, na ulici Orgovánová v Trenčíne. Ide nepodpivničenú stavbu s d…
2011-X006719
14.9.2011
Dražba 9.9.2011 Objekt je situovaný k východnej hranici pozemku s prístupom z miestnej komunikácie v komplexe penziónu aj s prepojovacím krčkom na užívanú čas…
2011-X006718
14.9.2011
Dražba 8.9.2011 Garáž s nadstavbou s. č. 202 bola postavená v roku 1982 v obci Košariská, miestna časť U Šindelov. Ide o samostatne stojaci, dvojpodlažný obje…
2011-X006717
14.9.2011
Dražba 8.9.2011 Predmetom drazby je spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 2191 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2 vo výške 1/2 –…
2011-X006716
14.9.2011
Dražba 8.9.2011 Predmetom drazby je spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 2191 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2 vo výške 4/5 -…
2011-X006715
14.9.2011
Dražba 8.9.2011 Rodinný dom bol postavený v roku 1940. Stavba je súčasťou zástavby vo dvore - 2 rodinné domy za sebou, Dom je nepodpivníčený s dvoma nadzemným…