Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X006632
15.11.2017
JUDr. Marína Gallová, správca konkurznej podstaty úpadcu Prvá strojárenská leasingová, a.s.
36423891
Dražba 30.11.2017 Montážna hala stavba bez súpisného čísla na pozemku C- KN 1181/12, nachádzajúca sa v intraviláne k.ú. Turčianske Teplice, v uzav… Martin Žilinský
2017-X006631
15.11.2017
Blackside, a.s.
48191515
Dražba 22.8.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X006630
15.11.2017
JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Ing. Lucia Tancoš, nar. 18.03.1981, bytom SNP 441/194, 935 41 Tekovské Lužany
45637237
Dražba 20.12.2017 Rodinný dom s.č. 441: Jedná sa o čiastočne podpivničený rodinný dom nachádzajúci sa v centrálnej časti obce Tekovské Lužany. Technický stav ro… Nitra Nitriansky
2017-X006629
15.11.2017
KAITEN, s.r.o.
51190958
Dražba 11.12.2017 Záložný expedičný sklad č. s. 733 na parcele číslo 1360/3 je jednopodlažný nepodpivničený objekt s plochou strechou postavený na parcele 1360/… Bratislava Bratislavský
2017-X006628
15.11.2017
BANKRUPTCY&RECOVERY SERVICE, k.s.
36669415
Dražba 12.12.2017 Hala č.5 Bratislava Bratislavský
2017-X006627
15.11.2017
BANKRUPTCY&RECOVERY SERVICE, k.s.
36669415
Dražba 14.12.2017 Výrobná hala č. 72 s.č. 765: Bratislava Bratislavský
2017-X006626
15.11.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
00151653
Dražba 11.12.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: Bratislava Bratislavský
2017-X006625
15.11.2017
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
Dražba 18.12.2017 Sklad ovocia a zeleniny súp. č. 59, parc. č. 1916 Bratislava Bratislavský
2017-X006624
15.11.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 14.12.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 239 s garážou Bratislava Bratislavský
2017-X006623
15.11.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 13.12.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 74 Bratislava Bratislavský
2017-X006622
15.11.2017
SKP, k.s.
44915691
Dražba 13.12.2017 Byt č. 3 s príslušenstvom na 1. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1575 na parcele C-KN č. 2386/5,4,2, k. ú. Staré Mesto Zvolen Banskobystrický
2017-X006621
15.11.2017
Obec Čereňany
00318043
Dražba 28.11.2017 Železničné koľajnice v dĺžke 1.400 m sú majetkom obce Čereňany a nachádzajú sa v objekte bývalého Vojenského útvaru 1039 v Čereňanoch. Čereňany Trenčianský
2017-X006620
15.11.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 14.12.2017 Rodinný dom súpisné č. 781, v obci Turany, postavený na parcele č. 1795/1, parcele č. 1795/2, parcele č. 1595/3 a pozemky, parcely registra &q… Bratislava Bratislavský
2017-X006616
14.11.2017
Dražba 8.11.2017 Popis garáže so súp. č. 2257
2017-X006615
14.11.2017
Dražba 8.11.2017 Popis bytového domu so súp. č. 6319
2017-X006614
14.11.2017
Dražba 9.11.2017 Popis bytového domu so súp. č. 3502
2017-X006613
14.11.2017
Dražba 9.11.2017 Rodinný dom, s.č. 277, p.č. 266, k.ú. Baka
2017-X006612
14.11.2017
Dražba 9.11.2017 Trojizbový byt č. 23, na 7.p., vo vchode č. 18, na ulici T.G.Masaryka v meste Nové Zámky, v bytovom dome súpisné č. 4119, postavenom na parcel…
2017-X006611
14.11.2017
Dražba 9.11.2017 Dražba bytu č. 2, u. Gen. L. Svobodu 2, Šaľa s.č. 1860
2017-X006610
14.11.2017
Dražba 8.11.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 26