Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X001574
21.3.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 18.4.2017 POPIS STAVBY Bratislava Bratislavský
2017-X001573
21.3.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 951 na ul. Hlavná č. 32 Krompachy zastúpení na základe zmluvy o výkone správy správcom Bytové družstvo Spišská Nová Ves
00174505
Dražba 30.3.2017 Ide o trojizbový byt s príslušenstvom 3-izby, kuchyňa, vstupná chodba, kúpeľňa, WC a chodba. Nachádza sa na 1.p. / 2 nadzemné podlažie/ v kra… Spišská Nová Ves Košický
2017-X001572
21.3.2017
Martin Krčmárik
Dátum narodenia: 8.4.1981
Dražba 20.3.2017 Skalité Žilinský
2017-X001571
21.3.2017
JUDr. Dagmar Hudecová - notár
Dátum narodenia: 27.09.1955
Dražba 17.3.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X001570
21.3.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 24.3.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X001569
21.3.2017
DPS financial consulting, s.r.o.
46713930
Dražba 6.4.2017 Trnava Trnavský
2017-X001568
21.3.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 269 na ul. Mlynská č. 18 v Spišskej Novej Vsi zastúpení na základe zmluvy o výkone správy správcom Bytové družstvo Spišská Nová Ves
00174505
Dražba 22.2.2017 Spišská Nová Ves Košický
2017-X001567
21.3.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 2415 na ul. P. Jilemnického č. 4 a 6, Spišská Nová Ves zastúpení na základe zmluvy o výkone správy správcom Bytové družstvo Spišská Nová Ves
00174505
Dražba 24.2.2017 Spišská Nová Ves Košický
2017-X001566
21.3.2017
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
35815329
Dražba 19.4.2017 Byt č. 13 , ktorý je predmetom dražby, sa nachádza na 1.p. bytového domu so súp.číslom 8698 na ulici Bučinová v Bratislave, orientačné číslo 2… Bratislava Bratislavský
2017-X001565
21.3.2017
SIMPLEX Business, s.r.o.
46869565
Dražba 20.4.2017 Pôvodná stavba Nitra Nitriansky
2017-X001564
21.3.2017
Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Karpatské námestie súp. č. 7774, vchod č. 24, 25 a 26 v Bratislave, v zastúpení správcom na základe zmluvy o výkone správy: MEOPTA, správa a údržba bytov, s.r.o.
35750634
Dražba 19.4.2017 Ohodnocovaný byt č.8 sa nachádza na 3.p. v 7 podlažnom obytnom dome s.č.7774 na Karpatskom nám. (vchod Karpatské nám. 24) v sídliskovej zástav… Bratislava Bratislavský
2017-X001563
21.3.2017
JUDr. Marek Ďuran – správca úpadcu NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky
30788285
Dražba 20.4.2017 Prevádzková budova súp. č. 9365 Nitra Nitriansky
2017-X001562
21.3.2017
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
47251336
Dražba 19.4.2017 Rodinný dom s príslušenstvom súp. č. 2297, na parc. č. 850/184, na Stromovej ul. č. 5 v Stupave, kat .úz. Stupava, okres Malacky Bratislava Bratislavský
2017-X001561
21.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 27.4.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X001560
21.3.2017
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 27.4.2017 Rodinný dom, Poľná 2, Kolárovo s.č. 617 Bratislava Bratislavský
2017-X001559
21.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 21.4.2017 Rodinný dom s.č.87 je prízemná stavba s dreveným sedlovým krovom. Bratislava Bratislavský
2017-X001558
21.3.2017
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,
31351026
Dražba 18.4.2017 Miestna obhliadka a zameranie stavby bolo vykonané dňa 15.12.2016, vlastník predmet dražby nesprístupnil k znaleckej obhliadke. Údaje potrebné… Bratislava Bratislavský
2017-X001557
21.3.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 25.4.2017 Rozostavaný rodinný dom na parc.č. 2646/566 Bratislava Bratislavský
2017-X001556
21.3.2017
Okresný súd Rimavská Sobota
00165816
Dražba 26.4.2017 2-izbový byt č. 6 vo vchode č.2 na prízemí č. s.414, Rimavská Seč Rimavská Sobota Banskobystrický
2017-X001555
21.3.2017
Jozef Martišík Súdny exekútor 27.4.2017 Obecný úrad Bolešov Púchov Trenčianský