Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X003631
21.6.2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
Dražba 19.7.2017 Pozemok parc.č.2835/1 sa nachádza v časti mesta mimo obchodného centra, na okraji priemyselnej, obytnej a rekreačnej zóny okresného mesta Duna… Bratislava Bratislavský
2017-X003630
21.6.2017
Štefan Varga Súdny exekútor 24.7.2017 Tužina č.s. 402 Trebišov Košický
2017-X003629
21.6.2017
Marta Kužmová Súdny exekútor 24.7.2017 Raková CKN 2896/1, 2896/2, 2895 Čadca Žilinský
2017-X003628
21.6.2017
Jozef Pavlík Súdny exekútor 18.7.2017 Cabaj Čápor 1108 Brezová pod Bradlom Trenčianský
2017-X003598
20.6.2017
Patricius Baďura Súdny exekútor 24.7.2017 obhliadku je nutné telefonicky dopredu dohodnúť, tel.02/62520874, 0949 447339 Bratislava Bratislavský
2017-X003627
20.6.2017
Dražba 15.6.2017 ZNÁŠKOVÁ HALA bez súpisného čísla na p.č. 2619/4:
2017-X003626
20.6.2017
Dražba 14.6.2017 Dom, v ktorom sa byt nachádza je murovaný bytový dom, ktorý má 3 nadzemné podlažia a je podpivničený. Zvislé nosné steny sú murované, priečky …
2017-X003625
20.6.2017
Dražba 14.6.2017 Rodinný dom je obytná stavba v prostredí obytnej časti mesta Ilava, stavba je v súčasnosti užívaná.
2017-X003624
20.6.2017
Dražba 15.6.2017 Rodinný dom súp. č. 1232, na parc. č. 3050/1, k.ú. Hurbanovo, na ul. Podzáhradná 1232/115, Hurbanovo. Súčasťou dražby sú aj pozemky o celkovej…
2017-X003623
20.6.2017
Dražba 12.6.2017 Bytový dom súp. č. 6116 na parc. č. 1699/19, 1699/25, 1699/26,
2017-X003622
20.6.2017
Dražba 15.6.2017 Byt č.15 je súčasťou bytového domu nachádzajúceho sa na adrese Sídlisko Lúky 1114/21, postavenom na parcele č. 295 v katastrálnom území Vráble…
2017-X003621
20.6.2017
Dražba 14.6.2017 Rodinný dom, súp.č. 274, parc. č. 1427 , k.ú. Jablonové
2017-X003620
20.6.2017
Dražba 15.6.2017 Dražba - rodinný dom súpisné č. 364, v obci Kovarce, okres Topoľčany, postavený na parcele č. 435/124 a pozemky, parcely registra "C"…
2017-X003619
20.6.2017
Dražba 14.6.2017 Rodinný dom je osadený v rovinatom teréne na parc. č. 165 v k. ú. Dvorianky, obec Dvorianky. Situovanie je v časti obce vhodnej na býv…
2017-X003618
20.6.2017
Dražba 14.6.2017 Rodinný dom č. 328 je samostatne stojaci murovaný , s 1 nadzemným podlažím, nepodpivničený. Je napojený na plynovú, kanalizačnú a elektrickú s…
2017-X003617
20.6.2017
Dražba 15.6.2017 DRAŽBA: 4-izbový byt č. 4, na 2.posch., k.ú. Veľké Šarovce.
2017-X003616
20.6.2017
Dražba 15.6.2017 Administratívna budova VVZ bez s. č. na p. č. 8522/21 k. ú. Trnava
2017-X003615
20.6.2017
Dražba 15.6.2017 Rodinný dom súpisné číslo 107, katastrálne územie Holiša
2017-X003614
20.6.2017
Dražba 14.6.2017 Dražba - Nebytový priestor č. 12- 903 na 1.p., Agátová 5/C, Bratislava
2017-X003613
20.6.2017
Mgr. Peter Podolský – správca konkurznej podstaty; ako správca úpadcu Katarína Blašková, dátum narodenia 20.09.1966, bytom Trnavská 49, Pezinok, PSČ 902 01, Slovenská republika
Dátum narodenia: 11.11.1977
Dražba 19.7.2017 Oceňovaný byt sa nachádza na 1. poschodí, obytného domu na Haanova č.19 so súp. číslom 2602, na parcele č. 245, v Bratislave, k.ú. Petržalka Bratislava Bratislavský