Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2012-X001688
5.3.2012
Jozef Ivančík Súdny exekútor 11.4.2012 Po predchádzajúcom dohovore so súdnym exekútorom t.č.0356401908,0905405853. 94001 Nové Zámky
2011-X006068
15.8.2011
Dražba - správca dane 10.8.2011 Bratislava I Bratislava 15
2011-X005417
19.7.2011
Dražba 14.7.2011 Rodinný dom súp.č.6 postavený na parc.č.113 v obci Bruty. Dom je samostatne stojací, je jednopodlažný, nie je podpivničený. Rodinný dom bol da…
2011-X005416
19.7.2011
Dražba 13.7.2011 Rodinný dom
2011-X005415
19.7.2011
Dražba 13.7.2011 Rodinný dom
2011-X005414
19.7.2011
Dražba 14.7.2011 Interiér a dispozičné riešenie rodinného domu:
2011-X005413
19.7.2011
Dražba 14.7.2011 Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie (čiastočne podpivničená prístavba z roku 1975 v severnej časti) a základný pôdorys v tvare obdĺžnika, k…
2011-X005412
19.7.2011
Dražba 13.7.2011 Výrobná hala bez súp. č. na p. č. CKN 874/8 v k. ú. Petrovice
2011-X005411
19.7.2011
Dražba 13.7.2011 Rodinný dom súp. č. 27 na parc. č. 185 je situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov ul. Hlavná v Sloveskom Grobe. Ide o samostatne stojaci …
2011-X005410
19.7.2011
Dražba 12.7.2011 Rodinný dom súp.č. 865 je prízemný a bol daný do užívania v roku 1950. V roku 2004 bola zrealizovaná prístavba k domu. Dispozične je rodinný …
2011-X005409
19.7.2011
Dražba 12.7.2011 Opis predmetu dražby: Rodinný dom súp.č. 865 je prízemný a bol daný do užívania v roku 1950. V roku 2004 bola zrealizovaná prístavba k domu. …
2011-X005408
19.7.2011
Dražba 12.7.2011 Opis predmetu dražby: Rodinný dom súp.č. 865 je prízemný a bol daný do užívania v roku 1950. V roku 2004 bola zrealizovaná prístavba k domu. …
2011-X005407
19.7.2011
Dražba 12.7.2011 Opis predmetu dražby: Rodinný dom súp.č. 406 na parc. č. 1926/1 – samostatne stojací jednopodlažný a nepodpivničený. Rodinný dom je obývaný od…
2011-X005406
19.7.2011
Dražba 13.7.2011 Bytový dom súp. č. 593 je samostatne stojaci, murovaný, pôdorysného tvaru H. Má plochú strechu a dva samostatné vchody. Hlavný vstup má z Mil…
2011-X005405
19.7.2011
Dražba 7.7.2011 Popis bytového domu: Bytový dom v ktorom sa byt nachádza je typový. Obvodový plášť z dielcov hrúbky 300mm je nosný, statický spolupôsobiaci s…
2011-X005404
19.7.2011
Dražba 7.7.2011 Rodinný dom súp. č. 217 – samostatne stojací rodinný dom s čiastočným podzemným, s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Rodinný dom je osad…
2011-X005403
19.7.2011
Dražba 13.7.2011 Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, popis stavieb v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dra…
2011-X005402
19.7.2011
Dražba 14.7.2011 Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a podkrovie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika, ku ktorému je z južnej strany pristavaná veranda a s …
2011-X005401
19.7.2011
Dražba 14.7.2011 Rodinný dom s.č. 546 na p.č. 190
2011-X005400
19.7.2011
Dražba 14.7.2011 Rodinný dom, Zámočnícka ul. 32, súpisné č. 80, na parcele 208/6, k.ú. Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec