Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zrušenie bez likvidácie č. 567172

JaS plus s.r.o.

 • Konanie č. 567172
 • Vydaný 28.12.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 12.1.2017
 • Úpadca JaS plus s.r.o.
  IČO: 35768894
Druh
Oznam
Oznam

Sro 19 279/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti JaS plus s.r.o., Latorická 8, 821 07 Bratislava, IČO: 35 768 894, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 32CbR/174/2015
 • ICS 1115217622
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Odoslal Lenka Frigová