Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zrušenie bez likvidácie č. 567175

HUMA ŠPORT s.r.o.

 • Konanie č. 567175
 • Vydaný 5.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 12.1.2017
 • Úpadca HUMA ŠPORT s.r.o.
  IČO: 35811871
Druh
Oznam
Oznam

Sro 24 077/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti HUMA ŠPORT s.r.o., Viktorínova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 35 811 871, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 33CbR/202/2015
 • ICS 1115220941
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Odoslal Lenka Frigová