Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zrušenie bez likvidácie č. 567256

ENVIRO SOLUTIONS

 • Konanie č. 567256
 • Vydaný 5.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 12.1.2017
 • Úpadca ENVIRO SOLUTIONS
  IČO: 36656836
Druh
Oznam
Oznam

Sro 41 613/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti

ENVIRO SOLUTIONS, s.r.o., Krajinská 91, 825 56 Bratislava, IČO: 36 656 836, bez likvidácie v zmysle ust. § 68

ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z.

v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 32CbR/156/2015
 • ICS 1115215195
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Odoslal Lenka Frigová