Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zrušenie bez likvidácie č. 526555

TERRA 2000

 • Konanie č. 526555
 • Vydaný 28.4.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 86 z roku 2016 5.5.2016
 • Úpadca TERRA 2000
  IČO: 35794925
Druh
Oznam
Oznam

Sro 22 369/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti TERRA 2000, s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, IČO: 35 794 925, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 36CbR/300/2015
 • ICS 1115232645
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Odoslal Lenka Frigová