Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika počtu vzniknutých a zaniknutých firiem, právnických osôb a živnostníkov

Počty novozaložených a zrušených firiem na Slovensku

Denne aktualizovaná online štatistika čerpá údaje z Obchodného a Živnostenského registra, ktoré FinStat prepočítava a vizualizuje v grafoch. Údaje sú aktuálne ku dňu 23. 10. 2019.

Grafy zobrazujú prehľad vzniknutých a zaniknutých firiem v rokoch 2012 až 2019:

Do štatistiky vzniku a zániku firiem sme zahrnuli tieto právne formy: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, jednoduché spoločností na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá a európske družstvá.

Z grafov je evidentné, že počet zaniknutých firiem dosiahol maximum v rokoch 2015 – 2017. Bolo to z dôvodu zavedenia daňových licencií v roku 2013. Od roka 2018 sa počet zrušených firiem vracia späť na hodnoty spred roka 2014.

Graf zobrazuje počet vzniknutých a zaniknutých firiem na celkom Slovensku v jednotlivých mesiacoch od roku 2012:

V grafe je viditeľný prudký nárast počtu vzniknutých firiem v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Podľa úpravy Obchodného zákonníka prestalo byť od toho času možné splatiť základné imanie v hotovosti k rukám správcu vkladu, už bolo nutné poukázať ho na osobitný účet v banke.

Vznik a zánik všetkých právnických osôb

Na rozdiel od štatistiky firiem, v nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady všetkých právnických osôb vrátane neziskových organizácií a nadácií, príspevkových a rozpočtových organizácií a podobne.

Graf a tabuľka zobrazujú prehľad počtu vzniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Vzniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Akciová spoločnosť 271 247 173 223 217 208 190 144
Družstvo 32 51 34 51 60 68 80 55
Iné organizácie a združenia 264 276 1 001 242 150 159 76 55
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 56 66 34
Komanditná spoločnosť 163 194 192 67 78 74 68 45
Neziskové organizácie a nadácie 396 401 379 526 392 308 285 179
Politické strany 3 2 6 2 0 2 1 5
Príspevkové a rozpočtové organizácie 46 32 87 42 22 25 37 31
Spoločnosť s ručením obmedzeným 19 970 26 751 12 900 12 453 18 088 19 826 19 743 16 208
Verejná obchodná spoločnosť 5 14 15 21 11 66 11 3
Zahraničné právnické osoby 170 160 167 168 175 169 181 97
Spolu 20 787 27 613 13 658 13 202 18 773 20 583 20 464 16 691

Jednoznačne najčastejšie vznikajúcou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá výrazne prevažuje v každom roku. Od roku 2017 taktiež začali vďaka novelizácii Obchodného zákonníka vznikať jednoduché spoločnosti na akcie. Tie sú zatiaľ využívané málo – v roku 2018 ich vzniklo 65, zatiaľ čo klasických akcioviek bolo založených 189.

V grafe a tabuľke sú zobrazené počty zaniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Zaniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Akciová spoločnosť 288 272 219 282 292 202 198 133
Družstvo 80 76 81 91 75 62 48 39
Iné organizácie a združenia 57 58 106 102 103 120 75 36
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 0 0 1
Komanditná spoločnosť 28 15 17 58 55 51 48 37
Neziskové organizácie a nadácie 63 70 72 54 94 82 71 39
Politické strany 0 1 2 1 2 3 1 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 160 108 110 57 60 38 41 16
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 399 4 516 6 898 8 493 8 422 8 567 4 924 3 140
Verejná obchodná spoločnosť 29 38 50 49 49 47 36 25
Zahraničné právnické osoby 89 84 123 105 110 106 94 72
Spolu 4 989 5 085 7 461 9 137 9 063 9 069 5 381 3 459

Čo sa týka zaniknutých právnických osôb, taktiež dominujú spoločnosti s ručením obmedzeným, nasledujú akciové spoločnosti a neziskové organizácie a nadácie.

Databáza novozaložených firiem

V databáze nájdete všetky slovenské firmy zoradené podľa dátumu vzniku od najnovších. Vo free verzii môžete použiť základné filtre a zoraďovať firmy podľa dátumu vzniku.

Najnovšie firmy na Slovensku
nová firma Anatolii Babinets 18.10.2019
nová firma Volodymyr Babenko 18.10.2019
nová firma Yurii Isak 18.10.2019
nová firma Van Thanh Pham 18.10.2019
nová firma Worldwide Sports Management s.r.o. 18.10.2019
nová firma Kateryna Shuvaliuk 18.10.2019
Zobraziť databázu novozaložených firiem »

Výmazy firiem z ORSR

Databáza podaní z ORSR zobrazuje slovenské firmy, v ktorých nastala zmena, vznikli, alebo zanikli. V tejto databáze si môžete zrušené firmy zoraďovať podľa dátumu zverejnenia zrušenia.

Čerstvo zrušené firmy na Slovensku
zrušená firma Správa majetku mesta Šaštín-Stráže, s.r.o. /skratka SMM Šaštín-Stráže, s.r.o./ 18.10.2019
zrušená firma United Eastern Carriers SR, dopravná agentúra, s.r.o. 18.10.2019
zrušená firma TACC technics k. s. 18.10.2019
zrušená firma REDANE HOLDING k. s. "v likvidácii" 18.10.2019
zrušená firma PARDEF development a. s. 18.10.2019
zrušená firma PANON OFFICE s. r. o. 18.10.2019
Zobraziť databázu výmazov firiem »

Počty nových a zrušených živnostníkov a SZČO

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živnostníkov a samostatných zárobkovo činných osôb na celkom Slovensku po rokoch:

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živností a SZČO na celkom Slovensku po mesiacoch:

Rok 2018 bol za uplynulých päť rokov rekordný v počte ako vzniknutých, tak aj zaniknutých samostatných zárobkovo činných osôb. Rok 2017 bol jediným, kedy počet vzniknutých živností a SZČO prevýšil počet zrušených.