Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika vzniku a zániku firiem a živnostníkov

Štatistika vzniku a zániku firiem a živnostníkov

Denne aktualizovaná online štatistika čerpá údaje z Obchodného a Živnostenského registra, ktoré FinStat prepočítava a vizualizuje v grafoch. Údaje sú aktuálne ku dňu 28. 11. 2021.

Grafy zobrazujú prehľad vzniknutých a zaniknutých firiem v rokoch 2012 až 2021:

Do štatistiky vzniku a zániku firiem sme zahrnuli tieto právne formy: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, jednoduché spoločností na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá a európske družstvá.

Z grafov je evidentné, že počet zaniknutých firiem dosiahol maximum v rokoch 2015 – 2017. Bolo to z dôvodu zavedenia daňových licencií v roku 2013. Od roka 2018 sa počet zrušených firiem vracia späť na hodnoty spred roka 2014.

Graf zobrazuje počet vzniknutých a zaniknutých firiem na celkom Slovensku v jednotlivých mesiacoch od roku 2012:

V grafe je viditeľný prudký nárast počtu vzniknutých firiem v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Podľa úpravy Obchodného zákonníka prestalo byť od toho času možné splatiť základné imanie v hotovosti k rukám správcu vkladu, už bolo nutné poukázať ho na osobitný účet v banke.

Vznik a zánik jednotlivých typov právnických osôb

Na rozdiel od štatistiky firiem sú v nasledujúcich grafoch a tabuľkách uvedené prehľady všetkých právnických osôb, vrátane neziskových organizácií a nadácií, príspevkových a rozpočtových organizácií.

Graf a tabuľka zobrazujú prehľad počtu vzniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Vzniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Akciová spoločnosť 282 260 178 229 229 221 205 182 194 194
Družstvo 33 51 33 51 60 68 80 63 43 61
Iné organizácie a združenia 232 170 186 206 116 154 115 134 100 72
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 55 65 57 82 75
Komanditná spoločnosť 161 192 190 66 78 75 69 50 39 30
Neziskové organizácie a nadácie 320 235 252 375 274 205 167 128 139 118
Politické strany 3 2 6 2 0 2 1 9 1 1
Príspevkové a rozpočtové organizácie 29 27 69 36 21 22 35 31 30 36
Spoločnosť s ručením obmedzeným 19 958 26 740 12 893 12 449 18 076 19 810 19 724 20 568 18 971 17 522
Verejná obchodná spoločnosť 7 15 16 19 12 68 16 11 6 7
Zahraničné právnické osoby 171 160 159 167 168 168 178 136 119 124
Spolu 21 196 27 852 13 982 13 600 19 034 20 848 20 655 21 369 19 724 18 240

Najčastejšie vznikajúcou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá výrazne prevažuje v každom roku. Od roku 2017 taktiež začali vďaka novelizácii Obchodného zákonníka vznikať jednoduché spoločnosti na akcie.

V grafe a tabuľke sú zobrazené počty zaniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Zaniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Akciová spoločnosť 283 272 216 273 290 201 202 169 158 903
Družstvo 79 74 80 89 75 61 48 53 38 467
Iné organizácie a združenia 59 55 103 105 104 138 122 595 96 63
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Komanditná spoločnosť 28 15 17 56 54 50 48 43 48 51
Neziskové organizácie a nadácie 68 71 71 59 103 92 96 75 51 30
Politické strany 0 1 2 1 2 3 1 1 0 3
Príspevkové a rozpočtové organizácie 161 109 112 57 61 40 43 55 29 40
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 386 4 493 6 874 8 488 8 408 8 562 4 992 3 896 3 960 14 512
Verejná obchodná spoločnosť 29 38 51 49 49 47 36 29 34 37
Zahraničné právnické osoby 89 83 118 110 110 106 94 85 79 94
Spolu 5 182 5 211 7 644 9 287 9 256 9 300 5 682 5 002 4 494 16 201

V rámci zániku právnických osôb taktiež dominujú spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom v roku 2020 nie je badať výraznejší nárast zániku firiem z dôvodu pandémie COVID-19.

Databáza novozaložených firiem

V databáze nájdete všetky slovenské firmy zoradené podľa dátumu vzniku od najnovších. Vo free verzii môžete použiť základné filtre a zoraďovať firmy podľa dátumu vzniku.

Najnovšie firmy na Slovensku
nová firma Ycitor s. r. o. 24.11.2021
nová firma PROVEDIO s. r. o. 24.11.2021
nová firma Marcapital s.r.o. 24.11.2021
nová firma LASTCODE s. r. o. 24.11.2021
nová firma Fragment Solutions s.r.o. 24.11.2021
nová firma FancyZebra s. r. o. 24.11.2021
Zobraziť databázu novozaložených firiem »

Výmazy firiem z ORSR

Databáza podaní z ORSR zobrazuje slovenské firmy, v ktorých nastala zmena, vznikli, alebo zanikli. V tejto databáze si môžete zrušené firmy zoraďovať podľa dátumu zverejnenia zrušenia.

Čerstvo zrušené firmy na Slovensku
zrušená firma Adam Media s.r.o. v likvidácii 23.11.2021
zrušená firma ADAK, spol. s r.o. 23.11.2021
zrušená firma ADA TRADEX s.r.o. 23.11.2021
zrušená firma ad.cool, spol. s.r.o. 23.11.2021
zrušená firma ACTIO SLOVAKIA, s.r.o. 23.11.2021
zrušená firma ACT corp. s.r.o. 23.11.2021
Zobraziť databázu výmazov firiem »

Štatistika vzniku a zániku živností

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živností na celom Slovensku v jednotlivých rokoch:

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živností na celom Slovensku v jednotlivých mesiacoch:

Počet nových živností má v posledných rokoch rastúci trend a za pozorované obdobie bol najvyšší v roku 2020. V roku 2019 narástol počet zaniknutých živností takmer na hodnotu z roku 2013. V roku 2020 prevýšil počet vzniknutých živností počet zaniknutých živností (podobne ako v rokoch 2017 a 2018). Najvyšší počet vzniknutých živností za cele sledované obdobie bol v júni 2021.

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.