Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika vzniku a zániku firiem a živnostníkov

Štatistika vzniku a zániku firiem a živnostníkov

Denne aktualizovaná online štatistika čerpá údaje z Obchodného a Živnostenského registra, ktoré FinStat prepočítava a vizualizuje v grafoch. Údaje sú aktuálne ku dňu 23. 09. 2021.

Grafy zobrazujú prehľad vzniknutých a zaniknutých firiem v rokoch 2012 až 2021:

Do štatistiky vzniku a zániku firiem sme zahrnuli tieto právne formy: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, jednoduché spoločností na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá a európske družstvá.

Z grafov je evidentné, že počet zaniknutých firiem dosiahol maximum v rokoch 2015 – 2017. Bolo to z dôvodu zavedenia daňových licencií v roku 2013. Od roka 2018 sa počet zrušených firiem vracia späť na hodnoty spred roka 2014.

Graf zobrazuje počet vzniknutých a zaniknutých firiem na celkom Slovensku v jednotlivých mesiacoch od roku 2012:

V grafe je viditeľný prudký nárast počtu vzniknutých firiem v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Podľa úpravy Obchodného zákonníka prestalo byť od toho času možné splatiť základné imanie v hotovosti k rukám správcu vkladu, už bolo nutné poukázať ho na osobitný účet v banke.

Vznik a zánik jednotlivých typov právnických osôb

Na rozdiel od štatistiky firiem sú v nasledujúcich grafoch a tabuľkách uvedené prehľady všetkých právnických osôb, vrátane neziskových organizácií a nadácií, príspevkových a rozpočtových organizácií.

Graf a tabuľka zobrazujú prehľad počtu vzniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Vzniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Akciová spoločnosť 281 260 178 230 230 219 206 181 193 146
Družstvo 33 51 33 51 60 68 80 63 43 54
Iné organizácie a združenia 231 170 184 204 116 154 115 134 100 62
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 55 65 57 82 66
Komanditná spoločnosť 161 192 190 66 78 75 69 50 40 26
Neziskové organizácie a nadácie 320 235 252 375 273 205 167 128 139 94
Politické strany 3 2 6 2 0 2 1 9 1 1
Príspevkové a rozpočtové organizácie 28 27 70 36 22 23 35 31 30 17
Spoločnosť s ručením obmedzeným 19 959 26 739 12 895 12 449 18 076 19 814 19 722 20 569 18 967 13 978
Verejná obchodná spoločnosť 7 15 16 19 11 67 16 11 6 6
Zahraničné právnické osoby 170 160 159 167 166 168 178 136 119 100
Spolu 21 193 27 851 13 983 13 599 19 032 20 850 20 654 21 369 19 720 14 550

Najčastejšie vznikajúcou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá výrazne prevažuje v každom roku. Od roku 2017 taktiež začali vďaka novelizácii Obchodného zákonníka vznikať jednoduché spoločnosti na akcie.

V grafe a tabuľke sú zobrazené počty zaniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Zaniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Akciová spoločnosť 284 273 217 275 291 203 197 167 157 121
Družstvo 80 76 81 91 76 62 48 52 38 27
Iné organizácie a združenia 58 55 103 105 104 138 122 595 96 42
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Komanditná spoločnosť 28 15 17 56 54 50 47 42 45 34
Neziskové organizácie a nadácie 68 71 71 59 103 92 96 74 51 19
Politické strany 0 1 2 1 2 3 1 1 0 1
Príspevkové a rozpočtové organizácie 161 109 112 57 61 40 43 55 29 6
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 400 4 510 6 889 8 491 8 412 8 551 4 921 3 807 3 884 2 448
Verejná obchodná spoločnosť 29 38 50 49 49 47 36 28 34 22
Zahraničné právnické osoby 89 83 123 105 110 106 94 85 78 77
Spolu 5 197 5 231 7 665 9 289 9 262 9 292 5 605 4 907 4 413 2 797

V rámci zániku právnických osôb taktiež dominujú spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom v roku 2020 nie je badať výraznejší nárast zániku firiem z dôvodu pandémie COVID-19.

Databáza novozaložených firiem

V databáze nájdete všetky slovenské firmy zoradené podľa dátumu vzniku od najnovších. Vo free verzii môžete použiť základné filtre a zoraďovať firmy podľa dátumu vzniku.

Najnovšie firmy na Slovensku
nová firma UA Techmont s. r. o. 22.9.2021
nová firma AEN FINANCE j. s. a. 21.9.2021
nová firma MEDIJAGROUP s.r.o. 21.9.2021
nová firma ZIX Business and Services s.r.o. 21.9.2021
nová firma Zillow s.r.o. 21.9.2021
nová firma Zeyna s. r. o. 21.9.2021
Zobraziť databázu novozaložených firiem »

Výmazy firiem z ORSR

Databáza podaní z ORSR zobrazuje slovenské firmy, v ktorých nastala zmena, vznikli, alebo zanikli. V tejto databáze si môžete zrušené firmy zoraďovať podľa dátumu zverejnenia zrušenia.

Čerstvo zrušené firmy na Slovensku
zrušená firma TENNIS INVEST, s.r.o. 21.9.2021
zrušená firma ZEIS SLOVAKIA s.r.o. „ v likvidácii“ 21.9.2021
zrušená firma T Cert, s. r. o., organizačná zložka 21.9.2021
zrušená firma KVM s.r.o. 21.9.2021
zrušená firma EURO Politan & Co. k. s., v likvidácii 21.9.2021
zrušená firma ENERGY & COMMODITIES, a. s. v likvidácii 21.9.2021
Zobraziť databázu výmazov firiem »

Štatistika vzniku a zániku živností

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živností na celom Slovensku v jednotlivých rokoch:

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živností na celom Slovensku v jednotlivých mesiacoch:

Počet nových živností má v posledných rokoch rastúci trend a za pozorované obdobie bol najvyšší v roku 2020. V roku 2019 narástol počet zaniknutých živností takmer na hodnotu z roku 2013. V roku 2020 prevýšil počet vzniknutých živností počet zaniknutých živností (podobne ako v rokoch 2017 a 2018). Najvyšší počet vzniknutých živností za cele sledované obdobie bol v júni 2021.

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.