Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika vzniku a zániku firiem a živnostníkov

Štatistika vzniku a zániku firiem a živnostníkov

Denne aktualizovaná online štatistika čerpá údaje z Obchodného a Živnostenského registra, ktoré FinStat prepočítava a vizualizuje v grafoch. Údaje sú aktuálne ku dňu 25. 01. 2021.

Grafy zobrazujú prehľad vzniknutých a zaniknutých firiem v rokoch 2012 až 2021:

Do štatistiky vzniku a zániku firiem sme zahrnuli tieto právne formy: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, jednoduché spoločností na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá a európske družstvá.

Z grafov je evidentné, že počet zaniknutých firiem dosiahol maximum v rokoch 2015 – 2017. Bolo to z dôvodu zavedenia daňových licencií v roku 2013. Od roka 2018 sa počet zrušených firiem vracia späť na hodnoty spred roka 2014.

Graf zobrazuje počet vzniknutých a zaniknutých firiem na celkom Slovensku v jednotlivých mesiacoch od roku 2012:

V grafe je viditeľný prudký nárast počtu vzniknutých firiem v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Podľa úpravy Obchodného zákonníka prestalo byť od toho času možné splatiť základné imanie v hotovosti k rukám správcu vkladu, už bolo nutné poukázať ho na osobitný účet v banke.

Vznik a zánik jednotlivých typov právnických osôb

Na rozdiel od štatistiky firiem sú v nasledujúcich grafoch a tabuľkách uvedené prehľady všetkých právnických osôb, vrátane neziskových organizácií a nadácií, príspevkových a rozpočtových organizácií.

Graf a tabuľka zobrazujú prehľad počtu vzniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Vzniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Akciová spoločnosť 280 259 177 230 229 219 202 180 193 7
Družstvo 33 51 33 51 60 68 80 63 39 0
Iné organizácie a združenia 234 188 290 202 114 142 69 83 22 0
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 55 65 58 82 8
Komanditná spoločnosť 162 193 190 66 78 75 69 51 40 4
Neziskové organizácie a nadácie 315 230 254 392 270 202 168 134 122 0
Politické strany 3 2 6 2 0 2 1 9 1 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 46 32 87 42 22 25 37 34 31 0
Spoločnosť s ručením obmedzeným 19 961 26 739 12 897 12 449 18 076 19 816 19 729 20 572 18 964 1 113
Verejná obchodná spoločnosť 5 15 15 19 11 65 13 6 6 1
Zahraničné právnické osoby 170 160 167 168 175 169 182 136 117 0
Spolu 21 209 27 869 14 116 13 621 19 035 20 838 20 615 21 326 19 617 1 133

Najčastejšie vznikajúcou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá výrazne prevažuje v každom roku. Od roku 2017 taktiež začali vďaka novelizácii Obchodného zákonníka vznikať jednoduché spoločnosti na akcie.

V grafe a tabuľke sú zobrazené počty zaniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Zaniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Akciová spoločnosť 285 273 217 276 291 203 197 167 158 8
Družstvo 80 76 81 91 75 62 48 52 38 0
Iné organizácie a združenia 56 58 104 102 105 122 76 514 25 0
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Komanditná spoločnosť 28 15 17 56 54 51 47 42 46 6
Neziskové organizácie a nadácie 63 69 70 55 98 84 79 67 41 0
Politické strany 0 1 2 1 2 3 1 1 0 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 160 108 110 57 61 38 43 52 9 0
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 400 4 510 6 891 8 493 8 415 8 554 4 921 3 809 3 877 223
Verejná obchodná spoločnosť 29 38 50 49 49 47 36 28 34 3
Zahraničné právnické osoby 89 83 123 105 110 106 94 85 78 9
Spolu 5 190 5 231 7 665 9 285 9 260 9 270 5 542 4 818 4 307 249

V rámci zániku právnických osôb taktiež dominujú spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom v roku 2020 nie je badať výraznejší nárast zániku firiem z dôvodu pandémie COVID-19.

Databáza novozaložených firiem

V databáze nájdete všetky slovenské firmy zoradené podľa dátumu vzniku od najnovších. Vo free verzii môžete použiť základné filtre a zoraďovať firmy podľa dátumu vzniku.

Najnovšie firmy na Slovensku
nová firma EVO 3 s.r.o. 22.1.2021
nová firma MIONIT s. r. o. 21.1.2021
nová firma Fajbik s. r. o. 21.1.2021
nová firma Jbitor s. r. o. 21.1.2021
nová firma Ridara s.r.o. 21.1.2021
nová firma DV Properties s. r. o. 21.1.2021
Zobraziť databázu novozaložených firiem »

Výmazy firiem z ORSR

Databáza podaní z ORSR zobrazuje slovenské firmy, v ktorých nastala zmena, vznikli, alebo zanikli. V tejto databáze si môžete zrušené firmy zoraďovať podľa dátumu zverejnenia zrušenia.

Čerstvo zrušené firmy na Slovensku
zrušená firma Josip Pap 22.1.2021
zrušená firma Galyna Orlova 22.1.2021
zrušená firma WPAT, s. r. o. v likvidácii 20.1.2021
zrušená firma VME GROUP, s. r. o. 20.1.2021
zrušená firma U Žida, spol. s r. o. v likvidácii 20.1.2021
zrušená firma SP National s.r.o. 20.1.2021
Zobraziť databázu výmazov firiem »

Štatistika vzniku a zániku živností

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živností na celom Slovensku v jednotlivých rokoch:

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živností na celom Slovensku v jednotlivých mesiacoch:

Počet nových živností má v posledných rokoch rastúci trend a za pozorované obdobie bol najvyšší v roku 2020. V roku 2019 narástol počet zaniknutých živností takmer na hodnotu z roku 2013. V roku 2020 prevýšil počet vzniknutých živností počet zaniknutých živností (podobne ako v rokoch 2017 a 2018). Najvyšší počet vzniknutých živností za cele sledované obdobie bol v októbri 2020.

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.