Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika počtu vzniknutých a zaniknutých firiem

Ročné a mesačné počty novozaložených a zrušených firiem na Slovensku

V roku 2017 sme zaznamenali rekord v počte vzniknutých firiem za posledné 4 roky - 21 715 nových firiem. Tento počet je však porovnateľný s počtom novovzniknutých firiem v roku 2012 pred zavedením legislatívnych zmen. Môžeme preto povedať, že počet novozaložených firiem sa nachádza na „normálnej úrovni“:

Nasledujúci graf zobrazuje počet vzniknutých a zaniknutých firiem na celkom Slovensku v jednotlivých mesiacoch od roku 2012:

Najviac firiem (4 294) vzniklo v októbri 2013 ako reakcia pred zmenou spôsobu splatenia základného imania. Naopak najviac zrušených firiem (1 079) sme zaznamenali v decembri 2014 ako reakcia pred zavedenim daňových licencií.

Ročné počty novozaložených a zaniknutých firiem podľa právnej formy

Najviac novovzniknutých spoločností má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, ktoré celkovo tvoria až 92% firiem vzniknutých v roku 2017. Ďalej nasledujú zahraničné fyzické osoby s 5%-ným zastúpením a akciové spoločnosti s 1%. Zahraničné fyzické osoby sú zapísané v ORSR, z tohto dôvodu sme ich zahrnuli do analýzy. V roku 2017 vzniklo 54 spoločností s novou právnou formou jednoduchá spoločnosť na akcie.

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.

Vzniknuté firmy 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Akciová spoločnosť 261 244 174 222 212 201
Družstvo 31 52 34 53 57 65
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov 2 2
Európska spoločnosť 20 28 11 13 13 20
Európske družstvo 1 1 2
Fondy 1
Jednoduchá spoločnosť na akcie 54
Komanditná spoločnosť 164 213 207 62 79 70
Spoločnosť s ručením obmedzeným 19 980 26 735 12 888 12 456 18 092 19 142
Verejná obchodná spoločnosť 5 15 16 20 12 66
Zahraničná osoba, fyzická 206 266 297 624 752 1 024
Zahraničné právnické osoby 144 142 167 99 151 137

Najviac zaniknutých spoločností má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, ktoré celkovo tvoria až 94% firiem vzniknutých v roku 2017. Ďalej nasledujú akciové spoločnosti s 2%-ným zastúpením a zahraničné fyzické osoby s 1%.

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.

Zaniknuté firmy 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Akciová spoločnosť 288 273 219 282 286 201
Družstvo 80 76 81 86 74 61
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov 1 1
Európska spoločnosť 1 1 1 3 3
Európske družstvo 1 2
Fondy 2 1 1
Jednoduchá spoločnosť na akcie
Komanditná spoločnosť 28 14 19 57 51 50
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 404 4 522 6 922 8 499 8 324 8 504
Verejná obchodná spoločnosť 29 37 16 49 49 46
Zahraničná osoba, fyzická 52 139 297 89 108 121
Zahraničné právnické osoby 88 81 167 103 106 96

Databáza novozaložených firiem

V databáze nájdete všetky slovenské firmy zoradené podľa dátumu vzniku od najnovších. Vo free verzii môžete použiť základné filtre a zoraďovať firmy podľa dátumu vzniku.

Najnovšie firmy na Slovensku
nová firma STERICH s.r.o. 14.2.2019
nová firma Katarína Kiselová s.r.o. 13.2.2019
nová firma Klenoty HOMOLA, s. r. o. 13.2.2019
nová firma LZ design, s.r.o. 13.2.2019
nová firma Roman Kholostyakov 13.2.2019
nová firma GH LEGAL s.r.o. 13.2.2019
Zobraziť databázu novozaložených firiem »

Zrušené firmy - výmazy z ORSR

Databáza podaní z ORSR zobrazuje slovenské firmy, v ktorých nastala zmena, vznikli, alebo zanikli. V tejto databáze si môžete zrušené firmy zoraďovať podľa dátumu zverejnenia zrušenia.

Čerstvo zrušené firmy na Slovensku
zrušená firma TRS International s.r.o. 13.2.2019
zrušená firma PEED, s.r.o. 13.2.2019
zrušená firma L.A.C., spol. s r.o. 13.2.2019
zrušená firma Alucor sk, s.r.o. 13.2.2019
zrušená firma Volodymyr Samets 13.2.2019
zrušená firma Pavlo Feier 13.2.2019
Zobraziť databázu výmazov firiem »

Ročné počty nových a zrušených SZČO

V roku 2017 vzniklo až 41 331 živností a SZČO, čo je najvyšší počet počas sledovaného obdobia. Avšak počet zaniknutých živností a SZČO je každý zo sledovaných rokov vyšší ako počet vzniknutých. Najviac živností zaniklo v roku 2013, až 51 670. V ostatných rokoch je počet zaniknutých živností na približne rovnakej úrovni, 40 000.

V roku 2013 nastali pre živnostníkov a SZČO viaceré legislatívne zmeny, napríklad: zavedenie limitu na výšku paušálnych výdavkov, zvýšenie sadzby dane pre SZČO alebo zvýšenie minimálneho preddavku na poistné.

Nasledujúci graf zobrazuje vznik a zánik živností a SZČO po mesiacoch.