Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika počtu vzniknutých a zaniknutých firiem, právnických osôb a živnostníkov

Počty novozaložených a zrušených firiem na Slovensku

Denne aktualizovaná online štatistika čerpá údaje z Obchodného a Živnostenského registra, ktoré FinStat prepočítava a vizualizuje v grafoch. Údaje sú aktuálne ku dňu 05. 12. 2020.

Grafy zobrazujú prehľad vzniknutých a zaniknutých firiem v rokoch 2012 až 2020:

Do štatistiky vzniku a zániku firiem sme zahrnuli tieto právne formy: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, jednoduché spoločností na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá a európske družstvá.

Z grafov je evidentné, že počet zaniknutých firiem dosiahol maximum v rokoch 2015 – 2017. Bolo to z dôvodu zavedenia daňových licencií v roku 2013. Od roka 2018 sa počet zrušených firiem vracia späť na hodnoty spred roka 2014.

Graf zobrazuje počet vzniknutých a zaniknutých firiem na celkom Slovensku v jednotlivých mesiacoch od roku 2012:

V grafe je viditeľný prudký nárast počtu vzniknutých firiem v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Podľa úpravy Obchodného zákonníka prestalo byť od toho času možné splatiť základné imanie v hotovosti k rukám správcu vkladu, už bolo nutné poukázať ho na osobitný účet v banke.

Vznik a zánik všetkých právnických osôb

Na rozdiel od štatistiky firiem, v nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady všetkých právnických osôb vrátane neziskových organizácií a nadácií, príspevkových a rozpočtových organizácií a podobne.

Graf a tabuľka zobrazujú prehľad počtu vzniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Vzniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Akciová spoločnosť 281 259 175 229 229 218 201 180 170
Družstvo 33 51 34 51 60 68 80 63 35
Iné organizácie a združenia 248 233 656 217 134 153 73 85 22
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 55 65 58 78
Komanditná spoločnosť 162 192 190 66 78 75 69 51 37
Neziskové organizácie a nadácie 315 230 254 392 270 202 168 134 103
Politické strany 3 2 6 2 0 2 1 9 1
Príspevkové a rozpočtové organizácie 46 32 87 42 22 25 37 34 31
Spoločnosť s ručením obmedzeným 19 960 26 740 12 898 12 449 18 076 19 817 19 731 20 573 17 750
Verejná obchodná spoločnosť 5 15 15 20 11 65 12 5 4
Zahraničné právnické osoby 170 160 167 168 175 169 182 136 101
Spolu 21 223 27 914 14 482 13 636 19 055 20 849 20 619 21 328 18 332

Jednoznačne najčastejšie vznikajúcou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá výrazne prevažuje v každom roku. Od roku 2017 taktiež začali vďaka novelizácii Obchodného zákonníka vznikať jednoduché spoločnosti na akcie. Tie sú zatiaľ využívané málo – v roku 2019 ich vzniklo 58, zatiaľ čo klasických akcioviek bolo založených 180.

V grafe a tabuľke sú zobrazené počty zaniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Zaniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Akciová spoločnosť 285 273 217 276 291 203 197 167 143
Družstvo 80 76 81 91 75 62 48 52 33
Iné organizácie a združenia 57 58 104 102 105 121 76 515 23
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Komanditná spoločnosť 28 15 17 56 54 51 47 42 38
Neziskové organizácie a nadácie 63 69 70 55 98 84 79 67 39
Politické strany 0 1 2 1 2 3 1 1 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 160 108 110 57 61 38 43 52 9
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 400 4 510 6 890 8 493 8 417 8 555 4 921 3 810 3 528
Verejná obchodná spoločnosť 29 38 50 49 49 47 36 28 32
Zahraničné právnické osoby 89 83 123 105 110 106 94 85 72
Spolu 5 191 5 231 7 664 9 285 9 262 9 270 5 542 4 820 3 918

Čo sa týka zaniknutých právnických osôb, taktiež dominujú spoločnosti s ručením obmedzeným, nasledujú akciové spoločnosti a neziskové organizácie a nadácie.

Databáza novozaložených firiem

V databáze nájdete všetky slovenské firmy zoradené podľa dátumu vzniku od najnovších. Vo free verzii môžete použiť základné filtre a zoraďovať firmy podľa dátumu vzniku.

Najnovšie firmy na Slovensku
nová firma 3home, s.r.o. 2.12.2020
nová firma AB shop s.r.o. 2.12.2020
nová firma Appon s. r. o. 2.12.2020
nová firma ARZO s. r. o. 2.12.2020
nová firma ASV CEKOS s.r.o. 2.12.2020
nová firma Captum s. r. o. 2.12.2020
Zobraziť databázu novozaložených firiem »

Výmazy firiem z ORSR

Databáza podaní z ORSR zobrazuje slovenské firmy, v ktorých nastala zmena, vznikli, alebo zanikli. V tejto databáze si môžete zrušené firmy zoraďovať podľa dátumu zverejnenia zrušenia.

Čerstvo zrušené firmy na Slovensku
zrušená firma ZULUSOFT s. r. o. v likvidácii 2.12.2020
zrušená firma Wu Qiaomin 2.12.2020
zrušená firma VISPER, s. r. o. 2.12.2020
zrušená firma TOP-TRADE s.r.o. 2.12.2020
zrušená firma t-media.sk, s. r. o. 2.12.2020
zrušená firma SENECA SERVICE, s.r.o. 2.12.2020
Zobraziť databázu výmazov firiem »

Počty nových a zrušených živnostníkov a SZČO

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živnostníkov a samostatných zárobkovo činných osôb na celkom Slovensku po rokoch:

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živností a SZČO na celkom Slovensku po mesiacoch:

Počet vzniknutých samostatných zárobkovo činných osôb má z dlhodobého hľadiska rastúci trend a za pozorované obdobie je najvyšší v roku 2019. Zároveň v roku 2019 výrazne narástol počet zaniknutých samostatných zárobkovo činných osôb oproti predošlým rokom a je podobný ako v roku 2013. Počet vzniknutých živností a SZČO prevýšil počet zrušených iba v rokoch 2017 a 2018.

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.