Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika počtu vzniknutých a zaniknutých firiem, právnických osôb a živnostníkov

Počty novozaložených a zrušených firiem na Slovensku

Denne aktualizovaná online štatistika čerpá údaje z Obchodného a Živnostenského registra, ktoré FinStat prepočítava a vizualizuje v grafoch. Údaje sú aktuálne ku dňu 06. 04. 2020.

Grafy zobrazujú prehľad vzniknutých a zaniknutých firiem v rokoch 2012 až 2020:

Do štatistiky vzniku a zániku firiem sme zahrnuli tieto právne formy: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, jednoduché spoločností na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá a európske družstvá.

Z grafov je evidentné, že počet zaniknutých firiem dosiahol maximum v rokoch 2015 – 2017. Bolo to z dôvodu zavedenia daňových licencií v roku 2013. Od roka 2018 sa počet zrušených firiem vracia späť na hodnoty spred roka 2014.

Graf zobrazuje počet vzniknutých a zaniknutých firiem na celkom Slovensku v jednotlivých mesiacoch od roku 2012:

V grafe je viditeľný prudký nárast počtu vzniknutých firiem v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Podľa úpravy Obchodného zákonníka prestalo byť od toho času možné splatiť základné imanie v hotovosti k rukám správcu vkladu, už bolo nutné poukázať ho na osobitný účet v banke.

Vznik a zánik všetkých právnických osôb

Na rozdiel od štatistiky firiem, v nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady všetkých právnických osôb vrátane neziskových organizácií a nadácií, príspevkových a rozpočtových organizácií a podobne.

Graf a tabuľka zobrazujú prehľad počtu vzniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Vzniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Akciová spoločnosť 277 250 173 225 223 214 197 180 11
Družstvo 33 51 34 51 60 68 80 63 1
Iné organizácie a združenia 264 276 1 001 242 150 159 76 79 0
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 55 65 58 7
Komanditná spoločnosť 162 194 190 66 78 75 69 51 2
Neziskové organizácie a nadácie 396 401 379 526 392 308 285 233 16
Politické strany 3 2 6 2 0 2 1 9 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 46 32 87 42 22 25 37 33 13
Spoločnosť s ručením obmedzeným 19 964 26 748 12 901 12 452 18 082 19 820 19 736 20 564 3 103
Verejná obchodná spoločnosť 5 14 15 21 11 66 11 4 2
Zahraničné právnické osoby 170 160 166 168 175 169 182 136 10
Spolu 20 787 27 613 13 656 13 202 18 773 20 583 20 465 21 178 3 151

Jednoznačne najčastejšie vznikajúcou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá výrazne prevažuje v každom roku. Od roku 2017 taktiež začali vďaka novelizácii Obchodného zákonníka vznikať jednoduché spoločnosti na akcie. Tie sú zatiaľ využívané málo – v roku 2018 ich vzniklo 65, zatiaľ čo klasických akcioviek bolo založených 189.

V grafe a tabuľke sú zobrazené počty zaniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Zaniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Akciová spoločnosť 288 272 219 282 292 202 198 165 37
Družstvo 80 76 81 91 75 62 48 52 8
Iné organizácie a združenia 57 58 106 102 103 121 75 500 0
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Komanditná spoločnosť 28 15 17 58 54 51 48 42 6
Neziskové organizácie a nadácie 63 70 72 54 96 82 73 60 1
Politické strany 0 1 2 1 2 3 1 1 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 160 108 110 57 60 38 42 45 0
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 398 4 515 6 897 8 491 8 420 8 564 4 922 3 807 1 035
Verejná obchodná spoločnosť 29 38 50 49 49 47 36 28 13
Zahraničné právnické osoby 89 83 123 105 110 106 94 85 17
Spolu 4 988 5 083 7 460 9 135 9 062 9 066 5 381 4 210 1 117

Čo sa týka zaniknutých právnických osôb, taktiež dominujú spoločnosti s ručením obmedzeným, nasledujú akciové spoločnosti a neziskové organizácie a nadácie.

Databáza novozaložených firiem

V databáze nájdete všetky slovenské firmy zoradené podľa dátumu vzniku od najnovších. Vo free verzii môžete použiť základné filtre a zoraďovať firmy podľa dátumu vzniku.

Najnovšie firmy na Slovensku
nová firma Pracanti.com s. r. o. 2.4.2020
nová firma INTER-MOTOR 2020 spol. s r. o. 2.4.2020
nová firma ITradix, s.r.o. 2.4.2020
nová firma CREATIVE GARDEN s. r. o. 2.4.2020
nová firma Jakoff s. r. o. 2.4.2020
nová firma MJ Consulting SK s. r. o. 2.4.2020
Zobraziť databázu novozaložených firiem »

Výmazy firiem z ORSR

Databáza podaní z ORSR zobrazuje slovenské firmy, v ktorých nastala zmena, vznikli, alebo zanikli. V tejto databáze si môžete zrušené firmy zoraďovať podľa dátumu zverejnenia zrušenia.

Čerstvo zrušené firmy na Slovensku
zrušená firma PT Technologie Slovensko, s.r.o. v likvidácii 1.4.2020
zrušená firma Zdeno Spišiak - RUSSIAN LINE 1.4.2020
zrušená firma Venity, s. r. o. 1.4.2020
zrušená firma TRIXXX, s.r.o. 1.4.2020
zrušená firma Q-PA, s.r.o. 1.4.2020
zrušená firma IRŠAI s.r.o. 1.4.2020
Zobraziť databázu výmazov firiem »

Počty nových a zrušených živnostníkov a SZČO

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živnostníkov a samostatných zárobkovo činných osôb na celkom Slovensku po rokoch:

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živností a SZČO na celkom Slovensku po mesiacoch:

Rok 2018 bol za uplynulých päť rokov rekordný v počte ako vzniknutých, tak aj zaniknutých samostatných zárobkovo činných osôb. Rok 2017 bol jediným, kedy počet vzniknutých živností a SZČO prevýšil počet zrušených.