Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika počtu vzniknutých a zaniknutých firiem, právnických osôb a živnostníkov

Počty novozaložených a zrušených firiem na Slovensku

Denne aktualizovaná online štatistika čerpá údaje z Obchodného a Živnostenského registra, ktoré FinStat prepočítava a vizualizuje v grafoch. Údaje sú aktuálne ku dňu 29. 05. 2020.

Grafy zobrazujú prehľad vzniknutých a zaniknutých firiem v rokoch 2012 až 2020:

Do štatistiky vzniku a zániku firiem sme zahrnuli tieto právne formy: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, jednoduché spoločností na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá a európske družstvá.

Z grafov je evidentné, že počet zaniknutých firiem dosiahol maximum v rokoch 2015 – 2017. Bolo to z dôvodu zavedenia daňových licencií v roku 2013. Od roka 2018 sa počet zrušených firiem vracia späť na hodnoty spred roka 2014.

Graf zobrazuje počet vzniknutých a zaniknutých firiem na celkom Slovensku v jednotlivých mesiacoch od roku 2012:

V grafe je viditeľný prudký nárast počtu vzniknutých firiem v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Podľa úpravy Obchodného zákonníka prestalo byť od toho času možné splatiť základné imanie v hotovosti k rukám správcu vkladu, už bolo nutné poukázať ho na osobitný účet v banke.

Vznik a zánik všetkých právnických osôb

Na rozdiel od štatistiky firiem, v nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady všetkých právnických osôb vrátane neziskových organizácií a nadácií, príspevkových a rozpočtových organizácií a podobne.

Graf a tabuľka zobrazujú prehľad počtu vzniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Vzniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Akciová spoločnosť 278 250 174 226 225 215 197 180 52
Družstvo 33 51 34 51 60 68 80 63 15
Iné organizácie a združenia 264 276 1 001 242 150 160 76 83 6
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 55 65 58 20
Komanditná spoločnosť 162 194 190 66 78 75 69 51 7
Neziskové organizácie a nadácie 396 401 379 526 392 309 285 234 44
Politické strany 3 2 6 2 0 2 1 9 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 46 32 87 42 22 25 37 34 13
Spoločnosť s ručením obmedzeným 19 963 26 748 12 900 12 451 18 080 19 819 19 736 20 566 6 802
Verejná obchodná spoločnosť 5 14 15 21 11 66 11 4 2
Zahraničné právnické osoby 170 160 166 168 175 169 182 136 34
Spolu 20 787 27 613 13 656 13 202 18 773 20 584 20 465 21 180 6 949

Jednoznačne najčastejšie vznikajúcou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá výrazne prevažuje v každom roku. Od roku 2017 taktiež začali vďaka novelizácii Obchodného zákonníka vznikať jednoduché spoločnosti na akcie. Tie sú zatiaľ využívané málo – v roku 2019 ich vzniklo 51, zatiaľ čo klasických akcioviek bolo založených 180.

V grafe a tabuľke sú zobrazené počty zaniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem:

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Zaniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Akciová spoločnosť 288 272 219 282 291 202 198 167 51
Družstvo 80 76 81 91 75 62 48 52 9
Iné organizácie a združenia 57 58 106 102 103 121 76 514 1
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Komanditná spoločnosť 28 15 17 58 54 51 48 42 11
Neziskové organizácie a nadácie 63 70 72 54 96 82 73 64 15
Politické strany 0 1 2 1 2 3 1 1 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 160 108 110 57 60 38 42 49 0
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 398 4 515 6 897 8 490 8 419 8 558 4 921 3 806 1 426
Verejná obchodná spoločnosť 29 38 50 49 49 47 36 28 15
Zahraničné právnické osoby 89 83 123 105 110 106 94 85 24
Spolu 4 988 5 083 7 460 9 134 9 060 9 060 5 380 4 218 1 538

Čo sa týka zaniknutých právnických osôb, taktiež dominujú spoločnosti s ručením obmedzeným, nasledujú akciové spoločnosti a neziskové organizácie a nadácie.

Databáza novozaložených firiem

V databáze nájdete všetky slovenské firmy zoradené podľa dátumu vzniku od najnovších. Vo free verzii môžete použiť základné filtre a zoraďovať firmy podľa dátumu vzniku.

Najnovšie firmy na Slovensku
nová firma Gwent 9 s.r.o. 28.5.2020
nová firma FOUNDERS s. r. o. 28.5.2020
nová firma Serhii Udalov 27.5.2020
nová firma LEDRAA s. r. o. 27.5.2020
nová firma Samir Kardović, podnik zahraničnej osoby 27.5.2020
nová firma VEMA PROMOTION s. r. o. 27.5.2020
Zobraziť databázu novozaložených firiem »

Výmazy firiem z ORSR

Databáza podaní z ORSR zobrazuje slovenské firmy, v ktorých nastala zmena, vznikli, alebo zanikli. V tejto databáze si môžete zrušené firmy zoraďovať podľa dátumu zverejnenia zrušenia.

Čerstvo zrušené firmy na Slovensku
zrušená firma Westol & Valier, s.r.o. 27.5.2020
zrušená firma Viktor Paliyuk 27.5.2020
zrušená firma VALAX, s.r.o. 27.5.2020
zrušená firma SKL 33 s.r.o. v likvidácii 27.5.2020
zrušená firma OPTIMAL Facility s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 27.5.2020
zrušená firma INVEST FOOD, a.s. v likvidácii 27.5.2020
Zobraziť databázu výmazov firiem »

Počty nových a zrušených živnostníkov a SZČO

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živnostníkov a samostatných zárobkovo činných osôb na celkom Slovensku po rokoch:

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živností a SZČO na celkom Slovensku po mesiacoch:

Počet vzniknutých samostatných zárobkovo činných osôb má z dlhodobého hľadiska rastúci trend a za pozorované obdobie je najvyšší v roku 2019. Zároveň v roku 2019 výrazne narástol počet zaniknutých samostatných zárobkovo činných osôb oproti predošlým rokom a je podobný ako v roku 2013. Počet vzniknutých živností a SZČO prevýšil počet zrušených iba v rokoch 2017 a 2018.

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.