Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Obec Červeňany
Červeňany
24 839 € 3 593 € 14 595 € 6 389 € 0 € 0 € 262 € 0 €
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Rimavská Seč 410 - Rimaszécs
Rimavská Seč
345 547 € 34 736 € 20 645 € 289 408 € 760 €
Obec Kováčovce
Kováčovce
111 769 € 25 401 € 22 764 € 60 518 € 329 € 0 € 1 560 € 0 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Rimavská Sobota
1 905 980 € 303 387 € 34 715 € 1 178 492 € 2 949 € 16 789 € 674 € 368 356 €
Obec Kráľovce - Krnišov
Kráľovce-Krnišov
66 360 € 9 151 € 14 755 € 24 316 € 644 € 9 187 € 8 256 € 35 €
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, Jesenské
Jesenské
516 741 € 43 092 € 22 088 € 447 142 € 325 € 2 050 € 2 044 €
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda Csáb, Na Parlagu 1, Čebovce
Čebovce
895 584 € 98 334 € 55 002 € 692 163 € 1 673 € 1 804 € 30 204 €
Obec Chvalová
Chvalová
80 404 € 8 977 € 12 779 € 58 048 € 601 €
Obec Sása
Sása
53 137 € 9 846 € 15 764 € 27 084 € 442 €
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské
Jesenské
112 742 € 7 372 € 1 693 € 98 189 € 21 € 209 € 5 258 €
Obec Vyšný Skálnik
Vyšný Skálnik
51 920 € 7 546 € 13 695 € 17 698 € 0 € 7 652 € 2 572 € 0 €
Základná škola Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie Slobody 141, Jesenské - Feled
Jesenské
1 240 680 € 99 274 € 73 950 € 1 063 465 € 606 € 2 219 € 1 166 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC
Sebedín-Bečov
1 225 043 € 195 117 € 34 481 € 652 661 € 92 882 € 1 032 € 248 870 €
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Hlavná 144, Hostice - Gesztete
Hostice
654 693 € 99 621 € 17 057 € 530 514 € 0 € 0 € 1 696 € 4 908 €
Domov MÁRIE
Banská Štiavnica
2 946 689 € 385 146 € 138 918 € 1 488 883 € 6 752 € 382 470 € 758 € 542 388 €
Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 722 655 € 225 333 € 166 227 € 1 237 429 € 2 614 € 34 199 € 2 395 € 54 459 €
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 50, Nenince
Nenince
568 200 € 42 721 € 8 906 € 509 181 € 0 € 0 € 2 692 € 4 700 €
Materská škola, Nábrežná 2, Nová Baňa
Nová Baňa
852 726 € 113 887 € 37 335 € 615 190 € 1 173 € 23 334 € 2 142 € 59 358 €
Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová
Hriňová
1 768 410 € 209 152 € 102 476 € 1 232 402 € 0 € 84 082 € 6 778 € 89 216 €
Obec Veľké Zlievce
Veľké Zlievce
363 828 € 40 002 € 37 548 € 197 174 € 3 172 € 74 387 € 7 599 € 200 €