Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 27K/42/2021

  • Spisová značka 27K/42/2021
  • Prvý a posledný záznam 24.9.2021 - 18.1.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
18.1.2022
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
14.12.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
2.12.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
2.12.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
30.11.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
23.11.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.11.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský