Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Reštrukturalizačné konanie č. 5R/1/2019

  • Spisová značka 5R/1/2019
  • Prvý a posledný záznam 25.4.2019 - 27.9.2019
  • Dlžník/Úpadca CONTY s.r.o.
    Sabinovská 7/5050
    08001 Prešov

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
27.9.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu M&L insolvency, k. s. Prešov Prešovský
25.9.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu M&L insolvency, k. s. Prešov Prešovský
25.7.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu M&L insolvency, k. s. Prešov Prešovský
4.7.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
4.7.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
5.6.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu M&L insolvency, k.s. Prešov Prešovský
30.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
15.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský