Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 1K/19/2020

  • Spisová značka 1K/19/2020
  • Prvý a posledný záznam 1.12.2020 - 23.3.2021
  • Dlžník/Úpadca KŠX s.r.o.
    Bardejov 0
    08501 Bardejov

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23.3.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Správcovská a konzultačná, k.s. Bardejov Prešovský
23.3.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Správcovská a konzultačná, k.s. Bardejov Prešovský
22.3.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Bardejov Prešovský
4.3.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Bardejov Prešovský
11.2.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Bardejov Prešovský
22.12.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Bardejov Prešovský
11.12.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Bardejov Prešovský