Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/17/2016

Andrea Pekárová

 • Úpadca Andrea Pekárová
  Dátum narodenia: 29.09.1974
  Štúrova 1665
  022 01  Čadca
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 6 z roku 2017 dňa 10.1.2017
 • Spisová značka - súd 1K/17/2016
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 1K/17/2016 S1744
Text

Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota

Druh inej majetkovej hodnoty: finančné prostriedky

Mena: EUR

Súpisová hodnota: 1.700,00 EUR

Deň zapísania majetku: 4.1.2017

Dôvod zapísania majetku: podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR