Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
27.2.2024
NES BAU, s.r.o.
IČO: 36466221
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stará Ľubovňa Prešovský
8OdK/40/2024
27.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Hlinné Prešovský
2OdK/41/2024
27.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Hanušovce nad Topľou Prešovský
2OdK/40/2024
27.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
2OdK/39/2024
27.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Hlinné Prešovský
27.2.2024
Denny Trans s. r. o.
IČO: 48211311
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Sedlice Prešovský
7OdK/42/2024
27.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Zámutov Prešovský
7OdK/41/2024
27.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Zámutov Prešovský
5OdK/41/2024
27.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Slovenská Volová Prešovský
43OdK/24/2024
27.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Levoča Prešovský
5OdK/344/2023 5OdK/344/2023 S1722
27.2.2024
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Soňa Surmová LL.M. Hranovnica Prešovský
8OdK/25/2024 8OdK/25/2024 S2103
27.2.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Barbora Karľová Jarovnice Prešovský
5OdK/375/2023 5OdK/375/2023 S2092
27.2.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martin Rusnák Ruská Nová Ves Prešovský
5OdK/375/2023 5OdK/375/2023 S2092
27.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Rusnák Ruská Nová Ves Prešovský
5OdK/364/2023 5OdK/364/2023 S1773
27.2.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Bc. Marek Figura Breznica Prešovský
8OdK/36/2024 8OdK/36/2024 S911
27.2.2024
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Jakubany Prešovský
8OdK/199/2023 8OdK/199/2023 S1401
27.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Jozef Sitko Podhorany Prešovský
27.2.2024
Web Shops hu, s.r.o.
IČO: 47979038
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Cassovia Insolvency, k.s. Haniska Prešovský
7OdK/36/2024 7OdK/36/2024 S1722
27.2.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Soňa Surmová LL.M. Kyjov Prešovský
7OdK/36/2024 7OdK/36/2024 S1722
27.2.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Soňa Surmová LL.M. Kyjov Prešovský