Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3OdK/78/2020
3.6.2020
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Kokošovce Prešovský
4OdK/126/2020
3.6.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Hlinné Prešovský
4OdK/125/2020
3.6.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
4OdK/124/2020
3.6.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Malá Domaša Prešovský
2K/26/2012
3.6.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vyšné Ružbachy 14 Prešovský
1NcKR/17/2014
3.6.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Bardejov - Dlhá Lúka Prešovský
3OdK/124/2020
3.6.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Chmiňany Prešovský
3OdK/123/2020
3.6.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
3OdK/122/2020
3.6.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Kurima Prešovský
5OdK/257/2020
3.6.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Chminianska Nová ves Prešovský
5OdK/256/2020
3.6.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Holumnica Prešovský
26OdK/109/2020 26OdK/109/2020 S909
3.6.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Juraj Gavalčin Studenec Prešovský
5OdK/897/2019 5OdK/897/2019 S 1961
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Domčeková Vikartovce Prešovský
4OdK/136/2019 4OdK/136/2019 S 1961
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Domčeková Prešov Prešovský
5OdK/22/2020 5OdK/22/2020 S 1961
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Domčeková Humenné Prešovský
5OdK/129/2020 5OdK/129/2020 S 1961
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Domčeková Hanušovce nad Topľou Prešovský
5OdK/129/2020 5OdK/129/2020 S 1961
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Domčeková Hanušovce nad Topľou Prešovský
2OdK/167/2019 2OdK/167/2019 S1961
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Mária Domčeková Ostrovany Prešovský
2OdK/248/2020 2OdK/248/2020 S1401
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Jozef Sitko Poprad Prešovský
2OdK/248/2020 2OdK/248/2020 S1401
3.6.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Jozef Sitko Poprad Prešovský