Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
38K/67/2015
11.6.2018
Ján Brida, JUDr. Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčianský
11.6.2018
AMARO, s. r. o.
35785543
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Dubnica nad Váhom Trenčianský
38OdS/14/2018
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Brezová pod Bradlom Trenčianský
11.6.2018
BIOLIGNUM, s. r. o.
45398925
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Opatovce nad Nitrou Trenčianský
38OdK/162/2018
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Nová Dubnica Trenčianský
38OdK/165/2018
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Stará Lehota Trenčianský
38OdK/106/2018 38OdK/106/2018 S172
11.6.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mária Bustinová Nová Dubnica Trenčianský
8K/50/2016 8K/50/2016 S1429
11.6.2018
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Prievidza Trenčianský
22OdK/56/2018 22OdK/56/2018 S628
11.6.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu JUDr. Róbert Fatura Kanianka Trenčianský
38OdK/91/2018 38OdK/91/2018 S41
11.6.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Otília Prachařová Chynorany Trenčianský
22OdK/112/2018 22OdK/112/2018-S297
11.6.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Karol Porubčin Trenčín Trenčianský
38OdK/163/2018
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Púchov Trenčianský
22OdK/92/2018 22OdK/92/2018 S1531
11.6.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Xénia Hofierková Kľačno Trenčianský
22OdK/92/2018 22OdK/92/2018 S1531
11.6.2018
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Xénia Hofierková Kľačno Trenčianský
22OdK/92/2018 22OdK/92/2018 S1531
11.6.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Xénia Hofierková Kľačno Trenčianský
38K/33/2016 38K/33/2016 S1514
11.6.2018
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Prievidza Trenčianský
38K/67/2015
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčianský
40OdK/83/2018 40OdK/83/2018 S1562
11.6.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Babeľa Ladce Trenčianský
38OdK/161/2018
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Dolná Breznica Trenčianský
38OdK/164/2018
11.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Lubina Trenčianský