Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9K/10/2007 9K/10/2007 S1035
26.10.2021
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Viera Dobrovolská Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
26.10.2021
Asil Slovakia s.r.o.
45615616
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Profesionálna správcovská kancelária, k.s. Košice Košický
30OdK/153/2021 30OdK/153/2021 S1015
26.10.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marián Páll Sliepkovce Košický
30OdK/153/2021 30OdK/153/2021 S1015
26.10.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marián Páll Sliepkovce Košický
32OdK/227/2020 32OdK/227/2020 S1742
26.10.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie Vojany Košický
32OdK/80/2021 32OdK/80/2021 S791
26.10.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Zemplínska Teplica Košický
32OdK/198/2021 32Odk/198/2021/S1561
26.10.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Trstené pri Hornáde Košický
30OdK/26/2017 30OdK/26/2017 S1177
26.10.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Jana Kollárová Vlachovo Košický
32OdK/255/2021 32OdK/255/2021 S791
26.10.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Rožňava Košický
32OdK/147/2021 32OdK/147/2021 S1714
26.10.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Podhoroď Košický
32OdK/154/2021 32OdK/154/2021 S1474
26.10.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Jozef Litvák CSc. Spišská Nová Ves Košický
26.10.2021
CHEMSTROJ,s r.o.
36674621
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Jozef Litvák CSc. Strážske Košický
31OdK/74/2020 31OdK/74/2020 S1323
26.10.2021
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. Slavkovce Košický
32OdK/329/2020 32OdK/329/2020 S1240
26.10.2021
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Košice – Staré Mesto Košický
26.10.2021
EKOTRIM s.r.o.
46858211
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Spišská Nová Ves Košický
26OdK/326/2020 26OdK/326/2020 S752
26.10.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Budimír Košický
2OdK/151/2021 2OdK/151/2021 S1857
26.10.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Jarmila Lišivková Svidník Prešovský
3OdK/246/2021 3OdK/246/2021 S2034
26.10.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu PRO recovery, k.s. Stuľany Prešovský
26.10.2021
TOCKER TRADE, v. o. s. (predtým TOCKER TRADE s.r.o.)
36490555
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Správcovská a konzultačná, k.s. Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
2OdK/211/2021 2OdK/211/2021 S1689
26.10.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Areko Group, k. s. Ondavské Matiašovce Prešovský