Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 1K 136/2004

1. dôchodková, a.s.

  • Spisová značka č. 1K 136/2004
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 154 z roku 2011 dňa 10.8.2011
  • Úpadca 1. dôchodková, a.s.
    IČO: 31400469
    Typ zverejnenia: iné
  • Krajský súd Krajský súd Bratislava
Text

                                                                                                                         č. k. 1K 136/2004-1859

 

                                                         Upovedomenie o konečnej správe

  

             Krajský súd v Bratislave Vás týmto upovedomuje o tom, že správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Kubík predložil konečnú správu o speňažení konkurznej podstaty a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty úpadcu: 1. dôchodková, a.s., Nám. 1. mája 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 400 469, spisová značka 1K 136/2004.

 

             Súd  u p o z o r ň u j e  konkurzných veriteľov a úpadcu, že do 15 dní odo dňa, kedy bola konečná správa vyvesená na úradnej tabuli súdu, môžu proti nej podať n á m i e t k y  na Krajskom súde v Bratislave. 

 

          Konečná správa bude vyvesená na úradnej tabuli súdu pod spisovou značkou 1K 136/2004 v deň jej zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 

           Pre veľký rozsah konečnej správy nie je možné ju celú vyvesiť na úradnej tabuli, a preto je kompletná  k nahliadnutiu na I. poschodí, číslo dverí 146.

 

 V Bratislave, dňa 05.08.2011

 

                                                                                                     JUDr. Eugen Palášthy

                                                                                                               s u d c a