Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 1K 136/2004

1. dôchodková, a.s.

  • Spisová značka č. 1K 136/2004
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 210 z roku 2011 dňa 2.11.2011
  • Úpadca 1. dôchodková, a.s.
    IČO: 31400469
    Typ zverejnenia: iné
  • Krajský súd Krajský súd Bratislava
Text

Krajský súd v Bratislave

   Záhradnícka 10, 813 66  Bratislava

                                                                                                č. k. 1K 136/2004-1881

 

 

P R E D V O L A N I E

 

                                                                                                          

               Krajský súd v Bratislave vo veci úpadcu: 1. dôchodková, a.s., Nám. 1. mája 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 400 469           

 

nariaďuje pojednávanie na prejednanie konečnej správy o vyúčtovaní a odmene SKP

 

 

na deň 22. novembra 2011 (utorok) o 10.30 hod.

 

 

v budove Justičného paláca, Záhradnícka ul. č. 10, Bratislava, č. dverí 37 (prízemie).

 

 

SKP: JUDr. Peter Kubík, AK, Vajnorská 8/A, 831 04   Bratislava

 

Úpadca: 1. dôchodková, a.s., Nám. 1. mája 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 400 469

 

Veriteľ: Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99  Bratislava

 

 

            Osobná účasť správcu konkurznej podstaty je nutná, osobná účasť úpadcu nie je nutná, súd prijme ospravedlnenie.

 

 

V Bratislave, dňa 26.10.2011

 

 

JUDr. Eugen Palášthy

s u d c a