Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Likvidácia

EKOS - KAJO PLUS s.r.o.

 • Vydaný 5.6.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 111 z roku 2014 14.3.2019
 • Úpadca EKOS - KAJO PLUS s.r.o.
  IČO: 36651583
  Hronská 14
  040 11   Košice
Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti EKOS - KAJO PLUS s.r.o., so sídlom Hronská 14, 040 11 Košice, IČO 36 651 583, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

v odd. Sro, vo vložke č. 18425/V súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z .z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 9CbR/58/2013
 • ICS 7113220911
 • Vydal JUDr. Soňa Glezgo
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka
 • Odoslal Mgr. Lenka Šoltésová

Likvidácia

 • Typ likvidácie Riadna
 • Likvidátor JUDr. Ingrid Kovalčuková (Fyzická osoba)
  Štúrova 22
  04001   Košice
 • Spoločnosť v likvidácii EKOS - KAJO PLUS s.r.o.
  IČO: 36651583
  Hronská 14
  04011   Košice
 • Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka č. 18425/V

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že iné vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 25.5.2018, na základe rozhodnutia Uznesenie č.k. 9CbR/58/2013-74 zo dňa 24.5.2018

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiace od zverejnenia tejto výzvy na:
JUDr. Ingrid Kovalčuková (Fyzická osoba)
Štúrova 22
04001   Košice