Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Likvidácia

KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. v likvidácii

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  11.1.2019
 • Likvidátor Ján Fakla (Fyzická osoba)
  Mládežnícka 3427/9
  974 04   Banská Bystrica
 • Spoločnosť v likvidácii KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. v likvidácii
  IČO: 45733155
  Štefánikovo námestie 34/42
  967 01   Kremnica
 • Iný register Zapísaný v Register neziskových organizácií Okresného úradu Banská Bystrica číslo OVVS/NO-19/2010

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 1.1.2019, na základe rozhodnutia Správnej rady a rozhodnutia OU-BB-OVVS1-2018/034152-002 zo dňa 5.12.2018

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
(Na adrese likvidátora uvedenej vyššie)