Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Likvidácia

TRANSANGLIA k. s. v likvidácii

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  7.3.2019
 • Likvidátor Ing. Eleonóra Kovácsová
  Čukárska Paka 350
  930 51   Veľká Paka
 • Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, upľatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
 • Spoločnosť v likvidácii TRANSANGLIA k. s. v likvidácii
  IČO: 45941726
  Priemyselná 2202/17
  931 01   Šamorín
 • Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Trnava, oddiel Sr, vložka č. 10130/T

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že obchodná spoločnosť vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 1.3.2019, na základe rozhodnutia spoločníkov zo dňa 11.2.2019

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiace od zverejnenia tejto výzvy na:
(Na adrese likvidátora uvedenej vyššie)

Zmena názvu spoločnosti

Názov Dátum zmeny
TRANSANGLIA k. s. v likvidácii 1.3.2019