Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Likvidácia

MOTORMAX s.r.o. v likvidácii

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  11.2.2019
 • Likvidátor Erik Melichárek
  Fraňa Kráľa 830/10
  958 01   Partizánske
 • Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti Spoločnosť počas likvidácie zastupuje, koná v jej mene a podpisuje za ňu v rozsahu podľa ust. § 72 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov likvidátor. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že likvidátor k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie likvidátora.
 • Spoločnosť v likvidácii MOTORMAX s.r.o. v likvidácii
  IČO: 50393987
  Robotnícka 352/2
  95501   Tovarníky
 • Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Nitra, oddiel Sro , vložka č. 41093/N

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že obchodná spoločnosť vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 1.1.2019, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.12.2018

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
(Fyzická osoba)

Zmena názvu spoločnosti

Názov Dátum zmeny
MOTORMAX s.r.o. v likvidácii 1.1.2019