Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Okresný súd Bratislava I

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
244 163€ 323 317€ 353 495€ 185 441€ 168 145€ 153 079€ 154 212€ 160 475€ 171 113€ 231 239€ 170 982€ 176 221€ 136 457€
02
501
Spotreba materiálu
113 599€ 185 526€ 222 184€ 84 768€ 50 910€ 35 348€ 39 189€ 50 798€ 46 700€ 101 665€ 35 720€ 59 533€ 93 887€
03
502
Spotreba energie
130 564€ 137 790€ 131 311€ 100 673€ 117 236€ 117 731€ 115 023€ 109 676€ 124 413€ 129 574€ 135 262€ 116 687€ 42 570€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
796 800€ 877 298€ 570 685€ 384 421€ 419 959€ 405 708€ 311 479€ 425 140€ 519 556€ 441 388€ 451 247€ 403 416€ 365 089€
07
511
Opravy a udržiavanie
23 666€ 108 057€ 17 914€ 49 796€ 4 272€ 35 414€ 19 125€ 18 662€ 15 677€ 18 814€ 9 890€ 9 497€ 30 225€
08
512
Cestovné
981€ 1 832€ 1 646€ 1 591€ 2 072€ 1 950€ 2 947€ 2 408€ 1 238€ 1 567€ 2 200€ 667€ 566€
09
513
Náklady na reprezentáciu
174€ 276€ 274€ 273€ 159€ 213€ 159€ 166€ 166€ 166€ 166€ 138€ 166€
10
518
Ostatné služby
771 979€ 767 134€ 550 851€ 332 761€ 413 457€ 368 131€ 289 249€ 403 904€ 502 475€ 420 841€ 438 991€ 393 113€ 334 133€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
6 085 413€ 5 732 144€ 4 986 293€ 4 469 266€ 4 460 322€ 4 359 498€ 4 028 241€ 3 788 480€ 3 775 702€ 3 426 894€ 3 487 648€ 3 305 530€ 3 042 711€
12
521
Mzdové náklady
4 315 563€ 4 098 902€ 3 591 263€ 3 117 594€ 3 189 087€ 3 148 796€ 2 883 998€ 2 726 848€ 2 740 946€ 2 503 631€ 2 555 153€ 2 422 677€ 2 244 125€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 440 654€ 1 363 926€ 1 188 597€ 1 042 267€ 1 024 686€ 998 595€ 950 001€ 874 187€ 821 289€ 754 448€ 740 556€ 695 302€ 643 122€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
38 631€ 34 072€ 28 901€ 10 632€ 10 299€ 9 687€ 8 843€ 8 264€ 8 272€ 8 410€ 8 577€ 9 086€ 8 736€
15
527
Zákonné sociálne náklady
279 603€ 235 244€ 175 052€ 296 769€ 236 250€ 200 046€ 183 677€ 176 921€ 203 696€ 156 647€ 180 543€ 175 905€ 144 470€
16
528
Ostatné sociálne náklady
10 962€ 2 482€ 2 004€ 2 375€ 1 722€ 2 261€ 1 499€ 3 758€ 2 819€ 2 561€ 2 257€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
31 072€ 26 255€ 26 344€ 27 718€ 20 589€ 40 882€ 28 085€ 16 892€ 18 524€ 11 782€ 9 547€ 8 062€ 17 856€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
23 417€ 18 125€ 18 125€ 18 125€ 13 026€ 13 026€ 193€ 193€ 193€ 193€ 652€ 193€ 420€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 655€ 8 130€ 8 219€ 9 593€ 7 563€ 27 856€ 27 892€ 16 699€ 18 331€ 11 589€ 8 895€ 7 869€ 17 436€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
476 546€ 323 844€ 376 009€ 390 268€ 141 629€ 96 742€ 179 399€ 108 103€ 97 742€ 165 516€ 189 086€ 74 199€ 47 885€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 623€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3€ 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
280 520€ 233 466€ 264 949€ 248 315€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
196 026€ 90 378€ 111 060€ 141 953€ 135 998€ 96 582€ 179 399€ 107 699€ 97 742€ 165 516€ 189 086€ 74 199€ 47 885€
28
549
Manká a škody
5€ 404€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
555 536€ 4 336 551€ 62 286€ 63 293€ 65 022€ 62 546€ 109 879€ 182 690€ 176 340€ 184 609€ 201 623€ 229 357€ 263 988€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
74 813€ 75 121€ 62 286€ 63 293€ 65 022€ 62 546€ 109 879€ 13 962€ 18 791€ 30 292€ 61 096€ 96 268€ 128 892€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
480 723€ 4 261 430€ 168 728€ 157 549€ 154 317€ 140 526€ 133 090€ 135 096€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 135 096€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
168 728€ 157 549€ 154 317€ 140 526€ 133 090€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
480 723€ 4 261 430€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
640€ 798€ 839€ 1 215€ 590€ 559€ 534€ 386€ 352€ 337€ 257€ 134€ 123€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
2€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
640€ 798€ 839€ 1 215€ 590€ 558€ 534€ 386€ 352€ 337€ 257€ 133€ 122€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
379 486€ -141 686€ 175 666€ 560 875€ 267 624€ 151 595€ 127 532€ 96 988€ 88 952€ 58 978€ 70 226€ 71 336€ 54 991€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
97 207€ 91 883€ 140 928€ 94 745€ 267 624€ 151 595€ 127 532€ 96 987€ 88 952€ 58 978€ 70 226€ 71 336€ 54 991€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
282 279€ -233 569€ 34 738€ 466 130€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
8 569 656€ 11 478 521€ 6 551 617€ 6 082 498€ 5 543 882€ 5 270 609€ 4 939 361€ 4 779 153€ 4 848 281€ 4 520 743€ 4 580 615€ 4 268 256€ 3 929 100€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
2 545€ 4 246€ 4 145€ 5 698€ 3 953€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 545€ 4 246€ 4 145€ 5 698€ 3 953€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 2€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 2€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
662 211€ 346 726€ 438 513€ 330 895€ 722 166€ 150 375€ 127 289€ 96 348€ 88 952€ 58 978€ 70 226€ 71 336€ 54 989€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
153 050€ 3 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
662 211€ 346 726€ 438 513€ 330 895€ 569 116€ 147 245€ 127 270€ 96 348€ 88 952€ 58 978€ 70 226€ 71 336€ 54 989€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
781 817€ 168 728€ 157 549€ 154 317€ 140 526€ 133 090€ 135 096€ 157 986€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
781 817€ 168 728€ 157 549€ 154 317€ 140 526€ 133 090€ 135 096€ 157 986€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 135 096€ 157 986€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
168 728€ 157 549€ 154 317€ 140 526€ 133 090€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
781 817€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
7 514 004€ 7 057 349€ 6 090 550€ 5 268 343€ 5 258 763€ 5 217 398€ 4 733 909€ 4 550 812€ 4 614 921€ 4 269 827€ 4 499 746€ 3 912 503€ 3 730 166€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
7 439 191€ 6 982 229€ 6 028 264€ 5 205 050€ 5 188 119€ 5 154 852€ 4 624 030€ 4 536 851€ 4 596 130€ 4 239 535€ 4 438 650€ 3 816 235€ 3 601 273€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
74 813€ 75 121€ 62 286€ 63 293€ 70 645€ 62 546€ 109 879€ 13 962€ 18 791€ 30 292€ 45 445€ 69 436€ 102 060€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 15 651€ 26 832€ 26 832€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
8 960 577€ 7 408 321€ 6 533 209€ 5 604 936€ 5 984 883€ 5 367 773€ 5 029 926€ 4 804 709€ 4 858 189€ 4 469 332€ 4 703 063€ 4 118 936€ 3 943 143€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
390 920€ -4 070 199€ -18 409€ -477 562€ 441 001€ 97 164€ 90 566€ 25 556€ 9 908€ -51 411€ 122 447€ -149 320€ 14 043€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
390 920€ -4 070 199€ -18 409€ -477 562€ 441 001€ 97 164€ 90 566€ 25 556€ 9 908€ -51 411€ 122 447€ -149 320€ 14 043€