Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestské kultúrne stredisko

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
82 316€ 60 655€ 42 795€ 41 984€ 52 324€ 56 439€ 64 924€ 57 078€ 61 024€ 53 096€ 67 449€ 71 340€ 65 251€ 64 093€ 65 666€ 78 969€
02
501
Spotreba materiálu
24 928€ 13 798€ 6 206€ 6 657€ 9 579€ 8 334€ 8 172€ 9 267€ 10 636€ 10 083€ 12 377€ 14 032€ 19 152€ 19 660€ 12 461€ 26 124€
03
502
Spotreba energie
57 388€ 46 857€ 36 589€ 35 328€ 42 745€ 48 105€ 56 752€ 47 811€ 50 388€ 43 013€ 55 072€ 57 308€ 46 099€ 44 433€ 53 205€ 52 845€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
348 918€ 227 223€ 130 465€ 141 003€ 251 766€ 210 062€ 319 415€ 275 215€ 255 365€ 217 784€ 221 235€ 131 867€ 156 635€ 170 675€ 218 355€ 206 466€
07
511
Opravy a udržiavanie
32 694€ 13 164€ 7 151€ 24 740€ 7 811€ 6 981€ 8 934€ 3 435€ 6 348€ 6 320€ 1 997€ 6 733€ 11 784€ 31 505€ 90 556€ 35 583€
08
512
Cestovné
600€ 523€ 326€ 88€ 329€ 475€ 633€ 315€ 387€ 744€ 667€ 373€ 438€ 843€ 857€ 1 295€
09
513
Náklady na reprezentáciu
251€ 514€ 128€ 148€ 497€ 491€ 326€ 286€ 373€ 486€ 492€ 461€ 313€ 492€ 238€ 498€
10
518
Ostatné služby
315 373€ 213 022€ 122 860€ 116 027€ 243 130€ 202 115€ 309 522€ 271 180€ 248 257€ 210 234€ 218 079€ 124 300€ 144 100€ 137 835€ 126 704€ 169 090€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
462 855€ 410 124€ 335 834€ 339 541€ 346 118€ 325 880€ 315 204€ 298 632€ 272 214€ 268 618€ 255 211€ 224 859€ 240 294€ 237 716€ 237 452€ 226 548€
12
521
Mzdové náklady
326 329€ 290 177€ 240 059€ 246 942€ 247 466€ 233 722€ 227 065€ 213 461€ 191 181€ 189 088€ 179 059€ 159 416€ 171 794€ 171 160€ 170 765€ 162 086€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
110 715€ 97 851€ 79 242€ 76 120€ 79 232€ 74 211€ 70 568€ 67 591€ 63 312€ 62 935€ 60 032€ 50 890€ 55 470€ 54 540€ 54 855€ 53 143€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 234€ 1 853€ 1 819€ 1 632€ 1 496€ 1 394€ 1 428€ 1 309€ 1 411€ 1 428€ 1 428€ 1 190€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
23 578€ 19 744€ 14 713€ 14 848€ 17 924€ 16 553€ 16 143€ 16 270€ 16 311€ 15 167€ 14 693€ 13 363€ 13 030€ 12 016€ 11 832€ 11 319€
16
528
Ostatné sociálne náklady
500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 311€ 1 044€ 924€ 1 344€ 1 154€ 1 216€ 1 203€ 1 222€ 1 126€ 2 132€ 1 126€ 1 567€ 1 170€ 1 232€ 1 211€ 1 228€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 311€ 1 044€ 924€ 1 344€ 1 154€ 1 216€ 1 203€ 1 222€ 1 126€ 2 132€ 1 126€ 1 567€ 1 170€ 1 232€ 1 211€ 1 228€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
160€ 160€ 160€ 128€ 308€ 74€ 1 323€ 0€ 66€ 0€ 106€ 267€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 308€ 74€ 0€ 0€ 66€ 0€ 24€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
160€ 160€ 160€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82€ 35€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 1 323€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
71 522€ 72 751€ 74 687€ 80 747€ 89 891€ 128 505€ 141 927€ 135 529€ 140 317€ 229 813€ 213 076€ 196 664€ 120 499€ 89 955€ 86 470€ 91 980€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
71 522€ 72 751€ 74 687€ 80 747€ 89 891€ 128 505€ 141 927€ 126 170€ 135 757€ 224 287€ 213 076€ 192 522€ 115 885€ 85 733€ 86 470€ 89 059€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
9 359€ 4 560€ 5 526€ 0€ 4 142€ 4 614€ 4 222€ 0€ 2 921€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 359€ 4 560€ 5 526€ 0€ 4 142€ 4 614€ 4 222€ 0€ 2 921€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
5 570€ 8 036€ 6 728€ 6 668€ 4 046€ 6 133€ 6 353€ 5 242€ 7 152€ 4 864€ 6 436€ 6 517€ 4 544€ 3 556€ 3 377€ 3 850€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 570€ 8 036€ 6 728€ 6 667€ 4 046€ 6 133€ 6 353€ 5 242€ 7 152€ 4 809€ 6 435€ 6 517€ 4 538€ 3 548€ 3 377€ 3 850€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
250€ 4 046€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
250€ 4 046€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
972 902€ 779 993€ 591 591€ 615 333€ 745 300€ 728 234€ 849 026€ 773 045€ 737 505€ 776 381€ 765 855€ 632 814€ 588 459€ 567 227€ 612 637€ 609 308€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
385 273€ 269 075€ 144 778€ 159 599€ 319 053€ 306 632€ 374 665€ 330 753€ 310 034€ 277 539€ 275 823€ 153 361€ 187 479€ 206 709€ 211 740€ 239 262€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
385 273€ 269 075€ 144 778€ 159 599€ 319 053€ 306 632€ 374 665€ 330 753€ 310 034€ 277 539€ 275 823€ 153 361€ 187 479€ 206 709€ 211 740€ 239 262€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
374€ 620€ 268€ 1 702€ 150€ 131€ 317€ 0€ 1 020€ 364€ 12€ 175€ 480€ 112€ 2 921€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
750€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 992€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 150€ 150€ 131€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 120€ 88€ 73€ 66€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
374€ 520€ 268€ 802€ 317€ 0€ 20€ 364€ 0€ 55€ 392€ 39€ 863€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
8 418€ 4 560€ 5 526€ 0€ 4 142€ 4 614€ 4 222€ 6 137€ 2 910€ 3 751€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
8 418€ 4 560€ 5 526€ 0€ 4 142€ 4 614€ 4 222€ 6 137€ 2 910€ 3 751€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 418€ 4 560€ 5 526€ 0€ 4 142€ 4 614€ 4 222€ 6 137€ 2 910€ 3 751€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
500€ 300€ 2€ 3€ 2€ 3€ 14€ 16€ 16€ 42€ 66€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2€ 3€ 2€ 3€ 14€ 16€ 16€ 42€ 66€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
500€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 236€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 236€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
588 707€ 514 721€ 460 835€ 457 893€ 449 863€ 444 237€ 461 587€ 446 269€ 451 012€ 509 998€ 493 852€ 500 048€ 398 912€ 356 589€ 398 112€ 366 892€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
526 141€ 444 330€ 378 014€ 377 212€ 358 738€ 312 179€ 325 965€ 323 874€ 291 390€ 288 240€ 279 810€ 309 544€ 288 185€ 274 660€ 317 337€ 283 509€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
54 314€ 56 714€ 66 467€ 68 989€ 79 023€ 117 872€ 117 958€ 109 502€ 145 195€ 207 238€ 198 984€ 182 504€ 105 753€ 76 777€ 76 675€ 76 412€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
8 253€ 11 213€ 10 338€ 5 458€ 5 867€ 3 576€ 5 596€ 3 943€ 7 619€ 10 423€ 7 850€ 5 568€ 4 000€ 4 895€ 4 100€ 6 971€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 464€ 6 017€ 6 234€ 6 234€ 10 609€ 12 068€ 8 950€ 5 833€ 2 917€ 5 833€ 1 458€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 974€ 1 180€ 974€ 974€ 974€ 257€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
974 854€ 784 716€ 605 881€ 619 194€ 769 066€ 750 869€ 844 800€ 781 901€ 766 810€ 788 559€ 774 183€ 658 049€ 590 804€ 569 931€ 612 916€ 612 892€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 952€ 4 722€ 14 290€ 3 861€ 23 766€ 22 635€ -4 226€ 8 856€ 29 306€ 12 178€ 8 329€ 25 234€ 2 345€ 2 704€ 279€ 3 584€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 698€ 903€ 2 637€ 2 650€ 3 468€ 2 054€ 725€ 291€ 788€ 1 757€ 5€ 2 490€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 952€ 4 722€ 14 290€ 3 861€ 21 068€ 21 732€ -6 863€ 6 206€ 25 837€ 10 124€ 7 604€ 24 943€ 1 557€ 947€ 274€ 1 094€