Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

 • Názov Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • IČO 00151700
 • DIČ 2020374862
 • IČ DPH SK2020374862 podľa §4
 • Sídlo Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
 • Dátum vzniku 12. novembra 1991, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 196/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 32 531 780 € / splatené 32 531 780 €
 • Historický názov Slovenská poisťovňa, a.s.
  (platné do 18. decembra 2002 )
 • Historické sídlo Strakova 1, 815 74 Bratislava
  (platné do 18. apríla 1998)
  Strakova 1, 811 01 Bratislava
  (platné do 21. februára 1995)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jozef Paška Člen predstavenstva Klemensova 2520/13, 811 09 Bratislava 24. októbra 2015
Venelin Angelov Yanakiev Člen predstavenstva Makedonia 70, 9002 Varna, Bulharská republika 1. decembra 2017
Juraj Dlhopolček Člen predstavenstva Trenčianska 688/23, 821 09 Bratislava - Ružinov 1. júla 2018
Dr. Agata Aniela Przygoda Člen predstavenstva Kráľovské údolie 37, 811 02 Bratislava 3. júla 2019
Ing. Todor Todorov Predseda predstavenstva Pri starej prachárni 1, 831 04 Bratislava 1. apríla 2015
 • Konanie menom spoločnosti [od 7. apríla 2003] Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi. Prokurista k svojmu podpisu pripája označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mario Ferrero Dozorná rada Zwingenberger Str. 15B, 81245 Mníchov, Nemecká spolková republika 7. marca 2018
Petros Papanikolaou Dozorná rada Waldschmidtstrasse 2, 82319 Starnberg, Nemecká spolková republika 26. júna 2019
Kay Müller Dozorná rada Oberföhringer Str. 34, 81925 Mníchov, Nemecká spolková republika 26. júna 2019
Ing. Ľudovít Baranček Dozorná rada Horská 1306/29, 958 06 Partizánske 5. novembra 2015
Ing. Jozef Repiský Dozorná rada 60, 966 11 Hronská Dúbrava 5. novembra 2019
Susanne Irena Doboczky Dozorná rada Hörwarthstrasse 8, 80804 Mníchov, Nemecká spolková republika 23. júna 2016
Predmety podnikania
Názov Vznik
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. 7.3.2018
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia 25.4.2016
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 25.4.2016
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov. 20.9.2019
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 31.10.1991 podľa § 17, 25, 62, a 63 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Starý spis: Sa 319
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 25.3.1993.
Valné zhromaždenie konané dňa 16.2.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou.
Mimoriadné valné zhromaždenie konané dňa 10.12.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.1994 spísaná notárskou zápisnicou č. N 101/94.
Notárska zápisnica č. N 106/95 zo dňa 15.6.1995.
Zápisnica č. 4/96 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 24.4.1996.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 10.6.1996, ktorého priebeh bol overený notárskou zápisnicou č. N 99/96, Nz 99/96 zo dňa 10.6.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
Uznesenie mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.1996.
Menovací dekrét zo dňa 1.7.1996.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 3.7.1996, zápisnica č. 7 dozornej rady zo dňa 28.8.1996, zápisnica zo dňa 10.12.1994 z mimoriadného valného zhromaždenia.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.1997, notárska zápisnica N 217/97, Nz 216/97 zo dňa 28.5.1997a stanovy spoločnosti, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 6/97 zo dňa 11.6.1997.
Notárska zápisnica N 72/98, Nz 72/98 spísaná dňa 17.2.1998 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
Uznesenie č. 4/15 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.1998, uznesenie č. 6/3 z mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.6.1998, uznesenie č. 6/2 písm. a), b), zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.6.1998, vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb členov dozornej rady Slevenskej poisťovne, a.s. Bratislava volených zamestnancami zo dňa 27.5.1998, protokol o výsledku volieb členov dozornej rady Slovenskej poisťovne, a.s. zo dňa 27.5.1998 a zápisnica č. 7/1998 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.6.1998 - uznesenie 7/13.
2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.7.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 343/98, Nz 273/98.Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.10.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 465/98, Nz 363/98. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 28.10.1998. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.12.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 554/98, Nz 445/98. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady a predstavenstva konaného dňa 11.12.1998.
3. Na valnom zhroamaždení dňa 14.9.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 400/99, Nz 400/99 napísanej dňa 14.9.1999 notárom JUDr. Floriánovou bola schválené zmena stanov.
4. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1040/99, Nz 982/99 zo dňa 6.12.1999 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmena stanov.
5. Zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, konanom dňa 6.12.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1040/99, Nz 982/99 spísaná notárom
JUDr. Ivanom Macákom.
Zápisnica č.6/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 6.3.2000.
Zápisnica č.7/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.3.2000.
Zápisnica č.11/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.4.2000.
Zápisnica č.16/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 12.6.2000.
6. Notárska zápisnica N 288/2001 Nz 279/2001 zo dňa 10.7.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a zvýšenie základného imania.
7. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11. 3. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 137/02, Nz 131/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
8. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Vrtiaka CSc. - 6.3.2002 a JUDr. Vladimíra Hudeca dňom 6.2.2002. Výpis z uznesenia č. 4/2002 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 6.2.2002. Výpis zo zápisnice č. 7/2002 zo zasaadnutia Dozornej rady zo dňa 28.5.2002.
9. Zmena stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.7.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 372/02, N 358/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
Zmena stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.09.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 452/02, N 434/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
Výpis zo zápisnice č. 10/2002 zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.07.2002, na ktorom bolo prerokované odstúpenie členov dozornej rady zo svojej funkcie, ako aj odstúpenie člena predstavenstva zo svojej funkcie.
Výpis uznesenia zo zápisnice č. 29/2002 zo zasadnutia predstavenstva dňa 22.07.2002, na ktorom bol zvolený podpredseda predstavenstva.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.07.2002 na ktorom prebehla voľba predsedu dozornej rady a bolo prerokované odstúpenie člena predstavenstva z funkcie.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 08.08.2002, na ktorom prebehla voľba člena predstavenstva. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 05.11.2002.
Notárska zápisnica N 452/02, N 434/02 zo dňa 10.09.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov.
10. Spoločnosť Allianz poisťovňa, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 813 73 Bratislava , IČO: 35 703 008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1197/B zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B, ktorá je jej právnym nástupcom. Celé imanie spoločonosti Allianz poisťovňa, a.s. jej práva, záväzky, pohľadávky i neznáme preberá ku dňu jej výmazu t.j. ku dňu 1.1.2003 z obchodného registra spoločnosť Slovenská poisťovňa, a.s. Zrušenie spoločnosti Allianz a jej zlúčenie so spoločnosťou Slovenská poisťovňa, a.s. bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.2002, na ktorom bola schválená aj zmluva o zlúčení zo dňa 13.12.2002.
Zmena obchodného mena ( pôvodné Slovenská poisťovňa, a.s. ) a zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 745/02, Nz 721/02 z dňa 13.12.2002.
11. Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 15.12.2002. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 31.12.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva JUDr. Imricha Feketeho CSc. dňa 15.12.2002. Zápisnica č. 43a /2002 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Manuela Bauera dňa 31.12.2002. Doložka k notárskej zápisnice N 745/02, N 721/02 spísaná dňa 26.2.2003. Uznesenie dozornej rady zo dňa 10.3.2003. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 11.3.2003.
12. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2002.Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č 6k UFT - 019/2003/STPO - zo dňa 27.1.2003 právoplatné 29.1.2003 - súhlas s prokuristami.
13. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.6.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní prokúry.
Zmena stanov spoločnosti a zmena v orgánoch spoločnosti, ktoré boli schválené na riadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 787/03, NZ 72386/03 spísaná notárkou JUDr. Danielom Šikutovou.
14. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20. 10. 2003.
15. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 393/04 Nz 55828/04 dňa 01.07.2004 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 07.07.2004.
16. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 19.8.04. Funkcia člena dozornej rady Ch. S. Műllera zaniká dňa 31.8.2004.
17. Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 23.08.2004. Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 06.09.2004. Odvolanie prokúry udelenej JUDr. Magde Stankovej ku dňu 06.09.2004.
18. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady písomnou cestou (per rollam) zo dňa 18.02.2005. Funkcia člena predstavenstva Mag.Christopha Mareka skončila 28.02.2005.
19. Notárska zápisnica N 154/2005, Nz 31562/2005, NCRls 31176/2005 zo dňa 08.07.2005 - osvedčenie priebehu valného zhromaždenia, konaného dňa 30.06.2005 - odvolanie a voľba člena dozornej rady.
20. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 09.01.2006.
21. Notárska zápisnica č. N 344/2006, Nz 27404/2006 zo dňa 11.07.2006 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
22. Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 07.08.2006.
23. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 19.03.2007.
24. Notárska zápisnica N 289/2007, 27139/2007, NCRls 26971/2007 zo dňa 10.07.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.2007.
25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2007.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.06.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 317/2008, Nz 28797/2008, NCRls 28502/2008 spísanej dňa 04.07.2008.
27. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 23.07.2008.
28. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 05.02.2009.
29. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2009.
30. Uznesenie dozornej rady zo dňa 10.2.2010.
31. Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia č. N 243/2010, Nz 23793/2010, NCRls 24168/2010 zo dňa 22.06.2010.
32. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 04.08.2010.
33. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 15.06.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 386/2011 Nz 23763/2011 zo dňa 28.06.2011.
34. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 20.12.2011.
35. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 30.03.2012.
36. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.03.2012.
37. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice N 634/2012 Nz 23501/2012 zo dňa 28.06.2012.
38. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.10.2012.
39. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012.
40. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.07.2013.
41. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.01.2014.
42. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.07. 2014.
43. Notárska zápisnica N 1376/2014, Nz 60089/2014, NCRls 60998/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2014.
44. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.04. 2015.
45. Notárska zápisnica N 518/2015, Nz 23608/2015, NCRls 24140/2015 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.07.2015.
46. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.10.2015.
47. Vyhlásenie výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 05.11.2015.
48. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 17.02.2016.
49. Uznesenie predstavenstva zo dňa 25.4.2016.
50. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.4.2016.
51. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 30.05.2016.
52. Deň skončenia funkcie člena dozornej rady Alexandera Protsenka - 26.6.2018.
53. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 373/2019, Nz 21701/2019, NCRls 22214/2019 zo dňa 09.07.2019.
História zmien a podania
 • 2020
 • 27.7. 2020
  Zmena zápisu číslo R335883

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 22.7. 2020
 • 30.6. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R330701
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 10.6. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R326671
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
 • 27.5. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R324411
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 20.2. 2020
  Zmena zápisu číslo R307405

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2019
 • 19.12. 2019
  Zmena zápisu číslo R301051

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2.10. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R292746
  • Notárska zápisnica N 373/2019 Nz 21701/2019
  • Listina prítomných akcionárov zo dňa 24.6.2019
 • 20.9. 2019
  Zmena zápisu číslo R291731
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov.
   Zrušené predmety
   • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov a v sektore kapitálového trhu
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 373/2019, Nz 21701/2019, NCRls 22214/2019 zo dňa 09.07.2019.
 • 26.8. 2019
  Zmena zápisu číslo R288582

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 25.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R280260
  • Úplné znenie Stanov zo dňa 24.6.2019
 • 22.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R279555
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
 • 10.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R275186
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 19.6. 2019
  Zmena zápisu číslo R270074

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 7.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R268548
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
 • 22.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R266591
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 2018
 • 5.12. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R240184
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf [RUZ]
 • 14.9. 2018
  Zmena zápisu číslo R235042
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Deň skončenia funkcie člena dozornej rady Alexandera Protsenka - 26.6.2018.
 • 4.9. 2018
  Zmena zápisu číslo R233305

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 25.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R228862
  • Notárska zápisnica N 448/2018 , Nz 22431/2018
 • 24.7. 2018
  Zmena zápisu číslo R228766

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 23.7. 2018
 • 16.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R227467
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 3.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R215463
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf [RUZ]
 • 10.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R209181
  • Notárska zápisnica N 175/2018 , Nz 7808/2018
  • Listina prítomných akcionárov z 6.3.2018
  • Stanovy z 6.3.2018
 • 6.4. 2018
  Zmena zápisu číslo R208761
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.
   Zrušené predmety
   • vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.
 • 5.2. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R199084
  • Zápisnica z rozhodovania dozornej rady spoločnosti.zep
 • 2017
 • 13.12. 2017
  Zmena zápisu číslo R195738

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 18.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R180444
  • Notárska zápisnica N 444/2017, Nz 23825/2017, zo dňa 10.7.2017
  • listina prítomných
  • úplné znenie stanov
 • 13.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R179869
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 4.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R168515
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 18.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R161340
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf [RUZ]
 • 13.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R160855
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf [RUZ]
 • 13.3. 2017
  Zmena zápisu číslo R151056

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.3. 2017
  Zmena zápisu číslo R150688
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 32 531 780 € (splatené 32 531 780 €) z hodnoty 194 802 831 € (splatené 194 802 831 €)
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov a v sektore kapitálového trhu
 • 3.3. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R150660
  • Listina prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení a.s. z 15.2.2017
 • 28.2. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R150471
  • Plnomocenstvo
  • Notárska zápisnica N 89/2017, Nz 5655/2017, NCRls 5759/2017
 • 27.2. 2017
  Zmena zápisu číslo R150379
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 14.2. 2017
  Zmena zápisu číslo R149722

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 17.1. 2017
  Zmena zápisu číslo R148071

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2016
 • 5.12. 2016
  Zmena zápisu číslo R145987

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 30.9. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R141894
  • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dušan Quis, z 22.8.2016
  • Zápisnica z dozornej rady z 5.8.2016
 • 6.9. 2016
  Zmena zápisu číslo R140849

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R135850
  • Notárska zápisnica N 576/2016 Nz 23898/2016 NCRls 24590/2016 zo dňa 01.07.2016
  • Listina prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení a.s. zo dňa 23.06.2016
 • 29.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R135627
  • Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 30.05.2016
 • 14.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R132547
  • Úplné znenie Stanov zo dňa 23.6.2016
 • 14.7. 2016
  Zmena zápisu číslo R132509

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 7.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R130983
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 13.6. 2016
 • 9.6. 2016
  Zmena zápisu číslo R126925
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 30.05.2016.
 • 20.5. 2016
  Zmena zápisu číslo R124073

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 19.5. 2016
  Zmena zápisu číslo R123844
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.5. 2016
  Zmena zápisu číslo R122251
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.
   • vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
   • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
   Zrušené predmety
   • vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie.
   • Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie.
   • Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch.
   • Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.
   • Poistenie škôd na lietadlách.
   • Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch.
   • Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
   • Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.
   • Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode.
   • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu.
   • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu.
   • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
   • Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.
   • Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver.
   • Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky.
   • Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. 2. vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia, 3. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenie predstavenstva zo dňa 25.4.2016.
 • 13.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R117156
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf [RUZ]
 • 12.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R116699
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 8.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R115740
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf [RUZ]
 • 7.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R115539
  • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf [RUZ]
 • 18.3. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R109590
  • Odvolanie prokúry - Ing.Jozef Cesnek, RNDr. Eva Mičovská, udelenie prokúry - Ing. Alica Végh, z 17.2.2016
 • 14.3. 2016
  Zmena zápisu číslo R108041
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 8.2. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R104476
  • Listina prítomných akcionárov z valného zhromaždenia z 24.6.2015
 • 8.2. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R104451
  • Notárska zápisnica N 518/2015, Nz 23608/2015, NCRls 24140/2015
 • 1.2. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R103961
  • Notárska zápisnica N 1285/2015, Nz 59269/2015, NCRls 60304/2015 z 30.12.2015, zasadnutie valného zhromaždenia.
  • Listina prítomných na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti k 22.12.2015.
  • Výpis z uznesenia predstavenstva z 11.1.2016.
 • 25.1. 2016
  Zmena zápisu číslo R103516
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie.
   • Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie.
   • Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch.
   • Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.
   • Poistenie škôd na lietadlách.
   • Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch.
   • Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
   • Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.
   • Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode.
   • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu.
   • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu.
   • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
   • Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.
   • Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver.
   • Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky.
   • Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. 2. vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia, 3. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
   Zrušené predmety
   • vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku
   • vykonávanie poistenia týkajúceho sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia
   • vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
   • uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach
   • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
 • 8.1. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R102679
  • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 23.10.2015
  • Vyhlásenie výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 5.11.2015
 • 2015
 • 12.11. 2015
  Zmena zápisu číslo R997247
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 6.11. 2015
  Zmena zápisu číslo R994767
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 3.8. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R956721
  • Listina prítomnách akcionárov na valného zhromaždenia z 24.6.2015
 • 15.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R950021
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 6.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R945926
  • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 25.3.2015
  • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 30.4.2015
 • 13.5. 2015
  Zmena zápisu číslo R921580
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 8.4. 2015
  Zmena zápisu číslo R903579

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 17.3. 2015
 • 16.3. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R892017
  • Notárska zápisnica N 1376/5014 Nz 60089/2014 NCRls 60998/2014 zo dňa 19.12.2014
 • 30.1. 2015
 • 20.1. 2015
  Zmena zápisu číslo R867556
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie poistenia týkajúceho sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia
   • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 1376/2014, Nz 60089/2014, NCRls 60998/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2014.
 • 2014
 • 19.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R804331
  • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 31.7.2013
 • 24.7. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R792813
  • Notárska zápisnica N 651/2014 Nz 24984/2014 NCRls 25449/2014
 • 14.7. 2014
  Zmena zápisu číslo R787443
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.7. 2014
 • 19.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R758466
  • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 22.1.2014
  • Prezečná listina z 22.1.2014
 • 13.2. 2014
  Zmena zápisu číslo R706132
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2013
 • 13.8. 2013
  Zmena zápisu číslo R587268
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 19.7. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R572226
  • Notárska zápisnica N 625/2013, Nz 22046/2013, NCRls 22485/2013, listina prítomných akcionárov
  • Stanovy a.s.
  • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  • vyhlásenie
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2012
 • 19.7. 2013
 • 19.7. 2013
  Zbierka listín - výmaz číslo R572441
  • Výročná správa za rok 2012
 • 2.5. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R513556
  • podpisový vzor Ing. Pavol Pitoňák 21.11.2012 - 2x
 • 4.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R437360
  • Notárska zápisnica N 634/2012, Nz 23501/2012, NCRls 24017/2012, listina prítomných
  • Stanovy a.s. z 14.6.2012
  • Výročná správa za rok 2011
  • Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2011
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011
 • 2012
 • 28.12. 2012
  Zmena zápisu číslo R398982

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012.

 • 22.11. 2012
  Zmena zápisu číslo R364818

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 31.10. 2012
  Zmena zápisu číslo R354096
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 6.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R291677
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice N 634/2012 Nz 23501/2012 zo dňa 28.06.2012.
 • 4.5. 2012
  Zmena zápisu číslo R257383

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.03.2012.

 • 27.4. 2012
  Zmena zápisu číslo R253724
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 25.1. 2012
  Zmena zápisu číslo R202905
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 20.12.2011.
 • 2011
 • 22.12. 2011
  Zmena zápisu číslo R186577

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 29.11. 2011
  Zmena zápisu číslo R174330

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 5.8. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R118416
  • Výročná správa za rok 2010
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2010
  • Stanovy z 15.6.2011
  • Rozhodnutie č. OPK-7821-2/2010 Národnej banky Slovenska z 29.11.2010
  • Notárska zápisnica N 386/2011, Nz 23763/2011, NCRls 24357/2011
  • Prezenčná listina z valného zhromaždenia z 15.7.2011
 • 5.7. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2010
 • 1.9. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 14.8. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT v rozsahu povolenia vydaného na základe zákona
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia č. N 243/2010, Nz 23793/2010, NCRls 24168/2010 zo dňa 22.06.2010.
 • 14.7. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 9.3. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesenie dozornej rady zo dňa 10.2.2010.

 • 1.1. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2009
 • 23.12. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 18.7. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.7. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 05.02.2009.

 • 5.2. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 194 802 831 € (splatené 194 802 831 €) z hodnoty 194 802 828 € (splatené 194 802 828 €)

 • 2008
 • 5.8. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 23.07.2008.
 • 16.7. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.06.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 317/2008, Nz 28797/2008, NCRls 28502/2008 spísanej dňa 04.07.2008.
 • 4.1. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 7.12. 2007
  Zmena zápisu
 • 17.11. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 19.7. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • sprostredkovanie investičných služieb
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 289/2007, 27139/2007, NCRls 26971/2007 zo dňa 10.07.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.2007.
 • 12.5. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.4. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 20.3. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2006
 • 8.12. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 15.9. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 07.08.2006.
 • 21.7. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 9.2. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 09.01.2006.
 • 2005
 • 3.8. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.3. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady písomnou cestou (per rollam) zo dňa 18.02.2005. Funkcia člena predstavenstva Mag.Christopha Mareka skončila 28.02.2005.
 • 2004
 • 20.10. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 23.08.2004. Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 06.09.2004. Odvolanie prokúry udelenej JUDr. Magde Stankovej ku dňu 06.09.2004.
 • 22.9. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.7. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu udelenom v licencii vydanej podľa osobitného zákona
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 393/04 Nz 55828/04 dňa 01.07.2004 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 07.07.2004.
 • 5.6. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 18.2. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2003
 • 7.11. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku a zaistenie
   • prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu udelenom v licencii vydanej podľa osobitného zákona
   • poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT v rozsahu povolenia vydaného na základe zákona
   • uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach
   Zrušené predmety
   • poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
   • zmenárenská činnosť
   • poisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škodu, poistenie osôb ako aj poistenie vyplývajúce z medzinárodného obchodného styku a zaistenie.Pri vykonávaní posistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádzanie škodám vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach. Spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti súvisiace a slúžiace rozvoju poistenia.
   • prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu udelenom podľa osobitného zákona
   • poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT v rozsahu podľa povolenia vydaného na základe zákona
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.6.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní prokúry. Zmena stanov spoločnosti a zmena v orgánoch spoločnosti, ktoré boli schválené na riadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 787/03, NZ 72386/03 spísaná notárkou JUDr. Danielom Šikutovou.
 • 7.4. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi. Prokurista k svojmu podpisu pripája označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
   pôvodne
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  • nové konanie menom prokúry:
   Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva alebo ďalším prokuristom. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2002.Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č 6k UFT - 019/2003/STPO - zo dňa 27.1.2003 právoplatné 29.1.2003 - súhlas s prokuristami.
 • 18.3. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2002
 • 18.12. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. z Slovenská poisťovňa, a.s.
  • zmena základného imania 194 802 828 € (splatené 194 802 828 €) z hodnoty 137 090 885 € (splatené 137 090 885 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť Allianz poisťovňa, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 813 73 Bratislava , IČO: 35 703 008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1197/B zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B, ktorá je jej právnym nástupcom. Celé imanie spoločonosti Allianz poisťovňa, a.s. jej práva, záväzky, pohľadávky i neznáme preberá ku dňu jej výmazu t.j. ku dňu 1.1.2003 z obchodného registra spoločnosť Slovenská poisťovňa, a.s. Zrušenie spoločnosti Allianz a jej zlúčenie so spoločnosťou Slovenská poisťovňa, a.s. bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.2002, na ktorom bola schválená aj zmluva o zlúčení zo dňa 13.12.2002. Zmena obchodného mena ( pôvodné Slovenská poisťovňa, a.s. ) a zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 745/02, Nz 721/02 z dňa 13.12.2002.
 • 25.11. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 22.7. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.6. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11. 3. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 137/02, Nz 131/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.

 • 2001
 • 10.9. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 137 090 885 € z hodnoty 116 178 716 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 288/2001 Nz 279/2001 zo dňa 10.7.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a zvýšenie základného imania.
 • 30.7. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.6. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 116 178 716 € z hodnoty 49 790 878 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1040/99, Nz 982/99 zo dňa 6.12.1999 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmena stanov.
 • 1999
 • 26.10. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT v rozsahu podľa povolenia vydaného na základe zákona
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhroamaždení dňa 14.9.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 400/99, Nz 400/99 napísanej dňa 14.9.1999 notárom JUDr. Floriánovou bola schválené zmena stanov.
 • 30.4. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu udelenom podľa osobitného zákona

 • 1998
 • 22.12. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 30.6. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 18.4. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava z Strakova 1, 815 74 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
   pôvodne
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej devaja členovia predstavenstva.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 72/98, Nz 72/98 spísaná dňa 17.2.1998 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
 • 1997
 • 17.9. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1996
 • 6.11. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.11. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • menovacie dekréty zo dňa 1.7.1996

 • 14.6. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 12.6. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1995
 • 30.10. 1995
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb

 • 18.8. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 3.4. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 21.2. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1993
 • 7.9. 1993
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 31 265 253 € z hodnoty 23 012 083 €

 • 10.3. 1993
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1992
 • 26.5. 1992
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za akciovú spoločnosť podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo spoločne člen predstavenstva s generálným riaditeľom Ing. Vladimírom Horváthom, bytom Frankelova 29, Bratislava.
   pôvodne
   Za akciovú spoločnosť podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo spoločne člen predstavenstva s generálným riaditeľom Ing. Rudolfom Janáčom, bytom Palkovičová 5, Bratislava.
 • 13.2. 1992
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 23 012 083 € z hodnoty 23 308 770 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 31.10.1991 podľa § 17, 25, 62, a 63 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis: Sa 319 Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 25.3.1993. Valné zhromaždenie konané dňa 16.2.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou. Mimoriadné valné zhromaždenie konané dňa 10.12.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.1994 spísaná notárskou zápisnicou č. N 101/94. Notárska zápisnica č. N 106/95 zo dňa 15.6.1995. Zápisnica č. 4/96 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 24.4.1996. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 10.6.1996, ktorého priebeh bol overený notárskou zápisnicou č. N 99/96, Nz 99/96 zo dňa 10.6.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Uznesenie mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.1996. Menovací dekrét zo dňa 1.7.1996. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 3.7.1996, zápisnica č. 7 dozornej rady zo dňa 28.8.1996, zápisnica zo dňa 10.12.1994 z mimoriadného valného zhromaždenia. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.1997, notárska zápisnica N 217/97, Nz 216/97 zo dňa 28.5.1997a stanovy spoločnosti, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 6/97 zo dňa 11.6.1997. Notárska zápisnica N 72/98, Nz 72/98 spísaná dňa 17.2.1998 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. Uznesenie č. 4/15 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.1998, uznesenie č. 6/3 z mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.6.1998, uznesenie č. 6/2 písm. a), b), zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.6.1998, vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb členov dozornej rady Slevenskej poisťovne, a.s. Bratislava volených zamestnancami zo dňa 27.5.1998, protokol o výsledku volieb členov dozornej rady Slovenskej poisťovne, a.s. zo dňa 27.5.1998 a zápisnica č. 7/1998 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.6.1998 - uznesenie 7/13.
 • 1991
 • 1.11. 1991
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Slovenská poisťovňa, a.s.
  • novú adresu firmy Strakova 1, 811 01 Bratislava
  • nové základne imanie 23 308 770 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za akciovú spoločnosť podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo spoločne člen predstavenstva s generálným riaditeľom Ing. Rudolfom Janáčom, bytom Palkovičová 5, Bratislava.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škodu, poistenie osôb ako aj poistenie vyplývajúce z medzinárodného obchodného styku a zaistenie.Pri vykonávaní posistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádzanie škodám vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach. Spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti súvisiace a slúžiace rozvoju poistenia.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 31.10.1991 podľa § 17, 25, 62, a 63 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis Sa 319