Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 885 797 976€ 1 887 981 638€ 1 919 985 010€ 1 840 270 269€ 1 795 215 266€ 1 789 119 525€ 1 459 477 412€ 1 349 294 499€ 1 193 403 285€ 1 228 211 756€ 813 066 890€ 822 175 180€ 877 988 938€ 851 823 290€ 732 938 498€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 229 265 838€ 1 216 219 029€ 1 276 700 819€ 1 277 853 464€ 1 257 438 683€ 1 324 259 664€ 1 053 575 296€ 985 410 870€ 807 636 750€ 826 912 742€ 405 732 306€ 440 738 883€ 433 698 268€ 439 911 254€ 362 678 933€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
46 300 561€ 34 266 910€ 40 486 796€ 43 402 438€ 51 033 875€ 57 250 939€ 90 382 930€ 100 201 351€ 92 609 201€ 103 974 183€ 103 494 860€ 116 141 936€ 102 567 360€ 90 246 964€ 84 640 618€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
1 469€ 2 842€ 4 215€ 0€ 4 125€ 9 082€ 14 039€ 18 996€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
46 299 092€ 34 264 068€ 39 226 073€ 30 072 950€ 44 104 323€ 53 917 797€ 76 426 064€ 61 564 308€ 76 549 661€ 74 772 831€ 54 896 925€ 76 394 361€ 36 190 915€ 44 692 648€ 47 415 986€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 1 256 508€ 13 329 489€ 6 925 427€ 3 324 060€ 13 942 826€ 38 618 047€ 16 059 540€ 29 201 352€ 48 597 935€ 39 747 575€ 66 376 445€ 45 554 316€ 37 224 633€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 083 929 654€ 1 087 916 496€ 1 142 178 401€ 1 163 540 442€ 1 142 369 185€ 1 209 223 179€ 905 406 820€ 827 423 973€ 659 492 003€ 669 653 013€ 248 951 899€ 271 311 401€ 273 722 290€ 254 580 631€ 248 034 836€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
175 485 520€ 172 097 083€ 171 220 213€ 172 055 479€ 170 814 341€ 173 220 252€ 171 859 513€ 166 456 885€ 157 743 090€ 155 493 230€ 26 803 806€ 28 097 962€ 26 172 408€ 28 627 168€ 28 474 768€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
258 914€ 224 879€ 224 879€ 224 879€ 226 107€ 226 107€ 226 107€ 226 107€ 226 406€ 226 406€ 42 826€ 43 091€ 47 075€ 47 075€ 39 601€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
456 908 221€ 462 617 133€ 470 245 443€ 472 839 585€ 469 672 013€ 474 641 702€ 242 314 887€ 219 461 134€ 244 036 346€ 262 721 973€ 101 623 865€ 90 723 773€ 89 800 346€ 73 154 974€ 76 221 581€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
106 724 949€ 87 359 570€ 103 733 221€ 118 433 578€ 127 923 688€ 174 239 090€ 124 978 672€ 89 778 948€ 87 273 713€ 73 519 043€ 77 058 997€ 64 171 287€ 58 617 139€ 68 759 815€ 48 158 876€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
289 496 359€ 335 033 727€ 364 154 939€ 359 748 540€ 348 391 086€ 364 933 258€ 294 050 661€ 247 550 820€ 108 830 634€ 68 186 871€ 10 820 331€ 11 029 887€ 13 738 681€ 17 683 916€ 20 934 321€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
53 457€ 36 814€ 37 468€ 21 802€ 12 593€ 13 380€ 14 484€ 10 056€ 12 908€ 13 441€ 16 764€ 19 606€ 23 452€ 26 888€ 32 505€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
5 993€ 7 372€ 8 751€ 132 661€ 276 524€ 417 607€ 562 719€ 707 951€ 4 429€ 6 180€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
8 444 845€ 8 849 072€ 9 294 139€ 8 812 138€ 2 769 472€ 3 234 276€ 3 394 609€ 3 874 032€ 4 334 794€ 6 158 744€ 6 622 264€ 22 588€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
46 551 398€ 21 690 847€ 23 259 348€ 31 271 780€ 22 283 362€ 18 297 507€ 68 005 168€ 87 410 279€ 52 037 683€ 103 327 125€ 25 946 874€ 72 952 035€ 85 307 017€ 66 264 624€ 74 157 012€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 11 947 762€ 4 992 000€ 16 172€ 4 251 172€ 16 172€ 16 172€ 16 172€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
99 035 623€ 94 035 623€ 94 035 623€ 70 910 584€ 64 035 623€ 57 785 546€ 57 785 546€ 57 785 546€ 55 535 546€ 53 285 546€ 53 285 546€ 53 285 546€ 57 408 618€ 95 083 659€ 30 003 479€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
16 634 200€ 16 634 200€ 16 634 200€ 16 634 200€ 22 884 276€ 16 634 200€ 16 634 200€ 16 634 200€ 16 634 200€ 16 634 200€ 16 634 200€ 16 634 200€ 57 408 618€ 85 066 238€ 19 986 059€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
77 401 423€ 77 401 423€ 67 401 423€ 54 276 384€ 41 151 346€ 41 151 346€ 41 151 346€ 41 151 346€ 38 901 346€ 36 651 346€ 36 651 346€ 36 651 346€ 0€ 10 017 420€ 10 017 420€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
5 000 000€ 0€ 10 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
644 482 125€ 669 213 231€ 640 374 411€ 561 976 734€ 537 245 044€ 464 353 040€ 403 787 458€ 361 926 789€ 383 971 296€ 400 861 018€ 403 365 536€ 381 435 472€ 444 278 534€ 411 875 154€ 370 181 177€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
112 372 949€ 89 761 511€ 93 431 203€ 70 196 464€ 73 686 825€ 71 481 667€ 62 349 179€ 63 908 466€ 62 598 749€ 89 444 277€ 39 069 688€ 42 095 695€ 43 948 471€ 44 086 320€ 43 027 048€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
112 198 964€ 89 583 577€ 93 233 327€ 70 000 093€ 73 491 961€ 71 288 820€ 62 143 004€ 63 682 474€ 62 349 709€ 89 196 698€ 38 998 789€ 41 981 818€ 43 886 352€ 44 022 347€ 42 934 935€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 4 846€ 14 496€ 23 886€ 2 942€ 2 980€ 2 876€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
173 984€ 177 934€ 197 877€ 196 371€ 194 865€ 192 847€ 206 174€ 225 992€ 249 040€ 242 733€ 56 403€ 89 991€ 59 177€ 60 994€ 55 251€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 986€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
46 789 626€ 130 437 718€ 123 569 933€ 117 168 835€ 113 302 601€ 114 530 005€ 112 954 433€ 116 735 666€ 102 043 960€ 106 829 294€ 288 665 946€ 291 515 367€ 343 222 547€ 310 500 355€ 286 669 747€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
46 789 626€ 130 437 718€ 123 569 933€ 117 168 835€ 113 302 601€ 114 530 005€ 112 954 433€ 116 735 666€ 102 043 960€ 106 829 294€ 288 665 946€ 291 515 367€ 343 222 547€ 310 500 355€ 286 669 747€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
23 415 039€ 24 046 689€ 24 780 739€ 25 359 313€ 23 927 099€ 23 089 821€ 21 660 690€ 24 305 466€ 20 246 058€ 17 263 456€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 698 748€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
23 186 706€ 23 699 709€ 24 611 238€ 25 172 749€ 23 696 783€ 23 076 281€ 21 660 690€ 24 305 466€ 20 246 058€ 17 263 456€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 698 748€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
228 333€ 346 980€ 169 501€ 186 564€ 230 316€ 13 540€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
38 875 334€ 32 080 608€ 30 742 496€ 23 341 725€ 26 949 848€ 36 096 451€ 35 448 585€ 26 776 265€ 42 347 596€ 64 010 775€ 21 848 543€ 19 338 512€ 16 262 929€ 10 752 176€ 5 242 380€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 524€ 0€ 919€ 114€ 2 090€ 113 015€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
19 066 851€ 16 891 240€ 17 217 174€ 7 811 178€ 12 534 922€ 6 349 247€ 8 646 580€ 8 940 793€ 24 894 504€ 13 716 175€ 14 854 089€ 12 156 040€ 9 778 898€ 6 096 352€ 3 295 151€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 27€ 577€ 904€ 55 669€ 70 898€ 3 490€ 11 875€ 11 875€ 12 621€ 11 308€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
8 153 198€ 5 883 541€ 4 906 412€ 6 811 695€ 6 017 814€ 20 644 259€ 16 832 704€ 13 854 305€ 13 470 733€ 48 734 533€ 3 082 106€ 2 969 486€ 2 068 714€ 650 362€ 1 145 736€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
8 680 674€ 6 639 696€ 6 192 930€ 6 285 376€ 6 201 534€ 6 876 467€ 7 144 226€ 1 430 382€ 1 518 109€ 1 244 762€ 3 812 263€ 3 982 849€ 3 907 398€ 3 595 125€ 355 155€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 25 768€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 190€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 98 738€ 198€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 39 390€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 1 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 723 411€ 666 130€ 425 980€ 394 086€ 195 578€ 226 451€ 824 500€ 543 402€ 402 091€ 242 444€ 96 594€ 217 344€ 221 313€ 271 119€ 321 816€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
1 251 200€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 006 479€ 2 006 479€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 240 423€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
423 029 177€ 392 886 706€ 367 850 039€ 325 910 397€ 299 378 672€ 219 155 095€ 171 374 570€ 130 200 927€ 156 734 931€ 123 313 216€ 53 781 360€ 28 485 897€ 40 844 587€ 46 536 304€ 32 543 253€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
10 568 752€ 10 275 474€ 11 847 444€ 3 590 544€ 6 795 278€ 5 238 745€ 5 523 772€ 3 052 658€ 3 092 565€ 4 396 169€ 2 956 171€ 925 488€ 442 876€ 365 143€ 276 204€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
412 460 425€ 382 611 232€ 356 002 595€ 322 319 853€ 292 583 394€ 213 916 351€ 165 850 798€ 127 148 269€ 153 642 366€ 118 917 047€ 50 825 189€ 27 560 409€ 40 401 710€ 46 171 161€ 32 267 050€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
12 050 014€ 2 549 378€ 2 909 780€ 440 071€ 531 539€ 506 821€ 2 114 659€ 1 956 840€ 1 795 240€ 437 997€ 3 969 048€ 826€ 12 135€ 36 882€ 78 388€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
12 050 014€ 2 549 378€ 2 909 780€ 440 071€ 531 539€ 506 821€ 2 114 659€ 1 956 840€ 1 795 240€ 437 065€ 3 969 048€ 826€ 12 135€ 36 442€ 78 388€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 932€ 0€ 0€ 0€ 440€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 885 797 976€ 1 887 981 638€ 1 919 985 010€ 1 840 270 269€ 1 795 215 266€ 1 789 119 525€ 1 459 477 412€ 1 349 294 499€ 1 193 403 285€ 1 228 211 756€ 813 066 890€ 822 175 180€ 877 988 938€ 851 823 290€ 732 938 498€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
376 539 439€ 330 445 457€ 343 536 090€ 219 692 175€ 205 559 736€ 123 827 879€ 156 580 328€ 132 602 909€ -399 964 918€ -441 916 658€ -591 733 344€ -1 646 138€ -92 119 479€ -232 226 132€ -331 776 592€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 20 337 155€ 20 200 753€ 11 090 980€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 16 379 993€ 20 337 155€ 20 200 753€ 11 090 980€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
360 159 446€ 314 065 464€ 327 156 097€ 203 312 182€ 189 179 743€ 107 447 886€ 140 200 336€ 116 222 916€ -416 344 911€ -458 296 650€ -608 113 337€ -18 026 130€ -112 456 634€ -252 426 886€ -342 867 572€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
306 404 945€ 327 156 097€ 216 590 580€ 190 365 432€ 120 235 427€ 105 389 329€ 119 940 909€ 1 169 728€ -439 029 644€ -622 828 556€ -19 813 491€ -120 599 507€ -248 248 970€ -335 468 407€ -368 431 741€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
53 754 501€ -13 090 633€ 110 565 517€ 12 946 750€ 68 944 316€ 2 058 557€ 20 259 427€ 115 053 188€ 22 684 733€ 164 531 906€ -588 299 846€ 102 573 377€ 135 792 335€ 83 041 522€ 25 564 168€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 223 651 449€ 1 274 908 296€ 1 291 725 889€ 1 364 955 352€ 1 339 232 386€ 1 401 979 624€ 1 068 423 561€ 971 247 588€ 1 402 663 160€ 1 523 726 258€ 1 364 630 844€ 804 552 638€ 939 059 463€ 1 056 974 088€ 1 017 186 933€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
43 842 421€ 38 896 468€ 35 121 591€ 34 580 231€ 34 314 763€ 34 269 762€ 29 524 105€ 26 886 038€ 553 115 959€ 595 844 192€ 695 408 168€ 100 477 036€ 214 645 989€ 393 393 296€ 410 528 684€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 961€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
43 518 526€ 38 438 416€ 34 815 759€ 34 358 040€ 34 170 178€ 31 173 919€ 26 749 850€ 25 695 499€ 533 001 232€ 557 212 703€ 687 657 489€ 94 550 207€ 210 056 824€ 317 846 602€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 589 165€ 75 533 733€ 3 686 456€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
323 895€ 458 052€ 305 832€ 222 191€ 144 585€ 3 095 843€ 2 774 255€ 1 190 538€ 20 114 728€ 38 631 489€ 7 750 679€ 5 926 829€ 0€ 0€ 406 842 228€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
905 727 611€ 967 471 039€ 1 009 648 742€ 1 047 221 275€ 1 070 452 356€ 1 136 688 376€ 876 280 920€ 805 564 451€ 675 652 213€ 775 366 021€ 604 087 818€ 654 257 346€ 673 447 081€ 625 312 821€ 580 881 573€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
14 319 284€ 9 371 210€ 8 196 966€ 10 680 732€ 9 687 166€ 40 455 260€ 25 755 863€ 17 922 034€ 13 883 730€ 46 038 072€ 3 381 106€ 3 055 117€ 2 813 232€ 1 700 356€ 1 436 423€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
889 644 177€ 955 997 907€ 998 806 508€ 1 033 629 221€ 1 040 473 292€ 1 096 006 934€ 849 027 066€ 787 107 252€ 661 663 712€ 729 326 626€ 600 695 973€ 651 191 167€ 670 613 456€ 623 574 868€ 579 445 150€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 479€ 103 766€ 5 809€ 57 527€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 764 151€ 2 101 923€ 2 645 268€ 2 911 322€ 20 291 898€ 225 704€ 1 394 225€ 529 356€ 47 244€ 1 323€ 10 739€ 11 061€ 20 394€ 37 597€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
36 774 852€ 35 114 461€ 32 803 816€ 30 639 980€ 28 631 108€ 27 301 848€ 25 903 489€ 23 810 440€ 22 118 256€ 20 714 450€ 6 010 339€ 4 247 478€ 3 998 136€ 3 543 386€ 5 148 467€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 9 667€ 9 667€ 7 659€ 5 651€ 3 643€ 1 635€ 0€ 0€ 163 310€ 2 077 374€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
36 774 852€ 35 114 461€ 32 803 816€ 30 639 980€ 28 631 108€ 27 292 181€ 25 893 822€ 23 802 781€ 22 112 605€ 20 710 807€ 6 008 703€ 4 247 478€ 3 998 136€ 3 380 076€ 3 071 093€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
237 306 565€ 233 426 327€ 214 151 740€ 252 513 867€ 205 834 160€ 203 719 638€ 136 715 047€ 114 986 659€ 151 776 732€ 131 801 596€ 59 124 519€ 45 570 779€ 46 968 256€ 34 724 585€ 20 628 210€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
13 781 871€ 20 956 734€ 22 974 487€ 45 257 993€ 12 405 672€ 10 458 955€ 13 392 422€ 12 961 436€ 8 152 061€ 8 815 732€ 2 975 963€ 10 493 460€ 21 224 657€ 12 626 978€ 2 883 026€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 250 000€ 41€ 1 940 215€ 981 122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 957€ 1 611€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 003 943€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 11 157€ 5 956€ 0€ 5 026€ 2 165 400€ 37 573€ 2 214€ 20 949€ 0€ 5 300€ 0€ 25 944€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
10 200 584€ 22 948 868€ 22 028 543€ 40 426 576€ 45 511 290€ 69 645 239€ 32 907 036€ 35 641 468€ 23 474 890€ 20 482 212€ 32 077 045€ 12 476 312€ 13 134 198€ 11 342 024€ 1 422 785€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
54 341 085€ 64 527 629€ 56 692 333€ 44 712 949€ 38 318 042€ 37 670 473€ 33 259 431€ 32 591 365€ 30 645 315€ 31 036 615€ 2 873€ 266 875€ 420 035€ 549 651€ 5 065 280€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
119€ 51€ 51€ 51€ 2€ 27€ 3 193€ 194€ 3 119€ 0€ 704€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
37 142 946€ 44 653 880€ 38 513 450€ 30 506 703€ 26 188 927€ 25 711 219€ 22 818 418€ 22 317 292€ 20 819 436€ 21 117 920€ 23 631€ 4 106 400€ 4 338 973€ 4 348 429€ 3 463 191€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
8 513 417€ 11 614 263€ 9 889 969€ 7 245 769€ 6 015 737€ 5 854 380€ 4 783 658€ 4 579 623€ 4 023 158€ 4 154 815€ 0€ 1 143 442€ 1 303 730€ 1 182 602€ 947 724€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
275 369€ 25 622€ 72 045€ 54 498€ 297 849€ 264 906€ 230 653€ 17 297€ 393 802€ 373 703€ 10 106€ 9 403€ 129 945€ 0€ 67 896€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
3 741€ 1 390€ 403€ 1 231€ 736€ 15 176€ 17 095€ 8 971€ 9 056€ 9 432€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
55 058 358€ 19 171 483€ 16 856 689€ 13 509 175€ 8 453 304€ 6 674 572€ 3 355 095€ 3 504 807€ 8 302 195€ 13 245 866€ 10 665 165€ 10 712 975€ 6 271 342€ 3 877 478€ 770 942€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
57 989 074€ 49 526 406€ 46 862 614€ 70 792 967€ 68 642 601€ 47 419 664€ 23 785 797€ 1 383 420€ 54 972 332€ 32 539 622€ 13 369 737€ 6 355 909€ 145 376€ 771 478€ 2 003 424€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
285 607 089€ 282 627 886€ 284 723 032€ 255 622 741€ 250 423 144€ 263 312 023€ 234 473 522€ 245 444 003€ 190 705 043€ 146 402 156€ 40 169 390€ 19 268 679€ 31 048 954€ 27 075 334€ 47 528 157€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 1 350€ 13 287€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
285 607 089€ 282 627 886€ 284 723 032€ 255 622 741€ 250 423 144€ 263 312 023€ 234 473 522€ 245 444 003€ 190 703 694€ 146 388 869€ 40 169 390€ 19 268 679€ 31 048 954€ 27 075 334€ 47 528 157€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€