Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bioveta, štátny podnik [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Bioveta, štátny podnik [zrušená]

 • Názov Bioveta, štátny podnik [zrušená]
 • IČO 00156515
 • Sídlo , 949 01 Nitra
 • Dátum vzniku 1. januára 1989, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 106/N

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 30.apríla 1992
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba profylatických a liečebných sér a očkovacích látok, krvných derivátov, veterinárnych hromadne vyrábaných liečivých prípravkov a farmateutických prípravkov, chemických výrobkov pre priemysel určených na živočíšnu výrobu, baktericidných, fungigných a dezinfekčných prípravkov prípravkov pre konzervovanie krmív určených pre živočíšnú výrobu, siliacich a dietetických prípravkov prípravkov pre ničenie škodcov poľnohospodárskych výrobkov určených diagnostické účely distribúcia dovážaných veterinárnych prípravkov podľa pokynov Štátnej veterinárnej správy SSR 1.1.1989
krmnych doplnkov, preventívnych a špeciálnych krmnych doplnkov, špeciálnych veterinárnych liečív a ostatných veterinárných preparátov podľa plánu schváleného MPVž SSR a ŠVS SSR, resp. podľa požiadaviek poľnohospodárskych podnikov na základe uzavretých zmlúv 1.1.1989
vývoj a výskum prevetívnych a liečivých prostriedkov na ochranu zdravia zvierat 1.1.1989
Iné právne skutočnosti
1. Rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č.2979/92-OPR podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a ustanovenia § 11 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a v spojitosti s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR číslo 325/92 z 10.04.1992, ktorým sa schvaľuje privatizačný projekt, sa zrušuje dňom 30.04.1992 bez likvidácie štátny podnik Bioveta štátny podnik Nitra a prevádza majetok štátneho podniku Bioveta podľa privatizačného projektu so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami, vrátane záväzkov z pracovno-právnych vzťahov na Fond národného majetku Slovenskej republiky.
Bioveta štátny podnik sa v y m a z u j e dňom 30.04.1992 z obchodného registra.