Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VODNÉ ZDROJE, štátny podnik [zrušená]

Spoločnosť VODNÉ ZDROJE, štátny podnik je zrušená od 22.10.2021

Spoločnosť VODNÉ ZDROJE, štátny podnik bola založená 1. januára 1989 viacerými spoločníkmi.

  • IČO 00156761
  • Sídlo VODNÉ ZDROJE, štátny podnik
    , Sabinovská 14 811 01 Bratislava
  • Deň zápisu do ORSR nedeľa, 1. januára 1989
  • Deň výmazu z ORSR piatok, 22. októbra 2021
  • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č. 30/B
Predmety podnikania
Názov Vznik
1. Vykonávanie hydrogeologického a inžiniersko-geologického prieskumu pre zabezpečovanie pitnej a úžitkovej vody pre organizácie rezortu a organizácie ostatných odvetví národného hospodárstva.
1.1.1989
2. Poskytovanie služieb pre organizácie a občanov súvisiacich s prácami pri a/ náražaní sond, b/ vŕtaní sond, c/ vŕtaní studní, d/ rozborov vôd, e/ odbornej poradenskej činnosti.
1.1.1989
3. Zabezpečovanie výstavby, rekonštrukcie a údržby zariadení na zachytávanie a meranie podzemných vôd a prameňov.
1.1.1989
4. Zabezpečovanie prieskumných prác na zisťovanie a rozmnožovanie zásob podzemných vôd a zabezpečovanie ich ochrany.
1.1.1989
5. Zabezpečovanie čistenia a regenerácie studní.
1.1.1989
6. Upravovanie vody v horninovom prostredí.
1.1.1989
7. Odstraňovanie následkov havárií podzemných vôd.
1.1.1989
8. Vykonávanie investorskej činnosti pre vlastné investície a realizácie vlastných technicky nenáročných investícií.
1.1.1989
9. Zabezpečovanie projektových, geodetických, kartografických a iných prác súvisiacich s uvedenými činnosťami.
1.1.1989
10.Vykonávanie činností uvedených pod bodom 1, 3, a 7 formou dodávok do zahraničia prostredníctvom príslušnej organizácie oprávnenej na zahranično - obchodnú činnosť.
1.1.1989
11.Vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie záväzných úloh štátneho plánu plnenie hospodárskych záväzkov štátneho podniku.
1.1.1989