Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra'
za rok 2011

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
nákup kníh a publikácií do Univerzitnej knižnice 3 637,05 € zabezpečenie vzdelávacieho procesu
Spolu 3 637,05 €
Výrok auditora

Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre k 31.decembru 2011 a výsledky jej hodpodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve