Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 457 126€ 1 449 095€ 1 496 093€ 1 493 159€ 1 541 150€ 1 537 008€ 1 584 776€ 1 573 527€ 1 531 573€ 1 562 885€ 1 615 436€ 1 661 658€ 1 715 269€ 1 721 132€ 1 813 424€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 216 736€ 1 255 827€ 1 302 385€ 1 349 637€ 1 404 858€ 1 401 655€ 1 456 273€ 1 509 540€ 1 391 552€ 1 442 152€ 1 493 298€ 1 542 745€ 1 590 065€ 1 596 003€ 1 680 475€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 216 736€ 1 255 827€ 1 302 385€ 1 349 637€ 1 404 858€ 1 401 655€ 1 456 273€ 1 509 540€ 1 391 552€ 1 442 152€ 1 493 298€ 1 542 745€ 1 590 065€ 1 596 003€ 1 680 475€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 156 867€ 1 204 878€ 1 255 714€ 1 306 550€ 1 357 392€ 1 355 186€ 1 405 386€ 1 455 586€ 1 334 531€ 1 380 527€ 1 426 523€ 1 472 519€ 1 518 515€ 1 520 343€ 1 578 639€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
18 102€ 15 132€ 15 590€ 12 006€ 16 385€ 15 387€ 14 078€ 17 145€ 20 212€ 24 816€ 29 966€ 33 417€ 34 741€ 38 851€ 38 807€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
10 685€ 4 735€ 5 728€ 5 728€ 5 728€ 5 728€ 5 728€ 5 728€ 5 728€ 5 728€ 31 948€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
239 433€ 192 509€ 193 348€ 143 523€ 133 991€ 135 353€ 128 504€ 63 987€ 139 865€ 120 653€ 122 087€ 118 611€ 125 073€ 124 899€ 132 163€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
801€ 1 750€ 3 676€ 2 070€ 1 509€ 405€ 190€ 76€ 105€ 36€ 742€ 133€ 11€ 1 556€ 3 794€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
801€ 1 750€ 3 676€ 2 070€ 1 509€ 405€ 190€ 76€ 105€ 36€ 742€ 133€ 11€ 1 556€ 3 794€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
16 927€ 16 117€ 22 259€ 17 353€ 13 529€ 12 318€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
16 927€ 16 117€ 22 259€ 17 353€ 13 529€ 12 318€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
24 783€ 5 588€ 29 736€ 2 228€ 2 374€ 6 286€ 6 669€ 7 256€ 24 659€ 7 779€ 10 284€ 8 859€ 11 066€ 6 105€ 2 823€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 480€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
991€ 462€ 1 623€ 1 294€ 534€ 580€ 2 180€ 2 505€ 3 136€ 2 569€ 2 570€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
730€ 4 596€ 440€ 605€ 962€ 1 823€ 2 206€ 2 259€ 2 259€ 2 736€ 3 641€ 1 696€ 2 988€ 3 536€ 252€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 195€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
24 053€ 28 834€ 118€ 4 463€ 4 463€ 4 463€ 22 401€ 4 463€ 4 463€ 4 463€ 4 463€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
213 849€ 185 171€ 159 936€ 139 224€ 130 108€ 128 663€ 121 645€ 56 655€ 115 100€ 95 911€ 94 944€ 87 360€ 96 643€ 103 709€ 113 228€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
213 849€ 185 171€ 159 936€ 139 224€ 130 108€ 128 663€ 121 645€ 56 655€ 115 100€ 95 911€ 94 944€ 87 360€ 96 643€ 103 709€ 113 228€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
958€ 759€ 360€ 2 301€ 156€ 80€ 51€ 302€ 130€ 230€ 786€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
958€ 759€ 360€ 2 301€ 156€ 80€ 51€ 302€ 130€ 230€ 506€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 280€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 457 126€ 1 449 095€ 1 496 093€ 1 493 159€ 1 541 150€ 1 537 008€ 1 584 776€ 1 573 527€ 1 531 573€ 1 562 885€ 1 615 436€ 1 661 658€ 1 715 269€ 1 721 132€ 1 813 424€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-6 147€ -4 724€ -639€ -1 158€ -3 052€ -6 977€ -17 152€ -74 569€ -62 104€ -21 434€ -17 156€ -7 874€ -353€ -5 499€ 406€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-6 147€ -4 724€ -639€ -1 158€ -3 052€ -6 977€ -17 152€ -74 569€ -62 104€ -21 434€ -17 156€ -7 874€ -353€ -5 499€ 406€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-4 724€ -639€ -1 158€ -3 049€ -11 322€ -17 152€ -66 569€ -62 104€ -21 434€ -17 156€ -7 874€ -990€ -5 499€ 126€ 2 804€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-1 423€ -4 085€ 519€ 1 891€ 8 269€ 10 175€ 49 417€ -12 465€ -40 670€ -4 278€ -9 282€ -6 884€ 5 146€ -5 625€ -2 398€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 310 666€ 1 300 989€ 1 337 440€ 1 333 505€ 1 374 578€ 1 415 890€ 1 469 847€ 1 512 027€ 1 588 653€ 1 578 706€ 1 625 330€ 1 659 891€ 1 704 103€ 1 707 994€ 1 789 269€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
940€ 16 927€ 16 117€ 22 259€ 17 353€ 14 251€ 13 530€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
940€ 16 927€ 16 117€ 22 259€ 17 353€ 14 251€ 13 530€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 086 450€ 1 109 398€ 1 175 998€ 1 189 619€ 1 240 289€ 1 280 631€ 1 331 645€ 1 382 811€ 1 410 594€ 1 444 323€ 1 494 991€ 1 539 452€ 1 585 997€ 1 582 018€ 1 656 727€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
730€ 4 596€ 440€ 605€ 1 095€ 6 286€ 6 669€ 7 256€ 6 722€ 7 515€ 8 104€ 6 159€ 7 450€ 3 536€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 065 207€ 1 104 801€ 1 146 724€ 1 189 014€ 1 239 195€ 1 273 750€ 1 324 381€ 1 373 661€ 1 386 874€ 1 436 808€ 1 486 886€ 1 533 294€ 1 578 547€ 1 578 483€ 1 656 727€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
20 513€ 28 834€ 595€ 595€ 16 998€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 894€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 295€ 7 345€ 2 981€ 3 563€ 2 847€ 2 579€ 1 930€ 1 011€ 1 545€ 294€ 2 250€ 2 858€ 3 033€ 5 350€ 4 305€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 295€ 7 345€ 2 981€ 3 563€ 2 847€ 2 579€ 1 930€ 1 011€ 1 545€ 294€ 2 250€ 2 858€ 3 033€ 5 350€ 4 305€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
221 921€ 184 246€ 158 462€ 140 323€ 131 442€ 132 680€ 136 272€ 128 206€ 175 575€ 117 162€ 111 972€ 95 322€ 97 720€ 106 374€ 114 708€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
6 031€ 4 900€ 449€ 2 922€ 3 185€ 4 523€ 12 718€ 19 522€ 62 256€ 21 396€ 18 018€ 9 428€ 9 439€ 7 204€ 3 550€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
10 793€ 6 191€ 12 400€ 6 011€ 3 924€ 1 734€ 1 826€ 2 855€ 854€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
2 245€ 4 475€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
4 238€ 11 332€ 4 498€ 3 761€ 1 896€ 3 631€ 5 581€ 5 329€ 5 371€ 6 233€ 5 685€ 5 963€ 5 440€ 6 243€ 64 947€
163
12.
Zamestnanci (331)
79 352€ 87 029€ 72 801€ 68 740€ 66 218€ 66 003€ 61 659€ 56 113€ 60 235€ 51 066€ 50 791€ 46 076€ 47 124€ 45 627€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
58 253€ 58 415€ 51 579€ 47 459€ 45 450€ 44 392€ 40 610€ 36 613€ 38 856€ 32 680€ 32 107€ 29 379€ 29 531€ 28 096€ 37 749€
166
15.
Daň z príjmov (341)
3€ 14€ 178€ 109€ 4€ 81€ 74€ 0€ 1 927€ 220€ 165€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
14 413€ 14 859€ 12 606€ 11 428€ 10 766€ 10 138€ 8 826€ 7 549€ 7 999€ 5 706€ 5 298€ 4 476€ 4 259€ 4 585€ 8 254€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
46 551€ 1 518€ 3 428€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
2 290€ 700€ 400€ 116€ 0€ 0€ 0€ 14 400€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
152 608€ 152 830€ 159 292€ 160 813€ 169 624€ 128 094€ 132 082€ 136 069€ 5 024€ 5 613€ 7 262€ 9 641€ 11 518€ 18 637€ 23 748€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
152 608€ 152 830€ 159 292€ 160 813€ 169 624€ 128 094€ 132 082€ 136 069€ 5 024€ 5 613€ 7 262€ 9 641€ 11 518€ 18 637€ 23 748€