Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
207 947€ 208 701€ 174 882€ 174 606€ 171 553€ 154 906€ 144 505€ 246 991€ 202 914€ 147 006€ 202 427€ 211 766€ 217 010€ 228 914€ 209 696€
02
501
Spotreba materiálu
163 823€ 189 297€ 157 670€ 148 835€ 146 792€ 125 074€ 117 677€ 219 316€ 177 685€ 120 917€ 125 329€ 143 496€ 151 097€ 153 156€ 158 996€
03
502
Spotreba energie
44 124€ 19 404€ 17 212€ 25 770€ 24 761€ 29 832€ 26 829€ 27 676€ 25 229€ 26 090€ 77 099€ 68 270€ 65 914€ 75 758€ 50 700€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
145 337€ 106 045€ 280 284€ 110 147€ 121 814€ 223 112€ 209 185€ 147 192€ 131 790€ 94 870€ 48 946€ 57 787€ 74 679€ 88 361€ 71 616€
07
511
Opravy a udržiavanie
38 342€ 10 638€ 176 260€ 10 029€ 15 397€ 108 317€ 97 552€ 26 717€ 16 003€ 7 563€ 20 828€ 30 902€ 34 273€ 59 086€ 22 235€
08
512
Cestovné
11 429€ 2 617€ 1 060€ 3 740€ 2 800€ 28 059€ 2 190€ 2 833€ 1 189€ 1 372€ 1 353€ 1 586€ 1 212€ 2 168€ 2 666€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
95 565€ 92 791€ 102 965€ 96 377€ 103 617€ 86 736€ 109 443€ 117 643€ 114 597€ 85 935€ 26 765€ 25 299€ 39 194€ 27 107€ 46 715€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 695 085€ 1 690 732€ 1 651 027€ 1 594 363€ 1 438 019€ 1 404 414€ 1 290 807€ 1 360 362€ 1 274 593€ 1 137 914€ 1 068 591€ 1 038 193€ 1 051 704€ 1 001 477€ 1 093 817€
12
521
Mzdové náklady
1 199 177€ 1 193 373€ 1 197 754€ 1 135 209€ 1 031 246€ 1 002 051€ 931 868€ 980 339€ 921 099€ 816 912€ 766 111€ 743 808€ 754 879€ 719 620€ 826 487€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
419 077€ 422 275€ 389 919€ 395 077€ 359 052€ 344 605€ 321 493€ 340 180€ 318 192€ 283 236€ 275 269€ 269 716€ 270 362€ 256 083€ 243 186€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
20 753€ 17 684€ 20 966€ 19 689€ 15 961€ 16 902€ 12 992€ 11 417€ 10 308€ 10 037€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
55 953€ 57 322€ 42 388€ 44 388€ 31 761€ 40 856€ 24 454€ 28 427€ 24 144€ 27 202€ 26 727€ 24 670€ 26 463€ 25 773€ 24 144€
16
528
Ostatné sociálne náklady
126€ 78€ 850€ 527€ 484€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 834€ 6 234€ 4 805€ 4 462€ 4 462€ 4 462€ 4 462€ 4 462€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 834€ 6 234€ 4 805€ 4 462€ 4 462€ 4 462€ 4 462€ 4 462€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 376€ 30€ 16€ 118€ 2 505€ 6 570€ 6 558€ 206€ 799€ 774€ 0€ 2€ 0€ 9€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
6€ 7€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
555€ 30€ 1 368€ 97€ 6 482€ 206€ 18€ 0€ 2€ 0€ 9€
26
546
Odpis pohľadávky
118€ 1 097€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
815€ 33€ 6 471€ 76€ 799€ 756€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
52 769€ 56 245€ 55 308€ 55 221€ 54 990€ 53 475€ 54 364€ 50 125€ 50 600€ 67 133€ 68 749€ 77 006€ 72 828€ 113 438€ 40 085€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
52 769€ 56 245€ 55 308€ 55 221€ 54 990€ 53 458€ 53 267€ 50 125€ 50 600€ 51 146€ 52 632€ 54 747€ 55 474€ 99 187€ 26 554€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
17€ 1 097€ 15 987€ 16 117€ 22 259€ 17 353€ 14 251€ 13 530€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 13 530€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
15 987€ 16 117€ 22 259€ 17 353€ 14 251€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17€ 1 097€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
394€ 407€ 335€ 456€ 461€ 456€ 454€ 709€ 336€ 458€ 471€ 531€ 4 711€ 4 949€ 403€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
394€ 407€ 335€ 456€ 461€ 456€ 454€ 709€ 336€ 458€ 471€ 531€ 4 711€ 4 949€ 403€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
56 695€ 81 019€ 21 042€ 39 466€ 34 051€ 40 990€ 43 027€ 35 862€ 32 429€ 33 858€ 23 607€ 19 547€ 42 373€ 40 641€ 25 943€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
20 607€ 50 333€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
35 357€ 26 089€ 20 602€ 38 993€ 37 402€ 40 034€ 42 380€ 35 328€ 32 429€ 31 122€ 20 032€ 17 917€ 34 989€ 37 105€ 25 943€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
730€ 4 596€ 440€ 473€ -3 351€ 957€ 647€ 534€ 2 736€ 3 575€ 1 630€ 7 384€ 3 536€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 165 437€ 2 149 414€ 2 187 697€ 1 978 837€ 1 827 854€ 1 888 385€ 1 753 361€ 1 845 704€ 1 692 869€ 1 482 039€ 1 413 566€ 1 404 830€ 1 463 307€ 1 477 780€ 1 441 568€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
125 258€ 75 171€ 52 926€ 125 301€ 117 978€ 126 195€ 133 069€ 128 248€ 121 882€ 129 798€ 124 773€ 127 677€ 168 925€ 144 898€ 122 094€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
125 258€ 75 171€ 52 926€ 125 301€ 117 978€ 126 195€ 133 069€ 128 248€ 121 882€ 129 798€ 124 773€ 127 677€ 168 925€ 144 898€ 122 094€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
13 643€ 13 174€ 8 715€ 12 341€ 18 748€ 6 842€ 5 416€ 0€ 0€ 0€ 886€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
13 643€ 13 174€ 8 715€ 12 341€ 18 748€ 6 842€ 5 416€ 0€ 0€ 0€ 886€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 113€ 15 987€ 15 177€ 22 259€ 17 353€ 14 251€ 13 530€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 113€ 15 987€ 15 177€ 22 259€ 17 353€ 14 251€ 13 530€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
15 987€ 15 177€ 22 259€ 17 353€ 14 251€ 13 530€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
17€ 18€ 13€ 15€ 11€ 8€ 10€ 30€ 18€ 33€ 53€ 69€ 116€ 194€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
17€ 18€ 13€ 15€ 11€ 8€ 10€ 30€ 18€ 33€ 53€ 69€ 116€ 194€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 1 017€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 1 017€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 025 112€ 2 056 970€ 2 126 561€ 1 843 075€ 1 698 276€ 1 765 527€ 1 664 463€ 1 705 092€ 1 514 310€ 1 332 851€ 1 257 299€ 1 253 157€ 1 286 130€ 1 312 966€ 1 317 047€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
187 516€ 160 751€ 157 253€ 149 386€ 136 696€ 212 294€ 222 450€ 128 934€ 112 993€ 105 968€ 91 350€ 99 300€ 115 407€ 106 520€ 93 240€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
48 023€ 51 610€ 50 345€ 50 181€ 50 651€ 55 198€ 49 280€ 48 505€ 49 934€ 50 078€ 49 592€ 49 549€ 49 472€ 92 959€ 21 478€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 753 835€ 1 820 993€ 1 892 635€ 1 610 196€ 1 480 694€ 1 489 907€ 1 386 183€ 1 525 254€ 1 350 716€ 1 174 038€ 1 110 947€ 1 097 228€ 1 094 918€ 1 104 198€ 1 195 045€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 374€ 4 374€ 4 701€ 4 779€ 4 078€ 3 726€ 3 726€ 1 359€ 405€ 807€ 2 779€ 5 158€ 6 002€ 6 228€ 5 077€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
18 147€ 1 064€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
12 845€ 18 981€ 20 302€ 28 272€ 25 896€ 4 141€ 2 563€ 780€ 1 700€ 2 370€ 1 900€ 20 331€ 3 061€ 2 207€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
372€ 261€ 261€ 261€ 261€ 261€ 261€ 261€ 261€ 261€ 261€ 22€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 164 013€ 2 145 332€ 2 188 219€ 1 980 730€ 1 836 129€ 1 898 576€ 1 802 956€ 1 833 350€ 1 652 208€ 1 477 845€ 1 404 363€ 1 398 241€ 1 470 392€ 1 472 396€ 1 439 336€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 423€ -4 082€ 522€ 1 893€ 8 275€ 10 191€ 49 596€ -12 354€ -40 660€ -4 194€ -9 202€ -6 589€ 7 085€ -5 384€ -2 233€
136
591
Splatná daň z príjmov
3€ 3€ 2€ 6€ 15€ 179€ 110€ 10€ 84€ 80€ 295€ 1 939€ 241€ 165€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 423€ -4 085€ 519€ 1 891€ 8 269€ 10 175€ 49 417€ -12 465€ -40 670€ -4 278€ -9 282€ -6 884€ 5 146€ -5 625€ -2 398€