Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
148 409€ 135 703€ 173 458€ 149 011€ 181 473€ 133 316€ 145 854€ 138 349€ 113 218€ 150 759€ 121 226€ 118 282€ 121 154€
02
501
Spotreba materiálu
82 064€ 69 297€ 114 464€ 88 188€ 122 926€ 74 693€ 80 046€ 67 812€ 70 178€ 99 707€ 64 962€ 63 046€ 65 798€
03
502
Spotreba energie
66 345€ 66 406€ 58 993€ 60 823€ 58 547€ 58 623€ 65 808€ 70 537€ 43 040€ 51 053€ 56 265€ 55 236€ 55 357€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
381 095€ 491 419€ 459 693€ 470 943€ 465 741€ 370 052€ 331 930€ 488 749€ 742 459€ 626 416€ 565 530€ 587 469€ 536 548€
07
511
Opravy a udržiavanie
9 341€ 89 276€ 35 257€ 18 840€ 94 998€ 23 645€ 35 652€ 29 166€ 27 638€ 26 110€ 31 865€ 19 371€ 26 480€
08
512
Cestovné
693€ 1 517€ 1 422€ 299€ 1 479€ 2 158€ 1 307€ 925€ 753€ 677€ 178€ 462€ 1 958€
09
513
Náklady na reprezentáciu
180€ 180€ 179€ 180€ 178€ 166€ 166€ 166€ 165€ 166€ 166€ 166€ 166€
10
518
Ostatné služby
370 881€ 400 446€ 422 835€ 451 624€ 369 086€ 344 082€ 294 806€ 458 492€ 713 902€ 599 463€ 533 322€ 567 470€ 507 945€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
5 120 767€ 4 880 996€ 4 222 631€ 4 102 962€ 3 651 972€ 3 426 334€ 3 143 374€ 3 022 883€ 2 931 131€ 2 685 148€ 2 656 875€ 2 607 159€ 2 489 438€
12
521
Mzdové náklady
3 654 124€ 3 477 687€ 2 968 848€ 2 886 914€ 2 632 204€ 2 429 299€ 2 232 030€ 2 147 110€ 2 107 253€ 1 930 311€ 1 935 138€ 1 908 929€ 1 842 854€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 208 412€ 1 152 097€ 981 624€ 963 115€ 842 152€ 786 765€ 736 058€ 687 657€ 637 924€ 589 112€ 573 833€ 561 552€ 533 782€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
43 113€ 43 020€ 61 988€ 52 929€ 29 060€ 29 105€ 27 933€ 26 916€ 20 957€ 19 380€ 12 587€ 12 308€ 11 960€
15
527
Zákonné sociálne náklady
213 207€ 206 338€ 210 172€ 196 979€ 145 968€ 178 790€ 145 620€ 159 885€ 163 163€ 142 717€ 131 947€ 120 451€ 99 578€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 911€ 1 854€ 3 026€ 2 588€ 2 376€ 1 735€ 1 315€ 1 834€ 3 629€ 3 369€ 3 919€ 1 265€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
12 003€ 11 821€ 12 881€ 9 455€ 8 947€ 8 770€ 8 761€ 8 774€ 7 624€ 3 859€ 3 696€ 7 061€ 7 694€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
6 228€ 5 447€ 5 447€ 5 447€ 5 027€ 5 027€ 5 027€ 5 027€ 5 027€ 1 564€ 1 397€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 775€ 6 374€ 7 435€ 4 009€ 3 921€ 3 743€ 3 734€ 3 747€ 2 597€ 2 294€ 2 299€ 7 061€ 7 694€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
247 310€ 421 216€ 315 190€ 308 863€ 83 827€ 77 123€ 107 371€ 84 151€ 90 955€ 73 330€ 68 633€ 103 135€ 112 208€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
704€ 1 226€ 0€ 0€ 109€ 1 127€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
16€ 675€ 3 720€ 3 620€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
167 392€ 357 070€ 235 938€ 170 928€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
79 918€ 64 146€ 78 533€ 136 708€ 83 152€ 77 123€ 107 371€ 80 431€ 87 335€ 73 330€ 68 524€ 102 008€ 112 208€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
58 986€ 111 634€ 112 518€ 113 988€ 112 038€ 114 804€ 205 800€ 357 272€ 348 926€ 336 122€ 354 436€ 362 863€ 375 943€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
58 986€ 111 634€ 112 518€ 113 988€ 112 038€ 114 804€ 205 800€ 202 250€ 199 516€ 215 905€ 248 454€ 272 061€ 283 518€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
155 022€ 149 410€ 120 217€ 105 982€ 90 802€ 92 425€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 105 982€ 90 802€ 92 425€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
155 022€ 149 410€ 120 217€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 704€ 1 310€ 1 695€ 1 184€ 1 093€ 1 149€ 161€ 225€ 407€ 204€ 145€ 97€ 164€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 704€ 1 310€ 1 695€ 1 184€ 1 093€ 1 149€ 161€ 225€ 407€ 204€ 145€ 97€ 164€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
32 529€ 641 469€ 185 698€ 362 689€ 897 726€ 168 827€ 205 567€ 179 431€ 156 198€ 141 747€ 152 274€ 185 436€ 85 196€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
139 500€ 556 480€ 137 880€ 157 814€ 218 659€ 168 827€ 205 567€ 179 431€ 156 198€ 141 747€ 152 274€ 185 436€ 81 943€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-106 971€ 84 989€ 47 818€ 204 875€ 679 068€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 253€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 002 803€ 6 695 568€ 5 483 763€ 5 519 095€ 5 402 817€ 4 300 374€ 4 148 818€ 4 279 835€ 4 390 918€ 4 017 584€ 3 922 814€ 3 971 503€ 3 728 346€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 896€ 2 366€ 2 502€ 2 788€ 2 770€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 896€ 2 366€ 2 502€ 2 788€ 2 770€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
193 969€ 995 743€ 417 242€ 529 413€ 893 926€ 167 431€ 205 825€ 179 070€ 156 198€ 141 747€ 152 673€ 185 436€ 85 196€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
193 969€ 995 743€ 417 242€ 529 413€ 893 926€ 167 431€ 205 825€ 179 070€ 156 198€ 141 747€ 152 673€ 185 436€ 85 196€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
147 565€ 149 410€ 120 217€ 105 982€ 90 802€ 92 425€ 79 392€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
147 565€ 149 410€ 120 217€ 105 982€ 90 802€ 92 425€ 79 392€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 105 982€ 90 802€ 92 425€ 79 392€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
147 565€ 149 410€ 120 217€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
5 824 125€ 5 678 261€ 5 055 957€ 4 985 600€ 4 488 270€ 4 236 147€ 3 881 432€ 3 960 021€ 4 122 137€ 3 704 666€ 4 043 502€ 3 459 132€ 3 406 758€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
5 765 139€ 5 566 627€ 4 943 439€ 4 871 612€ 4 376 232€ 4 121 344€ 3 675 631€ 3 757 771€ 3 922 621€ 3 488 761€ 3 795 048€ 3 187 071€ 3 123 240€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
58 986€ 111 634€ 112 518€ 113 988€ 112 038€ 114 804€ 205 800€ 202 250€ 199 516€ 215 905€ 232 804€ 242 992€ 256 686€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 15 649€ 29 069€ 26 833€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 019 990€ 6 676 371€ 5 475 701€ 5 517 801€ 5 384 966€ 4 403 578€ 4 234 822€ 4 288 501€ 4 398 552€ 3 952 395€ 4 286 977€ 3 736 993€ 3 571 346€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
17 188€ -19 197€ -8 062€ -1 294€ -17 851€ 103 204€ 86 003€ 8 665€ 7 635€ -65 189€ 364 163€ -234 510€ -157 000€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
17 188€ -19 197€ -8 062€ -1 294€ -17 851€ 103 204€ 86 003€ 8 665€ 7 635€ -65 189€ 364 163€ -234 510€ -157 000€