Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Okresný súd Vranov nad Topľou

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 601 871€ 1 391 688€ 1 582 416€ 1 578 300€ 1 657 410€ 1 534 805€ 1 387 472€ 1 353 852€ 1 160 146€ 1 111 508€ 1 222 916€ 1 338 620€ 1 333 609€ 1 445 183€ 1 367 525€ 845 901€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 159 693€ 1 046 803€ 1 086 804€ 1 136 347€ 1 187 817€ 1 025 871€ 879 356€ 893 792€ 917 650€ 960 014€ 1 025 549€ 1 093 925€ 1 164 805€ 1 242 994€ 1 264 294€ 763 217€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 159 693€ 1 046 803€ 1 086 804€ 1 136 347€ 1 187 817€ 1 025 871€ 879 356€ 893 792€ 917 650€ 960 014€ 1 025 549€ 1 093 925€ 1 164 805€ 1 242 994€ 1 264 294€ 763 217€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
100 813€ 100 813€ 100 813€ 100 813€ 100 813€ 100 813€ 100 813€ 100 813€ 100 813€ 100 813€ 100 813€ 100 813€ 100 813€ 100 813€ 100 813€ 99 095€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
571 642€ 945 990€ 982 282€ 1 024 394€ 1 066 507€ 888 710€ 747 450€ 747 596€ 779 193€ 810 798€ 873 992€ 937 186€ 1 000 380€ 1 063 574€ 1 126 768€ 610 390€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
95 380€ 2 876€ 7 806€ 14 663€ 28 014€ 20 260€ 32 049€ 37 643€ 48 402€ 50 744€ 55 926€ 63 612€ 78 607€ 36 713€ 53 732€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
833€ 3 333€ 5 833€ 8 333€ 10 833€ 13 333€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
391 857€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
436 298€ 339 682€ 492 575€ 441 310€ 467 240€ 508 563€ 506 559€ 459 708€ 240 945€ 150 201€ 195 400€ 242 740€ 168 203€ 201 522€ 101 791€ 80 701€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 244€ 75€ 12 774€ 8 315€ 10 288€ 14 904€ 17 129€ 66€ 13 861€ 10 094€ 18 165€ 14 945€ 14 141€ 13 378€ 19 358€ 20 647€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 244€ 75€ 12 774€ 8 315€ 10 288€ 14 904€ 17 129€ 66€ 13 861€ 10 094€ 18 165€ 14 945€ 14 141€ 13 378€ 19 358€ 20 647€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
36 223€ 30 459€ 160 712€ 197 514€ 242 205€ 302 915€ 305 106€ 299 765€ 1 340€ 32 099€ 80€ 70€ 108€ 56€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
923€ 923€ 923€ 923€ 1 302€ 1 302€ 1 259€ 32 015€ 0€ 0€ 43€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
17 265€ 662€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
18 629€ 24 640€ 36 112€ 52 604€ 56 876€ 99 631€ 94 929€ 93 937€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
330€ 5 818€ 80€ 84€ 80€ 70€ 65€ 56€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
123 677€ 143 325€ 184 406€ 202 360€ 208 875€ 204 526€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
396 831€ 309 148€ 319 090€ 235 480€ 214 747€ 190 744€ 184 325€ 159 878€ 227 084€ 140 107€ 175 895€ 195 695€ 153 982€ 188 074€ 82 324€ 59 999€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
396 831€ 309 148€ 319 090€ 235 480€ 214 747€ 190 744€ 184 325€ 159 878€ 227 084€ 140 107€ 175 895€ 195 695€ 153 982€ 188 074€ 82 324€ 59 999€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
5 880€ 5 203€ 3 037€ 643€ 2 353€ 371€ 1 556€ 351€ 1 551€ 1 293€ 1 967€ 1 955€ 601€ 666€ 1 440€ 1 982€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 880€ 5 203€ 3 037€ 643€ 2 353€ 371€ 1 556€ 351€ 1 551€ 1 293€ 1 967€ 1 955€ 601€ 666€ 1 440€ 1 982€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 601 871€ 1 391 688€ 1 582 416€ 1 578 300€ 1 657 410€ 1 534 805€ 1 387 472€ 1 353 852€ 1 160 146€ 1 111 508€ 1 222 916€ 1 338 620€ 1 333 609€ 1 445 183€ 1 367 525€ 845 901€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
6 578€ 686€ -18 440€ -39 821€ -48 447€ 3 332€ 8 265€ 88 213€ 14 913€ -8 792€ -61 092€ -71 826€ -59 961€ -31 214€ -232 697€ -123 515€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
6 578€ 686€ -18 440€ -39 821€ -48 447€ 3 332€ 8 265€ 88 213€ 14 913€ -8 792€ -61 092€ -71 826€ -59 961€ -31 214€ -232 697€ -123 515€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
686€ -18 440€ -39 821€ -48 447€ 3 332€ 8 265€ 88 215€ 14 913€ -8 792€ -50 243€ -71 826€ -59 961€ -31 214€ -232 697€ -123 515€ -10 757€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
5 893€ 19 126€ 21 380€ 8 626€ -51 779€ -4 933€ -79 950€ 73 300€ 23 705€ 41 451€ 10 734€ -11 865€ -28 747€ 201 483€ -109 182€ -112 758€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 595 293€ 1 391 002€ 1 600 856€ 1 618 121€ 1 705 857€ 1 531 473€ 1 379 207€ 1 265 639€ 1 145 233€ 1 120 300€ 1 284 009€ 1 410 446€ 1 393 570€ 1 476 397€ 1 600 222€ 969 416€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
75 136€ 52 724€ 49 231€ 45 329€ 56 664€ 42 579€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 45 329€ 56 664€ 42 579€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
75 136€ 52 724€ 49 231€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 178 322€ 1 071 444€ 1 122 916€ 1 188 952€ 1 244 693€ 1 125 502€ 974 286€ 893 792€ 917 650€ 960 014€ 1 025 549€ 1 093 925€ 1 164 805€ 1 242 994€ 1 264 294€ 763 217€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
18 629€ 24 640€ 36 112€ 52 604€ 56 876€ 99 631€ 94 929€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
1 159 693€ 1 046 803€ 1 086 804€ 1 136 347€ 1 187 817€ 1 025 871€ 879 356€ 893 792€ 917 650€ 960 014€ 1 025 549€ 1 093 925€ 1 164 805€ 1 242 994€ 1 264 294€ 763 217€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
14 832€ 16 520€ 14 054€ 9 684€ 6 191€ 4 201€ 4 240€ 4 708€ 49 075€ 50 680€ 62 157€ 41 917€ 120 521€ 71 660€ 82 324€ 60 779€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
14 832€ 16 520€ 14 054€ 9 684€ 6 191€ 4 201€ 4 240€ 4 708€ 4 195€ 1 963€ 729€ 1 350€ 922€ 2 479€ 3 018€ 2 487€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
44 880€ 48 717€ 61 429€ 40 567€ 119 598€ 69 181€ 79 306€ 58 292€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
402 139€ 303 039€ 463 886€ 419 485€ 454 973€ 401 770€ 400 681€ 367 138€ 178 508€ 109 606€ 121 166€ 221 880€ 59 013€ 116 414€ 196 939€ 102 840€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
25 823€ 10 410€ 35 174€ 50 194€ 32 516€ 12 846€ 11 691€ 7 747€ 499€ 962€ 7 428€ 64 898€ 25 253€ 0€ 196 939€ 102 840€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
123 727€ 143 495€ 184 426€ 219 703€ 226 244€ 221 912€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
200 491€ 97 942€ 92 041€ 68 286€ 89 852€ 53 395€ 50 880€ 34 735€ 17 073€ 23 408€ 18 364€ 84 594€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
89 502€ 107 273€ 112 966€ 83 466€ 81 513€ 62 849€ 61 692€ 56 686€ 99 164€ 43 386€ 50 263€ 40 790€ 0€ 66 286€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 038€ 0€ 0€ 3 757€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
67 839€ 65 160€ 76 474€ 57 969€ 50 859€ 41 360€ 39 538€ 36 341€ 37 734€ 33 346€ 34 967€ 25 121€ 26 087€ 31 477€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
16 445€ 22 254€ 23 505€ 16 075€ 15 807€ 11 616€ 10 636€ 9 719€ 24 038€ 8 504€ 10 144€ 6 478€ 7 673€ 14 894€ 0€ 0€