Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
534 339€ 659 226€ 519 674€ 338 556€ 341 231€ 474 611€ 536 871€ 705 319€ 505 354€ 291 255€ 261 690€ 482 750€ 458 072€ 457 218€
02
501
Spotreba materiálu
450 268€ 611 416€ 448 122€ 255 196€ 254 518€ 369 323€ 442 505€ 589 133€ 407 267€ 191 535€ 192 396€ 348 244€ 346 904€ 307 204€
03
502
Spotreba energie
84 071€ 47 810€ 71 552€ 83 360€ 86 713€ 105 288€ 94 366€ 116 186€ 98 087€ 99 720€ 69 294€ 131 206€ 108 428€ 142 405€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 3 301€ 2 740€ 7 609€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
226 788€ 209 950€ 303 018€ 273 508€ 247 025€ 292 595€ 315 576€ 354 504€ 233 535€ 226 559€ 294 384€ 305 604€ 348 233€ 465 105€
07
511
Opravy a udržiavanie
110 953€ 98 106€ 105 014€ 74 661€ 24 314€ 34 951€ 23 292€ 84 749€ 42 667€ 38 760€ 85 679€ 45 678€ 56 705€ 63 623€
08
512
Cestovné
6 527€ 2 466€ 38 220€ 28 899€ 50 596€ 58 771€ 79 044€ 41 963€ 37 571€ 38 246€ 39 367€ 40 271€ 62 434€ 83 801€
09
513
Náklady na reprezentáciu
101€ 148€ 970€ 574€ 737€ 634€ 705€ 614€ 572€ 573€ 631€ 434€ 247€ 796€
10
518
Ostatné služby
109 207€ 109 230€ 158 815€ 169 374€ 171 377€ 198 239€ 212 535€ 227 177€ 152 725€ 148 980€ 168 707€ 219 220€ 228 847€ 316 884€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 265 408€ 3 143 462€ 2 652 884€ 2 311 311€ 2 220 147€ 2 193 974€ 2 099 068€ 2 220 374€ 2 070 961€ 1 934 296€ 1 962 594€ 2 011 483€ 1 967 639€ 1 880 493€
12
521
Mzdové náklady
2 343 453€ 2 288 730€ 1 921 827€ 1 679 337€ 1 592 681€ 1 595 558€ 1 526 803€ 1 541 715€ 1 381 557€ 1 311 436€ 1 339 323€ 1 387 107€ 1 391 727€ 1 372 120€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
794 583€ 767 291€ 647 452€ 561 342€ 537 868€ 528 231€ 508 789€ 471 018€ 463 627€ 409 859€ 422 032€ 425 196€ 423 805€ 412 188€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
127 372€ 87 441€ 83 605€ 70 632€ 89 598€ 70 185€ 63 476€ 61 379€ 60 382€ 52 833€ 55 206€ 93 112€ 72 573€ 18 071€
16
528
Ostatné sociálne náklady
146 262€ 165 395€ 160 168€ 146 033€ 106 068€ 79 534€ 78 114€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 478€ 5 759€ 6 043€ 11 224€ 11 419€ 12 620€ 11 064€ 10 103€ 11 778€ 14 798€ 9 458€ 8 063€ 9 318€ 3 618€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
5 022€ 5 022€ 4 361€ 4 367€ 4 367€ 4 367€ 3 517€ 3 517€ 4 059€ 3 509€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 478€ 5 759€ 6 043€ 6 202€ 6 397€ 8 260€ 11 064€ 5 736€ 7 411€ 10 431€ 5 942€ 4 546€ 5 259€ 109€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
193 740€ 166 802€ 152 187€ 134 582€ 165 964€ 166 834€ 140 174€ 1 902€ 0€ 0€ 82€ 2€ 1 613€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 588€ 2 394€ 2 438€ 2 156€ 1 045€ 1 500€ 360€ 1 902€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 613€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
191 152€ 164 408€ 149 749€ 132 426€ 164 919€ 165 334€ 139 814€ 0€ 0€ 82€ 2€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 730 221€ 3 934 457€ 4 332 679€ 4 312 707€ 4 379 088€ 4 400 201€ 1 867 191€ 1 875 073€ 1 852 019€ 1 284 666€ 491 370€ 275 776€ 378 789€ 411 830€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 730 221€ 3 934 457€ 4 332 679€ 4 312 707€ 4 379 088€ 4 400 201€ 1 867 191€ 1 807 683€ 1 733 547€ 1 170 800€ 383 190€ 171 365€ 277 790€ 284 255€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
67 389€ 118 472€ 113 866€ 108 180€ 104 410€ 100 999€ 127 575€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 108 180€ 104 410€ 100 999€ 127 575€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
28 478€ 116 731€ 103 531€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
38 912€ 1 742€ 10 335€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 937€ 11 437€ 12 233€ 12 336€ 13 270€ 14 009€ 11 905€ 8 606€ 9 957€ 11 702€ 903€ 807€ 10 919€ 12 680€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
104€ 152€ 137€ 113€ 19€ 84€ 528€ 238€ 470€ 148€ 243€ 323€ 526€ 7 350€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
8 833€ 11 286€ 12 097€ 12 223€ 13 252€ 13 925€ 11 378€ 8 368€ 9 487€ 11 554€ 660€ 485€ 2 470€ 5 331€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 7 923€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 223 907€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 223 907€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 964 911€ 8 131 093€ 7 978 719€ 7 394 224€ 7 378 143€ 7 554 845€ 4 981 848€ 5 175 882€ 4 683 604€ 3 763 276€ 3 020 400€ 3 084 564€ 3 172 971€ 3 456 465€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
308 045€ 232 209€ 266 887€ 333 048€ 320 017€ 292 610€ 354 304€ 280 494€ 247 073€ 262 707€ 242 893€ 230 429€ 192 604€ 218 314€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
214 976€ 156 659€ 147 215€ 189 718€ 239 032€ 217 987€ 251 627€ 132 790€ 160 077€ 210 403€ 180 616€ 109 617€ 124 467€ 184 003€
67
602
Tržby z predaja služieb
93 068€ 75 551€ 119 673€ 143 330€ 80 985€ 74 623€ 102 677€ 147 705€ 86 996€ 52 304€ 62 277€ 120 811€ 68 137€ 34 279€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 32€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1€ 1 905€ 28€ 3 751€ 5 408€ 5 430€ 5 408€ 5 408€ 5 403€ 13 822€ 14 729€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 1 198€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1€ 5€ 28€ 3 621€ 5 408€ 5 430€ 5 408€ 5 408€ 4 204€ 13 822€ 14 729€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
92 296€ 103 771€ 108 180€ 104 410€ 103 241€ 125 333€ 76 279€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
92 296€ 103 771€ 108 180€ 104 410€ 103 241€ 125 333€ 76 279€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
108 180€ 104 410€ 103 241€ 125 333€ 76 279€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
92 296€ 103 531€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
241€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3€ 5€ 6€ 16€ 47€ 24€ 59€ 414€ 228€ 452€ 341€ 534€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
5€ 3€ 16€ 9€ 23€ 59€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
3€ 3€ 0€ 20€ 1€ 0€ 311€ 228€ 452€ 341€ 534€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
17€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
6 660 706€ 7 913 765€ 7 773 020€ 7 141 834€ 7 103 975€ 7 280 592€ 4 713 600€ 4 837 478€ 4 282 888€ 3 388 927€ 2 727 064€ 2 756 098€ 2 842 784€ 3 122 493€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
3 564 663€ 3 800 904€ 3 257 159€ 2 651 008€ 2 341 474€ 2 006 913€ 2 456 210€ 2 457 335€ 2 276 048€ 2 013 415€ 2 046 821€ 2 111 399€ 1 930 898€ 2 621 946€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 643 118€ 3 724 588€ 4 123 754€ 4 124 629€ 4 122 731€ 4 132 381€ 1 595 391€ 1 349 517€ 1 341 342€ 972 637€ 180 575€ 87 270€ 208 254€ 205 486€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
191 590€ 4 120€ 13 938€ 119 403€ 512 051€ 8 708€ 200 282€ 39 398€ 92 657€ 158 927€ 334 161€ 527 771€ 180 890€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
58 020€ 135 634€ 138 301€ 141 715€ 160 001€ 167 125€ 171 217€ 222 446€ 136 050€ 28 376€ 47 273€ 49 903€ 54 706€ 59 474€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 34 909€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
181 394€ 185 612€ 182 398€ 128 706€ 273 326€ 372 226€ 392 178€ 386 547€ 246 719€ 117 588€ 143 417€ 146 360€ 106 325€ 389€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
21 922€ 67 026€ 67 288€ 81 837€ 87 040€ 89 896€ 89 896€ 221 351€ 243 330€ 164 254€ 150 050€ 27 006€ 14 830€ 19 398€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 968 751€ 8 145 977€ 8 039 908€ 7 476 792€ 7 423 998€ 7 573 246€ 5 071 702€ 5 215 700€ 4 639 221€ 3 765 635€ 3 080 003€ 3 095 622€ 3 174 883€ 3 432 349€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 840€ 14 884€ 61 189€ 82 568€ 45 854€ 18 400€ 89 854€ 39 818€ -44 383€ 2 359€ 59 603€ 11 059€ 1 912€ -24 115€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 840€ 14 884€ 61 189€ 82 568€ 45 854€ 18 400€ 89 854€ 39 818€ -44 383€ 2 359€ 59 603€ 11 059€ 1 912€ -24 115€