Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 398 528€ 2 412 462€ 2 067 978€ 24 209 018€ 38 850 526€ 41 688 011€ 45 193 341€ 47 739 919€ 49 634 914€ 48 086 699€ 51 416 165€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 631 430 € 2 486 817 € 3 554 456 € 24 230 881 € 38 924 492 € 41 692 655 € 45 302 051 € 47 948 193 € 49 759 375 € 49 036 831 € 51 529 410 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
17 219 943€ 35 727 639€ 39 294 560€ 43 450 575€ 45 675 832€ 46 571 932€ 46 986 779€ 49 339 989€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 185 418€ 2 065 009€ 2 035 202€ 2 033 795€ 1 236 881€ 1 291 407€ 1 543 893€ 1 582 720€ 941 125€ 1 030 326€ 1 436 854€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
213 110€ 347 453€ 1 170 087€ 4 954 901€ 1 887 483€ 1 021 156€ 199 883€ 182 568€ 2 122 035€ 65 187€ 614 164€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
232 902€ 74 355€ 349 167€ 22 242€ 72 489€ 85 532€ 107 700€ 507 073€ 124 283€ 954 539€ 138 403€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 680 080 € 1 987 222 € 2 483 206 € 24 660 607 € 44 060 740 € 43 272 092 € 45 811 466 € 47 937 840 € 48 528 003 € 48 222 744 € 50 618 853 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 642 158€ 28 137 391€ 30 422 250€ 33 812 477€ 35 952 633€ 36 649 734€ 36 978 362€ 39 221 434€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
605 285€ 388 321€ 354 213€ 940 005€ 1 492 947€ 1 535 461€ 1 505 734€ 1 700 724€ 1 696 914€ 1 767 587€ 1 801 588€
14
D.
Služby
391 747€ 498 016€ 653 907€ 1 226 236€ 2 199 942€ 2 411 772€ 2 761 823€ 2 742 858€ 2 281 798€ 1 843 000€ 1 961 671€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
220 970 € 188 045 € 246 412 € 2 685 175 € 6 637 980 € 6 556 326 € 6 288 268 € 6 245 893 € 6 434 875 € 6 335 624 € 5 988 631 €
16
E.1.
Mzdové náklady
111 443€ 85 807€ 98 164€ 1 743 007€ 4 558 392€ 4 590 019€ 4 416 299€ 4 344 355€ 4 515 287€ 4 363 193€ 4 175 247€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
29 400€ 30 049€ 29 900€ 25 050€ 25 980€ 25 560€ 25 560€ 26 465€ 34 045€ 34 690€ 27 350€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
53 201€ 61 160€ 46 044€ 651 151€ 1 634 828€ 1 599 240€ 1 520 400€ 1 491 460€ 1 571 434€ 1 559 137€ 1 483 205€
19
E.4.
Sociálne náklady
26 926€ 11 029€ 72 304€ 265 967€ 418 780€ 341 507€ 326 009€ 383 613€ 314 109€ 378 604€ 302 829€
20
F.
Dane a poplatky
78 949€ 148 593€ 138 903€ 137 242€ 144 741€ 226 293€ 159 137€ 150 140€ 190 063€ 188 073€ 181 048€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
488 600€ 487 129€ 347 346€ 686 176€ 982 947€ 1 041 156€ 1 039 043€ 839 974€ 756 152€ 734 324€ 746 503€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
488 600€ 487 129€ 347 346€ 686 176€ 982 947€ 1 041 156€ 1 039 043€ 839 974€ 756 152€ 734 324€ 746 503€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
65 445€ 137 326€ 203 478€ 5 142 106€ 662 750€ 204 631€ 18 028€ 44 382€ 161 821€ 4€ 316 295€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
639 057€ -43 272€ -1 414 295€ -82 413€ 3 633 769€ 12 040€ 53 294€ 12 949€ 127 602€ 131 246€ 154 691€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
190 027€ 183 064€ 1 953 242€ 283 922€ 168 273€ 862 163€ 173 662€ 248 287€ 229 044€ 244 525€ 246 992€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-48 650 € 499 595 € 1 071 250 € -429 726 € -5 136 248 € -1 579 437 € -509 415 € 10 353 € 1 231 372 € 814 087 € 910 557 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 188 386 € 1 178 672 € 1 027 082 € 3 445 339 € 5 134 240 € 6 216 484 € 6 914 434 € 6 862 337 € 6 884 611 € 7 428 155 € 7 792 150 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
14 118 € 28 220 € 48 509 € 30 069 € 313 429 € 105 697 € 8 € 329 603 € 33 € 7 891 € 25 688 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
260 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
14 118 € 10 162 € 15 733 € 29 691 € 53 423 € 23 987 € 27 695 €
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
15 733€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
14 118€ 10 162€ 29 691€ 53 423€ 23 987€ 27 695€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
378 € 6 € 81 710 € 7 € 298 880 € 33 € 4 591 € 25 688 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
378€ 6€ 81 710€ 7€ 298 880€ 33€ 4 591€ 25 688€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
18 058€ 32 776€ 1€ 3 028€ 3 300€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
85 191 € 81 941 € 72 332 € 181 071 € 814 289 € 317 113 € 238 132 € 225 217 € 267 114 € 248 884 € 220 083 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
5 000€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
597 491€ 747€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
81 009 € 76 920 € 61 383 € 93 256 € 164 076 € 166 216 € 129 557 € 112 220 € 66 419 € 75 462 € 78 458 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
81 009€ 76 920€ 61 383€ 93 256€ 164 076€ 166 216€ 129 557€ 112 220€ 66 419€ 75 462€ 78 458€
52
O.
Kurzové straty
82€ 6€ 9€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 182€ 5 021€ 10 949€ 87 815€ 47 722€ 150 897€ 108 575€ 112 915€ 200 689€ 172 666€ 141 625€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-71 073 € -53 721 € -23 823 € -151 002 € -500 860 € -211 416 € -238 124 € 104 386 € -267 081 € -240 992 € -194 395 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-119 723 € 445 874 € 1 047 427 € -580 728 € -5 637 108 € -1 790 853 € -747 539 € 114 739 € 964 291 € 573 094 € 716 162 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 759 € 100 275 € 203 316 € -183 892 € -896 788 € -140 344 € 61 158 € 56 477 € 277 822 € 183 869 € 198 001 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 759€ 1€ 2 881€ 2 881€ 243 739€ 137 032€ 154 260€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
100 275€ 203 316€ -183 892€ -896 789€ -140 344€ 58 277€ 53 596€ 34 083€ 46 837€ 43 741€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-121 482 € 345 599 € 844 111 € -396 836 € -4 740 320 € -1 650 509 € -808 697 € 58 262 € 686 469 € 389 225 € 518 162 €