Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
26 799 698 € 25 928 556 € 23 918 977 € 22 131 736 € 19 733 203 € 17 758 151 € 16 907 569 € 16 470 750 € 15 808 499 € 15 466 087 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
22 316 438 € 21 027 104 € 19 118 198 € 17 347 998 € 15 141 623 € 12 553 772 € 10 839 967 € 10 354 743 € 10 263 711 € 10 495 234 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
6 818 € 17 585 € 20 585 € 23 125 € 28 857 € 39 683 € 61 570 € 59 836 € 81 133 € 46 887 €
005
A.I.2
Software
2 264€ 9 796€ 19 838€ 21 378€ 26 109€ 35 934€ 56 820€ 59 836€ 81 133€ 37 745€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 554€ 7 789€ 747€ 1 747€ 2 748€ 3 749€ 4 750€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 142€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
21 456 744 € 20 237 659 € 18 325 753 € 16 737 817 € 14 525 710 € 11 932 033 € 10 196 341 € 9 712 851 € 9 602 182 € 9 987 951 €
012
A.II.1
Pozemky
536 802€ 557 723€ 557 939€ 563 263€ 563 507€ 575 130€ 560 550€ 558 585€ 509 946€ 574 281€
013
A.II.2
Stavby
19 218 522€ 17 951 209€ 16 177 933€ 14 369 289€ 12 278 553€ 8 850 882€ 8 341 389€ 8 079 112€ 8 059 972€ 8 309 261€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 644 984€ 1 354 638€ 1 254 543€ 1 457 229€ 1 149 149€ 941 981€ 932 233€ 807 208€ 837 340€ 963 803€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 831€ 8 831€ 8 831€ 8 831€ 8 831€ 9 080€ 9 080€ 9 080€ 9 080€ 9 080€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
47 605€ 365 258€ 319 507€ 332 205€ 518 670€ 1 554 960€ 353 089€ 258 866€ 185 844€ 68 512€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
7 000€ 7 000€ 7 000€ 63 014€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
852 876 € 771 860 € 771 860 € 587 056 € 587 056 € 582 056 € 582 056 € 582 056 € 580 396 € 460 396 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
8 500€ 8 500€ 8 500€ 8 500€ 8 500€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
317 586€ 317 586€ 317 586€ 132 782€ 132 782€ 136 282€ 136 282€ 136 282€ 136 282€ 16 282€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
445 774€ 445 774€ 445 774€ 445 774€ 445 774€ 445 774€ 445 774€ 445 774€ 444 114€ 444 114€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
81 016€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 431 585 € 4 836 155 € 4 725 527 € 4 699 770 € 4 499 104 € 5 084 008 € 5 943 023 € 6 096 394 € 5 163 941 € 4 844 833 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 243 334 € 2 253 825 € 2 402 174 € 2 394 877 € 2 283 471 € 2 221 049 € 2 384 754 € 2 130 495 € 2 054 620 € 1 988 858 €
032
B.I.1
Materiál
31 893€ 33 091€ 34 627€ 29 810€ 28 104€ 32 151€ 29 347€ 36 928€ 25 056€ 65 281€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
2 211 441€ 2 220 734€ 2 367 547€ 2 365 067€ 2 255 367€ 2 188 898€ 2 355 407€ 2 093 567€ 2 029 564€ 1 923 577€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
91 708 € 89 270 € 86 843 € 124 794 € 86 592 € 114 506 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
221€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
91 708€ 89 049€ 86 843€ 124 794€ 86 592€ 114 506€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 468 438 € 1 506 231 € 1 429 389 € 1 528 934 € 1 461 162 € 1 772 262 € 1 610 211 € 1 850 346 € 1 458 028 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
645 894€ 641 612€ 558 318€ 627 208€ 589 442€ 762 923€ 731 665€ 948 291€ 576 375€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
800 000€ 800 000€ 863 042€ 863 042€ 863 042€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 936€ 58 122€ 19 770€ 134 671€ 22 092€ 123€ 199€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 608€ 6 497€ 8 029€ 18 914€ 8 678€ 874 668€ 878 546€ 879 963€ 881 530€ 887 117€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
628 105 € 986 829 € 807 121 € 651 165 € 667 879 € 976 191 € 1 948 058 € 2 115 553 € 1 651 293 € 1 204 155 €
056
B.IV.1
Peniaze
124 672€ 164 554€ 156 600€ 157 024€ 120 187€ 122 086€ 131 023€ 132 125€ 164 059€ 113 735€
057
B.IV.2
Účty v bankách
503 433€ 822 275€ 650 521€ 494 141€ 547 692€ 854 105€ 1 817 035€ 1 983 428€ 1 487 234€ 1 090 420€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
51 675 € 65 297 € 75 252 € 83 968 € 92 476 € 120 371 € 124 579 € 19 613 € 380 847 € 126 020 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
17 028€ 26 684€ 38 393€ 49 592€ 61 295€ 73 231€ 96 941€ 1 338€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
25 167€ 30 819€ 29 372€ 27 745€ 26 418€ 29 823€ 20 963€ 14 574€ 19 480€ 12 866€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 480€ 7 794€ 7 487€ 6 631€ 4 763€ 17 317€ 6 675€ 3 701€ 361 367€ 113 154€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
26 799 698 € 25 928 556 € 23 918 977 € 22 131 736 € 19 733 203 € 17 758 151 € 16 907 569 € 16 470 750 € 15 808 499 € 15 466 087 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
11 393 135 € 11 060 220 € 10 756 953 € 10 143 952 € 9 984 919 € 9 594 175 € 9 451 593 € 8 996 003 € 8 909 821 € 8 738 991 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 261 940 € 1 276 218 € 1 299 512 € 1 319 685 € 1 339 172 € 1 364 815 € 1 392 384 € 1 413 562 € 1 438 491 € 1 464 888 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 261 940€ 1 276 218€ 1 299 512€ 1 319 685€ 1 339 172€ 1 364 815€ 1 392 384€ 1 413 562€ 1 438 491€ 1 464 888€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
508 351 € 508 351 € 508 351 € 508 351 € 508 351 € 508 351 € 508 351 € 508 351 € 508 351 € 508 351 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
478 908€ 478 908€ 478 908€ 478 908€ 478 908€ 478 908€ 478 908€ 478 908€ 478 908€ 478 908€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
913€ 913€ 913€ 913€ 913€ 913€ 913€ 913€ 913€ 913€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
28 530€ 28 530€ 28 530€ 28 530€ 28 530€ 28 530€ 28 530€ 28 530€ 28 530€ 28 530€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 657 492 € 6 655 771 € 6 645 771 € 6 638 249 € 6 635 617 € 6 618 609 € 6 607 774 € 6 605 269 € 6 599 153 € 6 593 900 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 372 934€ 6 372 934€ 6 372 934€ 6 372 934€ 6 372 934€ 6 372 934€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
6 372 934€ 6 372 934€ 6 372 934€ 6 372 934€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
284 558€ 282 837€ 272 837€ 265 315€ 262 683€ 245 675€ 234 840€ 232 335€ 226 219€ 220 966€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 513 436 € 2 199 231 € 1 572 979 € 1 396 523 € 996 329 € 836 476 € 361 589 € 298 635 € 106 405 € -65 348 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 513 436€ 2 199 231€ 1 572 979€ 1 396 523€ 996 329€ 836 476€ 361 589€ 298 635€ 106 405€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-65 348€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
451 916 € 420 649 € 730 340 € 281 144 € 505 450 € 265 924 € 581 495 € 170 186 € 257 421 € 237 200 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
15 311 166 € 14 802 524 € 13 093 676 € 11 976 728 € 9 665 651 € 8 080 568 € 7 378 936 € 7 380 014 € 6 831 735 € 6 665 366 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
647 880 € 721 617 € 776 196 € 704 931 € 640 000 € 791 509 € 814 441 € 662 835 € 648 995 € 619 118 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
401 170€ 442 739€ 436 153€ 394 737€ 340 004€ 323 965€ 275 470€ 243 513€ 244 364€ 282 778€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
246 710€ 278 878€ 340 043€ 310 194€ 299 996€ 467 544€ 538 971€ 419 322€ 404 631€ 336 340€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 249 704 € 2 193 943 € 1 957 133 € 1 831 401 € 1 715 762 € 1 393 332 € 1 160 609 € 1 218 395 € 1 155 523 € 1 233 167 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
403 007€ 536 087€ 420 634€ 308 559€ 212 714€ 86 215€ 609€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
94 546€ 73 293€ 62 453€ 52 671€ 53 727€ 50 538€ 50 158€ 45 384€ 37 602€ 39 209€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
593 276€ 522 992€ 511 691€ 619 590€ 629 564€ 543 971€ 587 130€ 658 076€ 744 746€ 860 737€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 158 875€ 1 061 571€ 962 355€ 850 581€ 819 757€ 712 608€ 522 712€ 514 935€ 373 175€ 333 221€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 120 404 € 6 406 451 € 6 567 968 € 6 753 645 € 6 412 186 € 5 784 684 € 5 403 886 € 5 479 536 € 4 789 491 € 4 510 407 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 102 932€ 4 959 107€ 5 127 041€ 5 472 126€ 5 343 268€ 4 723 236€ 4 166 582€ 4 414 594€ 3 886 860€ 3 700 608€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
22 482€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
12 761€ 40 368€ 10 844€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
136 149€ 123 310€ 115 065€ 114 802€ 107 592€ 111 059€ 107 782€ 98 068€ 90 684€ 87 766€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
523 080€ 505 585€ 504 749€ 465 191€ 415 809€ 418 483€ 404 979€ 369 534€ 330 970€ 324 182€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
324 863€ 313 585€ 310 099€ 288 470€ 251 883€ 242 074€ 247 886€ 220 861€ 197 110€ 182 619€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
397 325€ 364 975€ 395 789€ 298 359€ 225 098€ 262 635€ 418 720€ 282 457€ 218 647€ 183 548€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
636 055€ 139 889€ 115 225€ 114 697€ 68 536€ 27 197€ 45 176€ 53 654€ 42 738€ 20 840€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
6 293 178 € 5 480 513 € 3 792 379 € 2 686 751 € 897 703 € 111 043 € 19 248 € 237 726 € 302 674 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 200 000€ 4 500 000€ 3 000 000€ 1 500 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 093 178€ 980 513€ 792 379€ 1 186 751€ 897 703€ 111 043€ 19 248€ 237 726€ 302 674€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
95 397 € 65 812 € 68 348 € 11 056 € 82 633 € 83 408 € 77 040 € 94 733 € 66 943 € 61 730 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
95 397€ 65 812€ 68 348€ 11 030€ 81 633€ 83 408€ 77 022€ 94 325€ 66 598€ 60 233€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
26€ 1 000€ 18€ 408€ 345€ 1 497€